Setting up distance learning? Learn how

Konfigurace nastavení kurzu

Tento článek je určen pro administrátory Google Workspace

Pokud chcete, aby se vaši uživatelé mohli zapisovat do kurzů v jiných doménách nebo aby se uživatelé z jiných domén mohli zapisovat do vašich kurzů, musíte v administrátorské konzoli Google změnit nastavení členství v kurzech.

Otevřít vše  |  Zavřít vše

Nastavení členství v kurzech

Mohou se moji uživatelé zapisovat do kurzů vytvořených jinými typy uživatelských účtů? 
Pokud to umožňuje administrátor a typ účtu vaší organizace, možná se do kurzů vytvořených uživateli s jinými typy účtů budete moct zapsat.
Pokud student Učebnu používá pomocí účtu: A primární učitel Učebnu používá s účtem: Může se student do kurzu zapsat?
 • Google Workspace for Education
 • Workspace for Nonprofits
 • Google Workspace for Education
 • Workspace for Nonprofits
Ano, pokud to umožňují nastavení kurzu v obou organizacích.
 • Workspace Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise
 • Google Workspace Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise
Ano, pokud to umožňují nastavení kurzu v obou organizacích.
 • Google Workspace for Education
 • Workspace for Nonprofits
 • Google Workspace Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise
 • Osobní účet Google
Ne
 • Workspace Basic
 • Business Standard
 • Business Plus 
 • Enterprise
 • Google Workspace for Education
 • Workspace for Nonprofits
 • Osobní účet Google

Ne

Osobní účet Google
 • Google Workspace for Education
 • Workspace Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise
Ano, pokud to organizace Google Workspace povoluje.
Osobní účet Google Osobní účet Google Ano
 

Další informace najdete v článku Řízení přístupu uživatelů k Učebně

Rozhodněte, kdo se může zapsat do vašich kurzů

Pokud povolíte, aby se do kurzů zapisovali uživatelé z jiných domén, umožníte sdílení souborů do vaší domény.

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • Google Workspace for Education nebo Workspace pro neziskové organizace — klikněte na Google Workspacea potéUčebna.
  • Workspace Basic, Business nebo Google Workspace for Education Plus — klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzua potéČlenství v kurzech.
 5. U volby Kdo se může připojit ke kurzům ve vaší doméně vyberte možnost:
  • Pouze uživatelé ve vaší doméně – do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat pouze uživatelé ve vaší doméně.
  • Uživatelé v doménách na seznamu povolených – do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat uživatelé z domén, které jsou na seznamu povolených. Administrátoři Google Workspace z těchto domén musí vaši doménu přidat na seznam povolených domén.
  • Všichni uživatelé Google Workspace — do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat všichni uživatelé Google Workspace, kteří mají přístup k Učebně.
  • Všichni uživatelé – do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat všichni uživatelé Google Workspace, kteří mají přístup k Učebně, nebo uživatelé s osobním účtem Google.
 6. Klikněte na Uložit.
Rozhodněte, do jakých kurzů se mohou zapsat uživatelé ve vaší doméně
Pokud svým uživatelům povolíte zapisovat se do kurzů v jiných doménách, umožníte tím sdílení souborů z vaší domény.
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • Google Workspace for Education nebo Workspace pro neziskové organizace — klikněte na Google Workspacea potéUčebna.
  • Workspace Basic, Business nebo Google Workspace for Education Plus — klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzua potéČlenství v kurzech.
 5. U volby K jakým kurzům se mohu uživatelé ve vaší doméně připojit vyberte možnost:
  • Pouze ke kurzům ve vaší doméně – uživatelé z vaší domény se mohou zapsat pouze do kurzů ve vaší doméně.
  • Pouze ke kurzům v doménách na seznamu povolených – uživatelé z vaší domény se mohou zapsat do kurzů v doméně na vašem seznamu povolených.
  • Všechny kurzy služby Google Workspace — uživatelé z vaší domény se mohou zapsat do kurzů v libovolné doméně Google Workspace.
 6. Klikněte na Uložit.

Používání seznamu povolených pro důvěryhodné domény 

Když do seznamu povolených přidáte doménu, vaši uživatelé se mohou zapsat do kurzů v této doméně a uživatelé z této domény se mohou zapsat do vašich kurzů. Při přidání domény na seznam povolených nedojde k přidání subdomén ani aliasů domény. Na seznam povolených můžete přidat pouze doménu Google Workspace.

Aby seznam povolených s Učebnou správně fungoval, musí administrátoři Google Workspace v obou doménách provést změny v administrátorské konzoli Google. Dále musí nakonfigurovat nastavení Disku Google, aby umožňoval sdílení souborů mezi doménami. Přečtěte si další informace o tom, jak přidat domény na seznam povolených.

Přidání domény na seznam povolených
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • Google Workspace for Education nebo Workspace pro neziskové organizace — klikněte na Google Workspacea potéUčebna.
  • Workspace Basic, Business nebo Google Workspace for Education Plus — klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzů.
 5. Vedle možnosti Zobrazit konfigurované domény ze seznamu povolených klikněte na Upravita potéPřidat nové.
 6. Zadejte úplnou adresu domény a klikněte na Přidat doménu na seznam povolených.
  Poznámka: Může trvat až 24 hodin, než se změny projeví. 
Odstranění domény ze seznamu povolených
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • Google Workspace for Education nebo Workspace pro neziskové organizace — klikněte na Google Workspacea potéUčebna.
  • Workspace Basic, Business nebo Google Workspace for Education Plus — klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzů.
 5. Vedle možnosti Zobrazit konfigurované domény ze seznamu povolených klikněte na Upravit.
 6. Vedle názvu domény klikněte na Odstranita potéOdstranit ze seznamu povolených.

Udělení přístupu ke sdílení souborů doménám na vašem seznamu povolených

Aby se uživatelé z externích domén mohli zapisovat do kurzů ve vaší doméně a odevzdávat úkoly, musíte změnit nastavení Disku tak, aby umožňoval sdílení souborů mimo vaši organizaci. Pokud svým uživatelům povolíte zapisovat se do kurzů z jiných domén, umožníte tím sdílení souborů do vaší domény.

Pokud změníte nastavení Disku poté, co se uživatelé zapsali do kurzů, může to uživatelům zabránit v dokončení úkolů. Student například nebude moct odevzdat úkol nebo učitel nebude moct studentovi vrátit práci.

Oprávnění ke sdílení nastavíte takto:

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. Z domovské stránky administrátorské konzole přejděte na Aplikacea potéGoogle Workspacea potéDisk a Dokumenty.
 3. Klikněte na Nastavení sdílenía potéMožnosti sdílení.
 4. To apply the setting to everyone, leave the top organizational unit selected. Otherwise, select a child organizational unit or a configuration group.
 5. V sekci Sdílení mimo organizaci vyberte Domény na seznamu povolených.
  Poznámka: Jde o minimální požadovanou úroveň sdílení. Můžete také vybrat další oprávnění. Podrobnosti najdete v článku Nastavení oprávnění ke sdílení souborů.
 6. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Upozornit uživatele, pokud budou soubory vlastněné někým z organizační jednotky organizace sdílet s uživateli v doménách ze seznamu povolených.
 7. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům v organizační jednotce organizace přijímat soubory od uživatelů mimo domény ze seznamu povolených.
 8. Klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false