ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน สำหรับครูโปรดดูที่นี่

ครูอาจเลือกเก็บชั้นเรียนได้เมื่อสิ้นสุดการสอน การเก็บคือการนำชั้นเรียนออกจากหน้าแรกของ Classroom แล้วนำไปไว้ในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเพื่อให้จัดการหน้าแรกได้ง่ายขึ้น

มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเก็บหรือลบชั้นเรียนได้ หากต้องการนำชั้นเรียนออกจากหน้าแรก คุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณจะยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียนที่เก็บไว้แล้วไม่ได้

เมื่อเก็บชั้นเรียน

 • ระบบจะนำชั้นเรียนดังกล่าวออกจากหน้าแรกของคุณ
 • คุณจะดูสื่อการสอนได้ แต่จะส่งงานไม่ได้
 • คุณยังคงเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนได้ในโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์
 • คุณจะยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนที่เก็บไว้แล้วไม่ได้ หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนที่เก็บไว้ โปรดติดต่อครู
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู "" ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้
  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

  ชั้นเรียนที่เก็บ

 4. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการดู
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร