Als mededocent deelnemen aan een lesgroep of een lesgroep verlaten

Dit artikel is voor docenten.

Een docent kan je uitnodigen om aan een lesgroep les te geven als mededocent. Als mededocent kun je dan voor het grootste deel dezelfde taken uitvoeren als de docent. Primaire docenten en mededocenten hebben echter verschillende rechten in Classroom.

Wat kan ik als mededocent doen?

Als mededocent kun je dezelfde taken uitvoeren als de primaire docent. Je kunt echter geen lesgroepen verwijderen, de primaire docent verwijderen of een andere docent in de lesgroep dempen.

Reageren op een uitnodiging om mededocent te worden van een lesgroep

Als je niet kunt worden toegevoegd aan een lesgroep, neem je contact op met je beheerder. Als je niet bij hetzelfde domein hoort als de lesgroep, moet de beheerder wellicht de lidmaatschapsinstellingen voor lesgroepen voor je domein updaten. 

Tip: Je kunt de uitnodiging om mededocent te worden snel accepteren of weigeren door op de link in de e-mailmelding te klikken.

Ga als volgt te werk om te reageren vanuit Classroom:

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepkaart op Accepteren of Weigeren.

  Opmerking: Als je een leerling bent in de lesgroep en je op Weigeren klikt, word je niet verwijderd uit de lesgroep.

  Accepteren

Bestanden delen met de primaire docent voordat je een lesgroep verlaat
De primaire docent heeft toegang tot alle bestanden die je in de lesgroep hebt gemaakt via de Google Drive-map van de lesgroep. Als je andere bestanden wilt delen, zoals aantekeningen of een presentielijst, kun je deze toevoegen aan de Drive-map van de lesgroep. Leerlingen kunnen de bestanden of mappen alleen bekijken als je ze met ze deelt.
Ga als volgt te werk om bestanden te delen:
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepkaart op Map openen "".
 3. Klik linksboven op Nieuwand thenselecteer een optie:
  • Als je een map wilt toevoegen aan de Drive van de lesgroep, selecteer je Map.
  • Als je een bestaand bestand of bestaande map wilt uploaden, selecteer je Bestand uploaden of Map uploaden.
Een lesgroep verlaten als mededocent

Als je een lesgroep waarvan je mededocent bent verlaat, kun je de lesgroep pas weer openen als je opnieuw wordt uitgenodigd of als je wordt ingeschreven als leerling in de lesgroep. Als je eigenaar bent van de Drive-map van de lesgroep, moet je een andere docent de eigenaar van de map maken voordat je de lesgroep verlaat. Zie Iemand anders eigenaar van je bestand maken voor meer informatie.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Kies een optie:
  • Klik bij de lesgroep die je wilt verlaten op Meer ""and thenLesgroep verlaten.
   Een lesgroep verlaten
  • Klik op de lesgroepand thenMensenand thenklik naast je naam op Meer ""and thenLesgroep verlaten.
 3. Klik op Lesgroep verlaten om te bevestigen.

Gerelateerde onderwerpen

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?