นำครูร่วมสอนออกจากชั้นเรียน

ครูผู้สอนหลักและครูร่วมสอนอาจนำครูร่วมสอนคนอื่นๆ ออกจากชั้นเรียนได้

หมายเหตุ: ครูผู้สอนหลักจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกไม่ได้ หากคุณเป็นครูผู้สอนหลักของชั้นเรียนและต้องการออกจากชั้นเรียนให้ทำดังนี้

 1. โอนชั้นเรียนให้ครูร่วมสอนในชั้นเรียน โปรดดูคำแนะนำที่หัวข้อการโอนความเป็นเจ้าของชั้นเรียน
 2. ออกจากชั้นเรียน โปรดดูคำแนะนำที่หัวข้อเข้าร่วมหรือออกจากชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน

นำครูร่วมสอนออก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการนำครูร่วมสอนออก
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว นำออกถัดจากชื่อของครูร่วมสอน

  คลิก "นำออก"

 5. คลิกนำออกเพื่อยืนยัน

นำตัวเองออกจากการเป็นครูร่วมสอน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการออก
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ออกจากชั้นเรียนถัดจากชื่อของคุณ
 5. คลิกออกจากชั้นเรียนเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร