ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ถ้าต้องการทดลองใช้ Google Classroom ลงชื่อสมัครใช้ที่นี่!

ดูงาน

ในหน้างาน คุณสามารถดูผลงานของนักเรียน รวมถึงคะแนนและความคิดเห็นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูว่าจะต้องตรวจงานใดบ้าง และมีงานใดบ้างที่ตรวจเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดระเบียบงานแยกตามชั้นเรียน หรือดูงานทั้งหมดที่คุณได้มอบหมายในชั้นเรียนทั้งหมด

ในการดูงาน ให้ทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
  2. คลิก เมนู และเลือกงาน

หน้างานจะมี 2 ส่วนดังนี้

  • รอการตรวจสอบ หมายถึงงานของชั้นเรียนที่คุณยังไม่ได้ตรวจ
  • ตรวจสอบแล้ว หมายถึงงานของชั้นเรียนที่ได้ตรวจแล้ว

ในการทำเครื่องหมายที่งานว่าตรวจสอบแล้ว ให้ทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
  2. คลิก เมนู และเลือกงาน
  3. คลิก เพิ่ม ที่งานและเลือกทำเครื่องหมายว่าตรวจสอบแล้ว

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร