Konfigurace nastavení kurzu

Tento článek je určen administrátorům služby G Suite

Pokud chcete, aby se vaši uživatelé mohli zapisovat do kurzů v jiných doménách nebo aby se uživatelé z jiných domén mohli zapisovat do vašich kurzů, musíte v administrátorské konzoli Google změnit nastavení členství v kurzech.

Otevřít vše  |  Zavřít vše

Nastavení členství v kurzech

Mohou se moji uživatelé zapisovat do kurzů vytvořených jinými typy uživatelských účtů? 
Uživatelé se mohou zapsat do kurzů vytvořených pomocí jiných typů účtů, ale pouze v případě, že to povoluje váš typ účtu a povolíte to i vy.
Pokud student Učebnu používá pomocí účtu… A primární učitel Učebnu používá pomocí účtu… Může se student do kurzu zapsat?

G Suite pro vzdělávání nebo pro neziskové organizace

G Suite pro vzdělávání nebo pro neziskové organizace Ano, pokud to umožňují nastavení kurzu v obou organizacích.
G Suite Basic, Business nebo Enterprise G Suite Basic, Business nebo Enterprise Ano, pokud to umožňují nastavení kurzu v obou organizacích.
G Suite pro vzdělávání nebo pro neziskové organizace G Suite Basic, Business, Enterprise nebo osobní účet Google Ne
G Suite Basic, Business nebo Enterprise G Suite pro vzdělávání nebo neziskové organizace nebo osobní účet Google

Ne

Osobní účet Google G Suite pro vzdělávání nebo G Suite Basic, Business nebo Enterprise Ano, pokud to organizace G Suite umožňuje.
Osobní účet Google Osobní účet Google Ano
 

Další informace najdete v článku Řízení přístupu uživatelů k Učebně

Rozhodněte, kdo se může zapsat do vašich kurzů

Pokud povolíte, aby se do kurzů zapisovali uživatelé z jiných domén, umožníte sdílení souborů do vaší domény.

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • G Suite pro vzdělávání nebo pro neziskové organizace – klikněte na G Suitea potéUčebna.
  • G Suite Basic, Business nebo Enterprise – klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzua potéČlenství v kurzech.
 5. U volby Kdo se může připojit ke kurzům ve vaší doméně vyberte možnost:
  • Pouze uživatelé ve vaší doméně – do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat pouze uživatelé ve vaší doméně.
  • Uživatelé v doménách na seznamu povolených – do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat uživatelé z domén, které jsou na seznamu povolených. Administrátoři G Suite z těchto domén musí vaši doménu přidat na seznam povolených domén.
  • Všichni uživatelé G Suite – do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat všichni uživatelé služby G Suite.
  • Všichni uživatelé – do kurzů ve vaší doméně se mohou zapisovat všichni uživatelé G Suite, kteří mají přístup k Učebně, nebo uživatelé s osobním účtem Google.
 6. Klikněte na Uložit.
Rozhodněte, do jakých kurzů se mohou zapsat uživatelé ve vaší doméně
Pokud svým uživatelům povolíte zapisovat se do kurzů v jiných doménách, umožníte tím sdílení souborů z vaší domény.
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • G Suite pro vzdělávání nebo pro neziskové organizace – klikněte na G Suitea potéUčebna.
  • G Suite Basic, Business nebo Enterprise – klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzua potéČlenství v kurzech.
 5. U volby K jakým kurzům se mohu uživatelé ve vaší doméně připojit vyberte možnost:
  • Pouze ke kurzům ve vaší doméně – uživatelé z vaší domény se mohou zapsat pouze do kurzů ve vaší doméně.
  • Pouze ke kurzům v doménách na seznamu povolených – uživatelé z vaší domény se mohou zapsat do kurzů v doméně na vašem seznamu povolených.
  • Všechny kurzy služby G Suite – uživatelé z vaší domény se mohou zapsat do kurzů v libovolné doméně G Suite.
 6. Klikněte na Uložit.

Používání seznamu povolených pro důvěryhodné domény 

Když do seznamu povolených přidáte doménu, vaši uživatelé se mohou zapsat do kurzů v této doméně a uživatelé z této domény se mohou zapsat do vašich kurzů. Při přidání domény na seznam povolených nedojde k přidání subdomén ani aliasů domény. Na seznam povolených můžete přidat pouze doménu G Suite.

Aby seznam povolených s Učebnou správně fungoval, musí administrátoři služby G Suite v obou doménách provést změny v administrátorské konzoli Google. Dále musí nakonfigurovat nastavení Disku Google, aby umožňoval sdílení souborů mezi doménami. Přečtěte si další informace o tom, jak přidat domény na seznam povolených.

Přidání domény na seznam povolených
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • G Suite pro vzdělávání nebo pro neziskové organizace – klikněte na G Suitea potéUčebna.
  • G Suite Basic, Business nebo Enterprise – klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzů.
 5. Vedle možnosti Zobrazit konfigurované domény ze seznamu povolených klikněte na Upravita potéPřidat nové.
 6. Zadejte úplnou adresu domény a klikněte na Přidat doménu na seznam povolených.
  Poznámka: Může trvat až 24 hodin, než se změny projeví. 
Odstranění domény ze seznamu povolených
 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Apps.
 3. Vyberte některou možnost. Pokud je váš účet:
  • G Suite pro vzdělávání nebo pro neziskové organizace – klikněte na G Suitea potéUčebna.
  • G Suite Basic, Business nebo Enterprise – klikněte na Další služby Googlea potéUčebna.
 4. Klikněte na Nastavení kurzů.
 5. Vedle možnosti Zobrazit konfigurované domény ze seznamu povolených klikněte na Upravit.
 6. Vedle názvu domény klikněte na Odstranita potéOdstranit ze seznamu povolených.

Udělení přístupu ke sdílení souborů doménám na vašem seznamu povolených

Aby se uživatelé z externích domén mohli zapisovat do kurzů ve vaší doméně a odevzdávat úkoly, musíte změnit nastavení Disku tak, aby umožňoval sdílení souborů mimo vaši organizaci. Pokud svým uživatelům povolíte zapisovat se do kurzů z jiných domén, umožníte tím sdílení souborů do vaší domény.

Pokud změníte nastavení Disku poté, co se uživatelé zapsali do kurzů, může to uživatelům zabránit v dokončení úkolů. Student například nebude moct odevzdat úkol nebo učitel nebude moct studentovi vrátit práci.

Oprávnění ke sdílení nastavíte takto:

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Appsa potéGoogle Workspacea potéDrive and Docs.
 3. Klikněte na Nastavení sdílenía potéMožnosti sdílení.
 4. To apply the setting to everyone, leave the top organizational unit selected. Otherwise, select a child organizational unit or a configuration group.
 5. V sekci Sdílení mimo doménu organizace vyberte Domény na seznamu povolených.
  Poznámka: Jde o minimální požadovanou úroveň sdílení. Můžete také vybrat další oprávnění. Podrobnosti najdete v článku Nastavení oprávnění ke sdílení souborů.
 6. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Upozornit uživatele, pokud budou soubory vlastněné někým z organizační jednotky organizace sdílet s uživateli v doménách ze seznamu povolených.
 7. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům v organizační jednotce organizace přijímat soubory od uživatelů mimo domény ze seznamu povolených.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?