เก็บหรือลบชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา คุณจะเก็บชั้นเรียนที่เสร็จสิ้นแล้วได้ คุณยกเลิกการเก็บชั้นเรียนได้หากต้องการใช้งานอีกครั้ง และลบชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้หากไม่ต้องการใช้อีก

หากคุณไม่เก็บชั้นเรียน ชั้นเรียนจะยังคงปรากฏอยู่ในหน้าแรกของ Classroom และในหน้าแรกของนักเรียน นักเรียนจะเก็บชั้นเรียนไม่ได้

เมื่อคุณเก็บชั้นเรียน

 • ระบบจะนำชั้นเรียนไปไว้ในพื้นที่แยกเพื่อเก็บรักษาเอกสารของชั้นเรียน งานของนักเรียน และโพสต์
 • คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนนั้นอยู่กับชั้นเรียนที่ยังใช้งานอยู่ในหน้าแรกอีกต่อไป
 • คุณและนักเรียนจะดูชั้นที่เก็บไว้ได้ หากต้องการใช้ชั้นเรียนอีกครั้ง (โพสต์ งานมอบหมาย และอื่นๆ) คุณจะต้องยกเลิกการเก็บชั้นเรียน

ใครที่เก็บชั้นเรียนได้

ครูและครูที่ร่วมสอนจะเก็บชั้นเรียนได้ หากทำการเก็บชั้นเรียนแบบถาวร ชั้นเรียนดังกล่าวจะเก็บไปสำหรับครูทุกคน นักเรียนจะดูชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้ ไม่มีใครใช้ชั้นเรียนนี้ได้เว้นแต่จะยกเลิกการเก็บ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอกสารของชั้นเรียน

เมื่อเก็บหรือลบชั้นเรียน คุณและนักเรียนยังคงเข้าถึงไฟล์ชั้นเรียนใน Google ไดรฟ์ รวมทั้งไฟล์แนบสำหรับงานมอบหมาย หรืองานอื่นๆ ของนักเรียนได้

เก็บหรือกู้คืนชั้นเรียน

เก็บชั้นเรียน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เก็บ

  Archive

 3. คลิกเก็บเพื่อยืนยัน
ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการดู
กู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้

เมื่อกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ คุณจะเห็นการ์ดชั้นเรียนอีกครั้งในบรรดาชั้นเรียนปัจจุบัน และคุณจะใช้ชั้นเรียน (โพสต์ แสดงความคิดเห็น และอื่นๆ) ได้อีกคร้ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กู้คืน
 5. คลิกกู้คืนเพื่อยืนยัน

ลบชั้นเรียน

เมื่อตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ชั้นเรียนอีก คุณลบออกชั้นเรียนอย่างถาวรได้ เมื่อต้องการลบ คุณจะต้องเก็บชั้นเรียนก่อน คุณยังเข้าถึงไฟล์ชั้นเรียนในไดรฟ์ได้

หากจะเปลี่ยนชั้นเรียนที่สอนหรือออกจากโรงเรียน คุณโอนชั้นเรียนที่เป็นเจ้าของไปให้ครูที่ร่วมสอนในชั้นเรียนได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูการโอนความเป็นเจ้าของชั้นเรียน

ลบชั้นเรียนที่เก็บไว้

คุณจะลบชั้นเรียนไม่ได้จนกว่าจะเก็บชั้นเรียนแล้ว คุณ (และนักเรียน) ยังคงเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์ได้หลังจากลบชั้นเรียน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน
คำเตือน: ไม่มีวิธียกเลิกการลบชั้นเรียน ถ้าคลิกลบ คุณจะเข้าถึงโพสต์หรือความคิดเห็นในชั้นเรียนนั้นไม่ได้อีกต่อไป แต่ยังคงเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร