ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน สำหรับครูโปรดดูที่นี่

ครูอาจเลือกเก็บชั้นเรียนได้เมื่อสิ้นสุดการสอน การเก็บถาวรชั้นเรียนจะนำชั้นเรียนออกจากหน้าแรกของ Classroom คุณยังคงเข้าถึงเนื้อหาของชั้นเรียนได้ในโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเก็บหรือลบชั้นเรียนได้ หากต้องการนำชั้นเรียนออกจากหน้าแรก คุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียน คุณจะยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียนที่เก็บไว้แล้วไม่ได้

คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้หากไม่มีชั้นเรียนที่เก็บไว้

  1. แตะ Classroom ""
  2. แตะเมนู "" ที่ด้านบน

    แตะเมนู

  3. เลื่อนลงแล้วแตะชั้นเรียนที่เก็บ
  4. แตะชั้นเรียนที่ต้องการดู

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร