ดูงานที่จะตรวจสอบ

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

ในหน้าสิ่งที่ต้องทำ คุณจะเห็นภาพรวมของงานและคำถามที่มีคะแนนและไม่มีคะแนน โดยหน้าสิ่งที่ต้องทำสามารถจัดได้ 2 แบบคือ

 • ตามงาน ดูงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว หรือยังต้องได้รับการตรวจสอบ ให้คลิกต้องตรวจสอบหรือตรวจสอบอล้วที่ด้านบนของหน้าเพื่อจัดเรียงงาน
 • ตามชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมดที่ด้านบนของหน้า แล้วเลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณจะเข้าถึงงานของนักเรียนจากหน้าสิ่งที่ต้องทำไม่ได้ หากต้องการดูและให้คะแนนงานของนักเรียน ให้ดูคะแนนและส่งคืนงาน

ดูงานที่จะตรวจสอบ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู แล้วเลือกสิ่งที่ต้องทำ

  Select To-do

 

ทำเครื่องหมายงานว่าตรวจสอบแล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู แล้วเลือกสิ่งที่ต้องทำ

  Select To-do

 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากงาน แล้วเลือกทำเครื่องหมายว่าตรวจสอบแล้ว
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร