Lesgroepinstellingen configureren

Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders

Als G Suite-beheerder kun je het volgende:

 • Bepalen wie kan deelnemen aan lesgroepen in je domein
 • Bepalen aan welke lesgroepen je gebruikers kunnen deelnemen

Lidmaatschap van lesgroepen instellen

Classroom is in eerste instantie zo ingesteld dat je gebruikers alleen kunnen deelnemen aan lesgroepen in je domein. Als je wilt toestaan dat gebruikers uit andere domeinen deelnemen aan lesgroepen in jouw domein of als je wilt toestaan dat jouw gebruikers deelnemen aan lesgroepen in andere domeinen, configureer je instellingen voor lidmaatschap van lesgroepen in de Google Beheerdersconsole.

Als je wilt dat gebruikers in externe domeinen kunnen deelnemen aan lesgroepen in je domein en opdrachten kunnen inleveren, moet je de Drive-instellingen zo configureren dat bestanden mogen worden gedeeld buiten je organisatie. Als je gebruikers toestaat deel te nemen aan lesgroepen in andere domeinen, kunnen bestanden worden overgezet naar je domein. Zie Rechten voor het delen van bestanden instellen voor meer informatie. 

Kunnen mijn gebruikers deelnemen aan lesgroepen die zijn gemaakt met andere typen gebruikersaccounts? 

Je gebruikers kunnen wellicht deelnemen aan lesgroepen die zijn gemaakt door gebruikers met een ander accounttype, maar alleen als dit kan met hun accounttype en je dit toestaat.
 
Als een leerling Classroom gebruikt met... En de primaire docent Classroom gebruikt met... Kan de leerling dan deelnemen aan de lesgroep?
 • G Suite for Education 
 • G Suite for Nonprofits 
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofits
Ja, als de lesgroepinstellingen in beide organisaties dit toestaan.
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
Ja, als de lesgroepinstellingen in beide organisaties dit toestaan.
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofits
 • Een persoonlijk Google-account
Nee
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofits
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • Een persoonlijk Google-account

Nee

 • Een persoonlijk Google-account
 • G Suite for Education
 • Een persoonlijk Google-account
Ja

 

Zie Gebruikerstoegang tot Classroom beheren voor meer informatie. 

Bepalen wie kan deelnemen aan jouw lesgroepen

Als je gebruikers uit andere lesgroepen toestaat deel te nemen aan lesgroepen in je domein, kunnen bestanden worden overgezet naar je domein.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Maak een keuze:
  • Als je G Suite for Education of G Suite for Nonprofits gebruikt, klik je op Apps and then G Suite and then Classroom.
  • Als je G Suite Basic, Business of Enterprise gebruikt, klik je op Apps and then Aanvullende Google-services and then Classroom.
 3. Klik op Lesgroepinstellingen.
 4. Kies een optie onder Wie kan deelnemen aan lesgroepen in je domein:
  • Alleen gebruikers in je domein: Alleen gebruikers in je domein kunnen deelnemen aan de lesgroepen in je domein.
  • Gebruikers in domeinen op de witte lijst: Gebruikers in domeinen die je toestemming geeft, kunnen deelnemen aan de lesgroepen in je domein. Je moet deze domeinen op een witte lijst zetten en de domeinbeheerders van deze domeinen moeten jouw domein ook op een witte lijst zetten.
  • Alle G Suite-gebruikers: Alle G Suite-gebruikers met toegang tot Classroom, kunnen deelnemen aan de lesgroepen in je domein.
  • Alle gebruikers: Alle G Suite-gebruikers met toegang tot Classroom en alle gebruikers met een persoonlijk Google-account kunnen deelnemen aan de lesgroepen in je domein.
 5. Klik op Opslaan.

Bepalen aan welke lesgroepen gebruikers in je domein kunnen deelnemen

Als je gebruikers toestaat deel te nemen aan lesgroepen in andere domeinen, kunnen bestanden vanuit je domein worden overgezet naar deze domeinen.
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Maak een keuze:
  • Als je G Suite for Education of G Suite for Nonprofits gebruikt, klik je op Apps and then G Suite and then Classroom.
  • Als je G Suite Basic, Business of Enterprise gebruikt, klik je op Apps and then Aanvullende Google-services and then Classroom.
 3. Klik op Lesgroepinstellingen.
 4. Kies een optie onder Aan welke lesgroepen kunnen gebruikers in je domein deelnemen:
  • Alleen lesgroepen in je domein: De gebruikers in je domein kunnen alleen deelnemen aan lesgroepen in je domein.
  • Lesgroepen in domeinen op de witte lijst: De gebruikers in je domein kunnen deelnemen aan lesgroepen in domeinen op de witte lijst.
  • Alle G Suite-lesgroepen: De gebruikers in je domein kunnen deelnemen aan lesgroepen in alle G Suite-domeinen.
 5. Klik op Opslaan.

Een domein op de witte lijst zetten 

Als je domeinen op de witte lijst zet voor Classroom, sta je toe dat gebruikers in vertrouwde domeinen deelnemen aan lesgroepen in je domein. Je gebruikers kunnen ook toestemming krijgen deel te nemen aan lesgroepen in domeinen die je vertrouwt. De G Suite-beheerders van beide domeinen moeten wijzigingen aanbrengen in de Google Beheerdersconsole voordat domeinen op de witte lijst goed werken in Classroom.

Subdomeinen en domeinaliassen worden niet meegenomen als je een domein op de witte lijst plaatst. Voeg deze indien nodig apart toe. Als je bijvoorbeeld het domein abbeycollege.com op de witte lijst zet en die school vervolgens abbeyschool.com aanschaft, moet je abbeyschool.com ook op de witte lijst zetten, zodat dit domein ook toegang krijgt. Meer informatie over domeinen op de witte lijst zetten voor G Suite.

Nadat je een domein op de witte lijst hebt gezet, moet je de Drive-instellingen configureren zodat bestanden kunnen worden gedeeld tussen de domeinen.

Een domein op de witte lijst zetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Maak een keuze:
  • Als je G Suite for Education of G Suite for Nonprofits gebruikt, klik je op Appsand thenG Suiteand thenClassroom.
  • Als je G Suite Basic, Business of Enterprise gebruikt, klik je op Appsand thenAanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 3. Klik op Lesgroepinstellingen.
 4. Klik naast Geconfigureerde witte lijst-domeinen weergeven op Bewerken.
 5. Klik op Nieuwe toevoegen.
 6. Voer het volledige domeinadres in en klik op Domein op de witte lijst zetten.

Opmerking: Het kan 24 uur duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Domeinen op de witte lijst toestemming geven om bestanden te delen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Klik op Appsand thenG Suiteand thenDrive en Documenten.
 3. Klik op Instellingen voor delen.
 4. Selecteer in het linkervenster de juiste organisatie-eenheid.
 5. Klik bij Opties voor delen op Bewerken .
 6. Selecteer onder Delen buiten organisatie de optie Domeinen op de witte lijst.

  Let op: Dit is het minimaal vereiste niveau voor delen. Je kunt ook minder strenge instellingen kiezen. Zie Rechten voor het delen van bestanden instellen voor meer informatie.

 7. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Waarschuw bij het delen van bestanden waarvan gebruikers in organisatie de eigenaar zijn met witte lijst-domeinen.
 8. (Optioneel) vink het vakje aan voor Gebruikers in organisatie-eenheid toestaan bestanden te ontvangen van gebruikers buiten witte lijst-domeinen.
 9. Klik op Opslaan.

Let op: Als je de Drive-instellingen wijzigt nadat gebruikers zijn gaan deelnemen aan lesgroepen, kan dit ertoe leiden dat gebruikers geen taken kunnen voltooien. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld geen opdrachten inleveren of docenten kunnen geen werk teruggeven aan leerlingen.

Een domein van de witte lijst verwijderen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Maak een keuze:
  • Als je G Suite for Education of G Suite for Nonprofits gebruikt, klik je op Appsand thenG Suite and thenClassroom.
  • Als je G Suite Basic, Business of Enterprise gebruikt, klik je op Appsand thenAanvullende Google-servicesand then Classroom.
 3. Klik op Lesgroepinstellingen.
 4. Klik naast Geconfigureerde witte lijst-domeinen weergeven op Bewerken.
 5. Klik naast de naam van het domein op de witte lijst op Verwijderen.
 6. Klik op Verwijderen van de witte lijst.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?