Konfigurace nastavení kurzu

Tento článek je určen administrátorům služby G Suite.

Jako administrátor G Suite můžete rozhodovat:

 • kdo se může zapsat do kurzů ve vaší doméně,
 • do kterých kurzů se uživatelé mohou zapsat.

Nastavení členství v kurzech

Učebna je na začátku nastavená tak, aby se uživatelé mohli zapisovat jen do kurzů ve vaší doméně. Pokud chcete umožnit, aby se do kurzů ve vaší doméně mohli zapisovat uživatelé z jiných domén nebo aby se vaši uživatelé mohli zapisovat do kurzů v jiných doménách, v administrátorské konzoli Google zadejte nastavení členství v kurzech.

Aby se uživatelé z externích domén mohli zapisovat do kurzů ve vaší doméně a odevzdávat úkoly, musíte nakonfigurovat nastavení Disku tak, aby umožňoval sdílení souborů mimo vaši organizaci. Pokud povolíte, aby se vaši uživatelé zapisovali do kurzů z jiných domén, umožníte sdílení souborů do vaší domény. Podrobnosti najdete v článku Nastavení oprávnění ke sdílení souborů

Mohou se moji uživatelé zapisovat do kurzů vytvořených jinými typy uživatelských účtů? 

Uživatelé se mohou zapisovat do kurzů vytvořených uživateli s jinými typy účtů, ale pouze v případě, že to povoluje váš typ účtu a povolíte to i vy.
 
Pokud student Učebnu používá s... A primární učitel Učebnu používá s… Může se student do kurzu zapsat?
 • G Suite pro vzdělávání 
 • G Suite pro neziskové organizace 
 • G Suite pro vzdělávání
 • G Suite pro neziskové organizace
Ano, pokud to umožňují nastavení kurzu v obou organizacích.
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
Ano, pokud to umožňují nastavení kurzu v obou organizacích.
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite pro vzdělávání
 • G Suite pro neziskové organizace
 • Osobní účet Google
Ne
 • G Suite pro vzdělávání
 • G Suite pro neziskové organizace
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • Osobní účet Google

Ne

 • Osobní účet Google
 • G Suite pro vzdělávání
 • Osobní účet Google
Ano

 

Další informace najdete v Řízení přístupu uživatelů k Učebně

Rozhodněte, kdo se může zapsat do vašich kurzů

Pokud povolíte, aby se do kurzů zapisovali uživatelé z jiných domén, umožníte sdílení souborů do vaší domény.

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. Vyberte jednu z možností:
  • Pokud používáte G Suite pro vzdělávání nebo G Suite pro neziskové organizace, klikněte na Aplikace a potéG Suite a poté Učebna.
  • Pokud používáte G Suite Basic, Business nebo Enterprise, klikněte na Aplikace a poté Další služby Google a poté Učebna.
 3. Klikněte na Nastavení kurzů.
 4. U volby Kdo se může připojit ke kurzům ve vaší doméně vyberte možnost:
  • Pouze uživatelé ve vaší doméně – Do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat pouze uživatelé ve vaší doméně.
  • Uživatelé v doménách na seznamu povolených – Do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat uživatelé z domén, které povolíte. Tyto domény přidejte na seznam povolených a administrátoři těchto domén musí na seznam povolených přidat vaši doménu.
  • Všichni uživatelé G Suite – Do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat všichni uživatelé G Suite, kteří mají přístup k Učebně.
  • Kdokoli – Do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat všichni uživatelé G Suite, kteří mají přístup k Učebně, nebo uživatelé s osobním účtem Google.
 5. Klikněte na Uložit.

Rozhodněte, do jakých kurzů se mohou zapsat uživatelé ve vaší doméně

Pokud svým uživatelům povolíte zapisovat se do kurzů v jiných doménách, umožníte tím sdílení souborů z vaší domény.
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. Vyberte jednu z možností:
  • Pokud používáte G Suite pro vzdělávání nebo G Suite pro neziskové organizace, klikněte na Aplikace a potéG Suite a poté Učebna.
  • Pokud používáte G Suite Basic, Business nebo Enterprise, klikněte na Aplikace a poté Další služby Google a poté Učebna.
 3. Klikněte na Nastavení kurzů.
 4. U volby K jakým kurzům se mohu uživatelé ve vaší doméně připojit vyberte možnost:
  • Pouze ke kurzům ve vaší doméně – Uživatelé z vaší domény se mohou zapsat pouze do kurzů ve vaší doméně.
  • Pouze ke kurzům v doménách na seznamu povolených – Uživatelé z vaší domény se mohou zapsat do kurzů v doménách ze seznamu povolených.
  • Všechny kurzy služby G Suite – Uživatelé z vaší domény se mohou zapsat do kurzů v libovolné doméně G Suite.
 5. Klikněte na Uložit.

Přidání domény na seznam povolených 

Když domény přidáte na seznam povolených pro Učebnu, umožníte uživatelům z důvěryhodných domén zapisovat se do kurzů ve vaší doméně. Vaší uživatelé se zároveň mohou zapisovat do kurzů v doménách, kterým důvěřujete. Aby domény na seznamu povolených v Učebně správně fungovaly, musí administrátoři služby G Suite z obou domén provést změny v administrátorské konzoli Google.

Přidání domény na seznam povolených nezahrnuje její subdomény ani aliasy domény, proto je v případě potřeby povolte zvlášť. Pokud například na seznam povolených přidáte doménu abbeycollege.com a pak získáte abbeyschool.com, musíte na seznam povolených přidat také abbeyschool.com, abyste přístup k této organizaci umožnili. Přečtěte si další informace o tom, jak přidat domény na seznam povolených pro G Suite.

Po přidání domény na seznam povolených musíte konfigurovat nastavení Disku, aby umožňoval sdílení souborů mezi doménami.

Přidání domény na seznam povolených
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. Vyberte jednu z možností:
  • Pokud používáte G Suite pro vzdělávání nebo G Suite pro neziskové organizace, klikněte na Aplikacea potéG Suitea potéUčebna.
  • Pokud používáte G Suite Basic, Business nebo Enterprise, klikněte na Aplikacea potéDalší služby Googlea potéUčebna.
 3. Klikněte na Nastavení kurzů.
 4. Vedle možnosti Zobrazit konfigurované domény ze seznamu povolených klikněte na Upravit.
 5. Klikněte na tlačítko Přidat novou.
 6. Zadejte úplnou adresu domény a klikněte na Přidat doménu na seznam povolených.

Poznámka: Může trvat až 24 hodin, než se změny projeví. 

Udělení přístupu ke sdílení povoleným doménám

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. Klikněte na Aplikacea potéG Suitea potéDisk a Dokumenty.
 3. Klikněte na Nastavení sdílení.
 4. V levém panelu vyberte požadovanou organizační jednotku.
 5. Možností sdílení klikněte na Upravit .
 6. Sdílení mimo doménu organizace vyberte možnost Domény na seznamu povolených.

  Poznámka: Jde o minimální požadovanou úroveň sdílení. Můžete zvolit také volnější nastavení. Podrobnosti najdete v článku Nastavení oprávnění ke sdílení souborů.

 7. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Upozornit uživatele, pokud budou soubory vlastněné někým z organizační jednotky organizace sdílet s uživateli v doménách ze seznamu povolených.
 8. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům v organizační jednotce organizace přijímat soubory od uživatelů mimo domény ze seznamu povolených.
 9. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Pokud změníte nastavení Disku poté, co se uživatele zapsali do kurzů, může to uživatelům zabránit v dokončení úkolů. Student například nebude moct odevzdat úkol nebo učitel nebude moct studentovi vrátit práci.

Odstranění povolené domény

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. Vyberte jednu z možností:
  • Pokud používáte G Suite pro vzdělávání nebo G Suite pro neziskové organizace, klikněte na Aplikacea potéG Suitea potéUčebna.
  • Pokud používáte G Suite Basic, Business nebo Enterprise, klikněte na Aplikacea potéDalší služby Google a poté Učebna.
 3. Klikněte na Nastavení kurzů.
 4. Vedle možnosti Zobrazit konfigurované domény ze seznamu povolených klikněte na Upravit.
 5. Vedle názvu domény na seznamu povolených klikněte na Odstranit.
 6. Klikněte na Odstranit ze seznamu povolených.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?