Dołączanie do zajęć jako nauczyciel współprowadzący i opuszczanie takich zajęć

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Nauczyciel może zaprosić Cię do zostania nauczycielem współprowadzącym na jego zajęciach. Po dołączeniu do zajęć nauczyciele współprowadzący mogą wykonywać wszystkie zadania nauczyciela. Jednak nauczyciel główny i nauczyciel współprowadzący mają różne uprawnienia w Classroom.

Niektóre ważne różnice:

 • Zajęcia może usunąć tylko główny nauczyciel.
 • Głównego nauczyciela nie można wypisać ani usunąć z zajęć.
 • Nauczycieli nie można wyciszyć podczas zajęć. 
 • Nauczyciel główny jest właścicielem folderu zajęć na Dysku Google. Kiedy nauczyciel współprowadzący dołącza do zajęć, uzyskuje dostęp do folderu zajęć na Dysku.

Administrator G Suite może zezwalać na dołączanie do zajęć tylko nauczycielom z Twojej szkoły. Jeśli nie można Cię dodać do zajęć, skontaktuj się z administratorem i poproś o zaktualizowanie ustawień domeny dotyczących uczestnictwa w zajęciach.

Jeśli opuścisz zajęcia, na których jesteś nauczycielem współprowadzącym, utracisz do nich dostęp. Aby móc je znowu otwierać, musisz ponownie otrzymać zaproszenie lub zarejestrować się w nich jako uczeń.

Akceptowanie zaproszenia
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Jeśli chcesz rozpocząć nauczanie klasy, na karcie zajęć kliknij Zaakceptuj. Jeśli nie, kliknij Odrzuć
  Uwaga: jeśli jesteś uczniem na zajęciach, kliknięcie Odrzuć nie spowoduje usunięcia Cię z tych zajęć.

  Akceptuj

 3. (Opcjonalnie) Możesz zaakceptować zaproszenie, klikając link w e-mailu z zaproszeniem.
Opuszczanie zajęć

Jako nauczyciel współprowadzący możesz opuścić zajęcia na dwa sposoby.

Na stronie Zajęcia:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. W zajęciach, które chcesz opuścić, kliknij Więcej Więcej a potem Opuść zajęcia.
  Opuszczanie zajęć
 3. Aby potwierdzić, kliknij Opuść zajęcia.

Na stronie Osoby:

 1. Po prawej stronie swojego nazwiska kliknij Więcej Więcej a potem Opuść zajęcia.
  Opuść zajęcia
 2. Aby potwierdzić, kliknij Opuść zajęcia.

Udostępnianie plików głównemu nauczycielowi przed opuszczeniem zajęć

Główny nauczyciel ma dostęp do wszystkich plików, jakie utworzysz w zajęciach.Jeśli chcesz udostępnić inne pliki, np. notatki lub arkusz obecności, możesz je dodać do folderu zajęć na Dysku.
Takie pliki i foldery mogą przeglądać tylko nauczyciele. Uczniowie nie mogą przeglądać tych plików ani folderów, chyba że im je udostępnisz.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz folder Open folder.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Nowy a potem wybierz opcję:
  • Folder – aby dodać folder na pliki na Dysku.
  • Prześlij plik – aby przesłać wcześniej utworzony plik.
  • Prześlij folder – aby przesłać wcześniej utworzony folder.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?