Lesgroepinstellingen configureren

Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders

Als je wilt toestaan dat je gebruikers deelnemen aan lesgroepen in andere domeinen of als je wilt toestaan dat gebruikers uit andere domeinen deelnemen aan lesgroepen in jouw domein, moet je de instellingen voor lidmaatschap van lesgroepen wijzigen in de Google Beheerdersconsole.

Alles openen  |  Alles sluiten

Lidmaatschap van lesgroepen instellen

Kunnen mijn gebruikers deelnemen aan lesgroepen die zijn gemaakt met andere typen gebruikersaccounts? 
Je gebruikers kunnen deelnemen aan lesgroepen die zijn gemaakt door gebruikers met een ander accounttype, maar alleen als dit kan met je accounttype en als je dit toestaat.
Als een leerling Classroom gebruikt met... En de primaire docent Classroom gebruikt met... Kan de leerling dan deelnemen aan de lesgroep?

G Suite for Education of Nonprofits

G Suite for Education of Nonprofits Ja, als de lesgroepinstellingen in beide organisaties dit toestaan.
G Suite Basic, Business of Enterprise G Suite Basic, Business of Enterprise Ja, als de lesgroepinstellingen in beide organisaties dit toestaan.
G Suite for Education of Nonprofits G Suite Basic, Business, Enterprise of een persoonlijk Google-account Nee
G Suite Basic, Business of Enterprise G Suite for Education of Nonprofits, of een persoonlijk Google-account

Nee

Persoonlijk Google-account G Suite for Education, of G Suite Basic, Business of Enterprise Ja, als de G Suite-organisatie dit toestaat
Persoonlijk Google-account Persoonlijk Google-account Ja
 

Zie Gebruikerstoegang tot Classroom beheren voor meer informatie. 

Bepalen wie kan deelnemen aan jouw lesgroepen

Als je gebruikers uit andere lesgroepen toestaat deel te nemen aan lesgroepen in je domein, kunnen bestanden worden overgezet naar je domein.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps.
 3. Kies een optie, gebaseerd op je account:
  • G Suite for Education of Nonprofits: Klik op G Suiteand thenClassroom.
  • G Suite Basic, Business of Enterprise: Klik op Aanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 4. Klik op Lesgroepinstellingenand thenOver lidmaatschap van lesgroepen.
 5. Kies een optie onder Wie kan deelnemen aan lesgroepen in je domein:
  • Alleen gebruikers in uw domein: Alleen gebruikers in je domein kunnen deelnemen aan lesgroepen in je domein.
  • Gebruikers in domeinen op de witte lijst: Gebruikers in domeinen die op je toelatingslijst staan, kunnen deelnemen aan lesgroepen in je domein. G Suite-beheerders uit deze domeinen moeten jouw domein ook toevoegen aan hun toelatingslijst.
  • Alle G Suite-gebruikers: Alle G Suite-gebruikers met toegang tot Classroom kunnen deelnemen aan lesgroepen in je domein.
  • Alle gebruikers: Alle G Suite-gebruikers met toegang tot Classroom en alle gebruikers met een persoonlijk Google-account kunnen deelnemen aan lesgroepen in je domein.
 6. Klik op Opslaan.
Bepalen aan welke lesgroepen gebruikers in je domein kunnen deelnemen
Als je gebruikers toestaat deel te nemen aan lesgroepen in andere domeinen, kunnen bestanden worden gedeeld buiten je domein.
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps.
 3. Kies een optie, gebaseerd op je account:
  • G Suite for Education of Nonprofits: Klik op G Suiteand thenClassroom.
  • G Suite Basic, Business of Enterprise: Klik op Aanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 4. Klik op Lesgroepinstellingenand thenOver lidmaatschap van lesgroepen.
 5. Kies een optie onder Aan welke lesgroepen kunnen gebruikers in je domein deelnemen:
  • Alleen lesgroepen in je domein: De gebruikers in je domein kunnen alleen deelnemen aan lesgroepen in je domein.
  • Lesgroepen in domeinen op de witte lijst: De gebruikers in je domein kunnen deelnemen aan lesgroepen in domeinen die op je toelatingslijst staan.
  • Alle G Suite-lesgroepen: De gebruikers in je domein kunnen deelnemen aan lesgroepen in alle G Suite-domeinen.
 6. Klik op Opslaan.

Een toelatingslijst gebruiken voor vertrouwde domeinen 

Als je een domein op een toelatingslijst zet, kunnen je gebruikers deelnemen aan lesgroepen in dat domein en kunnen gebruikers uit dat domein deelnemen aan lesgroepen in jouw domein. Subdomeinen en domeinaliassen worden niet meegenomen als je een domein op de toelatingslijst zet. Je kunt alleen G Suite-domeinen op de toelatingslijst zetten.

De G Suite-beheerders van beide domeinen moeten wijzigingen aanbrengen in de Google Beheerdersconsole voordat de toelatingslijst juist werkt met Classroom. Daarna moeten ze de Google Drive-instellingen configureren zodat bestanden kunnen worden gedeeld tussen de domeinen. Meer informatie over hoe je domeinen toevoegt aan de toelatingslijst.

Een domein toevoegen aan de toelatingslijst
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps.
 3. Kies een optie, gebaseerd op je account:
  • G Suite for Education of Nonprofits: Klik op G Suiteand thenClassroom.
  • G Suite Basic, Business of Enterprise: Klik op Aanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 4. Klik op Lesgroepinstellingen.
 5. Klik naast Geconfigureerde witte lijst-domeinen weergeven op Bewerkenand thenNieuwe toevoegen.
 6. Voer het volledige domeinadres in en klik op Domein op de witte lijst zetten.
  Opmerking: Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen van kracht worden. 
Een domein verwijderen van de toelatingslijst
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps.
 3. Kies een optie, gebaseerd op je account:
  • G Suite for Education of Nonprofits: Klik op G Suiteand thenClassroom.
  • G Suite Basic, Business of Enterprise: Klik op Aanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 4. Klik op Lesgroepinstellingen.
 5. Klik naast Geconfigureerde witte lijst-domeinen weergeven op Bewerken.
 6. Klik naast de naam van het domein op Verwijderenand thenVerwijderen van de witte lijst.

Domeinen op de toelatingslijst toestemming geven om bestanden te delen

Als je wilt dat gebruikers in externe domeinen kunnen deelnemen aan lesgroepen in je domein en opdrachten kunnen inleveren, moet je de Drive-instellingen zo wijzigen dat bestanden mogen worden gedeeld buiten je organisatie. Als je gebruikers toestaat deel te nemen aan lesgroepen in andere domeinen, kunnen bestanden worden gedeeld met je domein.

Als je de Drive-instellingen wijzigt nadat gebruikers zijn gaan deelnemen aan lesgroepen, kan dit ertoe leiden dat gebruikers geen taken kunnen voltooien. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld geen opdrachten inleveren of docenten kunnen geen werk teruggeven aan leerlingen.

Ga als volgt te werk om rechten voor delen in te stellen:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenGoogle Workspaceand thenDrive en Documenten.
 3. Klik op Instellingen voor delenand thenOpties voor delen.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 5. Selecteer onder Delen buiten organisatie de optie Domeinen op de witte lijst.
  Opmerking: Dit is het minimaal vereiste niveau voor delen. Je kunt ook meer rechten kiezen. Zie Rechten voor delen instellen voor meer informatie.
 6. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Waarschuw bij het delen van bestanden waarvan gebruikers in organisatie de eigenaar zijn met witte lijst-domeinen.
 7. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Gebruikers in organisatie-eenheid toestaan bestanden te ontvangen van gebruikers buiten witte lijst-domeinen.
 8. Klik op Opslaan.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?