Een mededocent toevoegen aan een lesgroep

Dit artikel is voor docenten.

Je kunt docenten uitnodigen om deel te nemen aan je lesgroep. Zo kunnen bepaalde activiteiten worden gecoördineerd. Als je Google Groepen gebruikt, kun je ook een groep mededocenten uitnodigen.

Je G Suite-beheerder heeft wellicht ingesteld dat alleen docenten en leerlingen van je eigen school kunnen deelnemen aan lesgroepen. Als je een docent van een andere school wilt toevoegen, neem je contact op met je beheerder en vraag je deze de instellingen voor lidmaatschap van lesgroepen voor je domein te updaten.

Wat kunnen mededocenten doen?

Mededocenten kunnen dezelfde taken uitvoeren als de primaire docent. Ze kunnen echter geen lesgroepen verwijderen, de primaire docent verwijderen of een andere docent in de lesgroep dempen.

Mededocenten uitnodigen

Als je docenten wilt uitnodigen via een Google-groep, hoef je niet de eigenaar of lid van de groep te zijn. Je moet echter wel rechten hebben om groepsleden en hun e-mailadres te kunnen bekijken. Als je de lijst niet kunt zien, neem je contact op met je beheerder om je rechten te wijzigen. Meer informatie over problemen met uitnodigingen oplossen

 Een docent uitnodigen als mededocent voor een lesgroep

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenMensen.

  Klik op Mensen

 3. Klik op Docenten uitnodigen "".

  Je kunt individuele docenten of een groep uitnodigen.

  Docenten uitnodigen

 4. Voer het e-mailadres van de docent of groep in.

  Terwijl je typt, laat Classroom de overeenkomende adressen zien waaruit je kunt kiezen.

 5. Klik in de lijst op een docent of groep.
 6. (Optioneel) Herhaal stap 4 en 5 om meer docenten of groepen toe te voegen.
 7. Klik op Uitnodigen.

Een uitnodiging om mededocent te worden van een lesgroep accepteren

Een docent die je uitnodigt, krijgt een e-mail waarin hij wordt gevraagd mededocent te worden van je lesgroep. Als de docent wil deelnemen aan de lesgroep, klikt deze op de link in de e-mail of logt deze in bij Classroom en klikt deze op de lesgroepkaart op Accepteren.

Accepteren

Groottelimieten voor lesgroepen en groepen

Groottelimieten voor lesgroepen

De groottelimieten voor lesgroepen zijn afhankelijk van het type account dat je gebruikt met Classroom.

Accounttype Limieten
G Suite for Education
 • Het maximum aantal docenten voor een lesgroep is 20. Je kunt meer mensen uitnodigen, maar er kunnen er maar 20 deelnemen.
 • Het maximum aantal leden (docenten en leerlingen) is 1000.
Persoonlijke Google-accounts
 • Het maximum aantal docenten voor een lesgroep is 20. Je kunt meer mensen uitnodigen, maar er kunnen er maar 20 deelnemen.
 • Het maximum aantal leden (docenten en leerlingen) is 250.
 • Voor docenten met een persoonlijk Google-account gelden aanvullende limieten voor activiteiten als het maken van lesgroepen of het uitnodigen van leerlingen. Zie Limieten bij het gebruik van Classroom voor meer informatie.

Limieten voor Google-groepen

Classroom gebruikt Google-groepen voor alle leerlingen en docenten met een G Suite for Education-account.

 • Elke persoon kan maar lid zijn van een bepaald aantal groepen.
 • Als je een groep uitnodigt zodat de leden ervan kunnen deelnemen aan een lesgroep als mededocent, mag de groep maximaal 10 leden hebben.

Zie Groepsbeleid en -limieten begrijpen voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?