เก็บและลบชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา คุณจะเก็บชั้นเรียนที่เสร็จสิ้นแล้วได้ โปรดกู้คืนชั้นเรียนหากต้องการใช้งานอีกครั้ง และโปรดลบชั้นเรียนที่เก็บไว้หากไม่ต้องการใช้งานอีก

หมายเหตุ: หากต้องการลบชั้นเรียน คุณต้องเก็บชั้นเรียนไว้ก่อนแล้วจึงลบออก

หากคุณไม่เก็บชั้นเรียน ชั้นเรียนจะยังคงปรากฏอยู่ในหน้าแรกของ Classroom และในหน้าแรกของนักเรียน ครูและครูที่ร่วมสอนจะเก็บชั้นเรียนได้ เมื่อเก็บชั้นเรียนแล้ว ระบบจะเก็บชั้นเรียนดังกล่าวสำหรับครูและนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้นด้วย ส่วนนักเรียนจะเก็บชั้นเรียนไม่ได้

เมื่อคุณเก็บชั้นเรียน
 • ระบบจะนำชั้นเรียนไปไว้ในพื้นที่แยกเพื่อเก็บรักษาเอกสารของชั้นเรียน งานของนักเรียน และโพสต์ คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนนั้นอยู่กับชั้นเรียนที่ยังใช้งานอยู่ในหน้าแรกอีกต่อไป
 • คุณและนักเรียนจะดูชั้นที่เก็บไว้ได้ หากต้องการใช้ชั้นเรียนอีกครั้ง (โพสต์ งานมอบหมาย และอื่นๆ) คุณจะต้องกู้คืนชั้นเรียน
 • คุณและนักเรียนจะยังคงเข้าถึงเนื้อหาของชั้นเรียนใน Google ไดรฟ์ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์แนบสำหรับงานมอบหมายหรืองานอื่นๆ ของนักเรียนด้วย

เก็บหรือกู้คืนชั้นเรียน

เก็บชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เก็บ

  Archive

 3. คลิกเก็บเพื่อยืนยัน
ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการดู
กู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้

เมื่อกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ คุณจะเห็นการ์ดชั้นเรียนอีกครั้งในบรรดาชั้นเรียนปัจจุบัน และคุณจะใช้ชั้นเรียน (โพสต์ แสดงความคิดเห็น และอื่นๆ) ได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กู้คืน
 5. คลิกกู้คืนเพื่อยืนยัน

ลบชั้นเรียน

เมื่อตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ชั้นเรียนอีก คุณลบออกชั้นเรียนอย่างถาวรได้ หากต้องการลบชั้นเรียน คุณต้องเก็บชั้นเรียนไว้ก่อนแล้วจึงลบออก แต่คุณจะยังคงเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ได้

หากต้องการเปลี่ยนชั้นเรียนที่สอนหรือออกจากโรงเรียน โปรดโอนชั้นเรียนที่คุณเป็นเจ้าของไปให้กับครูที่ร่วมสอน สำหรับรายละเอียด โปรดดูการโอนความเป็นเจ้าของชั้นเรียน

ลบชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน
คำเตือน: ไม่มีวิธียกเลิกการลบชั้นเรียน หากคลิกลบ คุณจะเข้าถึงโพสต์หรือความคิดเห็นของชั้นเรียนไม่ได้อีก แต่ยังคงเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร