Jak do kurzu vstoupit nebo ho opustit jako sekundární učitel

Tento článek je určen pro učitele.

Učitel vás může pozvat, abyste v jeho kurzu vyučovali jako sekundární učitel. Po přijetí pozvánky můžete jako sekundární učitel provádět většinu toho, co může primární učitel. Primární a sekundární učitelé ale mají v Učebně různá oprávnění.

Co mohu jako sekundární učitel dělat?

Jako sekundární učitel můžete provádět stejné úkony jako primární učitel s výjimkou toho, že nemůžou smazat kurz, odstranit primárního učitele ani ignorovat jiného učitele v kurzu.

Odpověď na pozvánku pro sekundárního učitele

Pokud máte potíže s přidáním do kurzu, kontaktujte administrátora. Pokud se nenacházíte ve stejné doméně, možná bude administrátor muset aktualizovat nastavení členství v kurzech vaší domény. 

Tip: Pozvánku pro sekundárního učitele můžete rychle přijmout nebo odmítnout klepnutím na odkaz v e-mailovém pozvánce.

Pokud chcete odpovědět z Učebny: 

 1. Klepněte na Učebnu "".
 2. Na kartě kurzu klepněte na Přijmout nebo Odmítnout.

  Poznámka: Pokud jste v kurzu studentem, klepnutím na Odmítnout se z kurzu neodstraníte.

  Přijmout

Sdílení souborů s primárním učitelem před opuštěním kurzu
Ve složce kurzu na Disku Google bude mít primární učitel přístup ke všem souborům, které jste v kurzu vytvořili. Pokud chcete sdílet další soubory, například poznámky nebo tabulku docházky, můžete je do složky kurzu na Disku přidat. Pokud je nebudete sdílet, studenti tyto soubory ani složky neuvidí.
 1. Klepněte na Učebnu ""
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku "".
 3. Přejeďte dolů a klepněte na Složky Učebny "".
 4. Klepněte na složku Disku pro kurz.
 5. Vpravo dole klepněte na Přidat ""a potévyberte jednu z možností:
  • Pokud chcete nahrát soubor, klepněte na Nahrát ""a potéklepněte na daný soubor.
  • Pokud chcete přidat složku do složky kurzu na Disku, klepněte na možnost Složka "".
   Po vytvoření složky do ní můžete nahrát soubory.
  • Pokud chcete naskenovat tištěnou kopii pro nahrání, klepněte na Skenovat ""a potépořiďte fotkua potéklepněte na Hotovo "".
 6. (Volitelné) Přejmenování složky nebo souboru provedete takto:
  1. Vedle souboru nebo složky klepněte na Více ""a potéPřejmenovat.
  2. Zadejte název a poté potvrďte klepnutím na Přejmenovat.  
Opuštění kurzu v roli sekundárního učitele

Pokud opustíte kurz, kde jste sekundárním učitelem, nemůžete ho znovu otevřít, dokud nebudete znovu pozváni nebo se do něj nezapíšete jako student. Pokud jste vlastníkem složky kurzu na Disku, budete muset před opuštěním kurzu převést vlastnictví složky na jiného učitele. Podrobnosti najdete v článku Jak z někoho udělat vlastníka vašeho souboru.

 1. Klepněte na Učebnu "".
 2. Zvolte některou z možností:
  • U kurzu, který chcete opustit, klepněte na Více ""a potéOpustit kurz.

   Opustit kurz

  • Klepněte na kurza poté Lidé ""a potévedle svého jména klepněte na Více ""a potéOpustit kurz.

 3. Potvrďte klepnutím na Opustit kurz.

Související témata

Google, Google Workspace a související značky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami společností, se kterými jsou spojeny.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?