Dołączanie do zajęć jako nauczyciel współprowadzący i opuszczanie takich zajęć

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Nauczyciel może zaprosić Cię do zostania nauczycielem współprowadzącym na jego zajęciach. Po dołączeniu do zajęć jako nauczyciel współprowadzący możesz wykonywać większość zadań nauczyciela. Nauczyciel główny i nauczyciel współprowadzący mają jednak różne uprawnienia w Classroom.

Co mogę robić jako nauczyciel współprowadzący?

Jako nauczyciel współprowadzący możesz wykonywać te same zadania co nauczyciel główny, przy czym nie możesz usuwać zajęć, usuwać nauczyciela głównego ani wyciszać innych nauczycieli.

Odpowiadanie na zaproszenie do zostania nauczycielem współprowadzącym

Jeśli nie można dodać Cię do zajęć, skontaktuj się z administratorem. Jeśli nie jesteś w tej samej domenie, być może konieczna będzie aktualizacja ustawień domeny dotyczących uczestnictwa w zajęciach.

Wskazówka: możesz szybko zaakceptować lub odrzucić zaproszenie do współprowadzenia zajęć, klikając link w e-mailu z powiadomieniem.

Aby odpowiedzieć w Classroom:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Przyjmij zaproszenie lub Odrzuć.

  Uwaga: jeśli jesteś uczniem na zajęciach, kliknięcie Odrzuć nie spowoduje usunięcia Cię z tych zajęć.

  Akceptuj

Udostępnianie plików głównemu nauczycielowi przed opuszczeniem zajęć
Główny nauczyciel ma w folderze zajęć na Dysku Google dostęp do wszystkich plików, jakie utworzysz w zajęciach. Jeśli chcesz udostępnić inne pliki, na przykład notatki lub arkusz obecności, możesz je dodać do folderu zajęć na Dysku. Uczniowie nie mogą przeglądać Twoich plików ani folderów, chyba że im je udostępnisz.
Aby udostępnić pliki:
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz folder "".
 3. W lewym górnym rogu kliknij Nowy a potem wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby dodać folder na pliki do folderu zajęć na Dysku, wybierz Folder.
  • Aby przesłać istniejący plik lub folder, wybierz Prześlij plik lub Prześlij folder.
Opuszczanie zajęć przez nauczyciela współprowadzącego

Jeśli opuścisz zajęcia, na których jesteś nauczycielem współprowadzącym, utracisz do nich dostęp. Aby móc znowu otwierać zajęcia, musisz ponownie otrzymać zaproszenie lub zarejestrować się w nich jako uczeń. Jeśli jesteś właścicielem folderu zajęć na Dysku, przed opuszczeniem zajęć musisz przypisać rolę właściciela folderu innemu nauczycielowi na tych zajęciach. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przenoszenie własności swojego pliku na innego użytkownika.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Wybierz odpowiednią opcję:
  • W zajęciach, które chcesz opuścić, kliknij Więcej "" a potem Opuść zajęcia.
   Opuszczanie zajęć
  • Kliknij wybrane zajęcia a potem Osoby a potem obok swojego nazwiska kliknij Więcej "" a potem Opuść zajęcia.
 3. Kliknij Opuść zajęcia, by potwierdzić czynność.

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?