เก็บหรือลบชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา คุณจะเก็บชั้นเรียนที่เสร็จสิ้นแล้วได้ คุณยกเลิกการเก็บชั้นเรียนได้หากต้องการใช้งานอีกครั้ง และลบชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้หากไม่ต้องการใช้อีก

หากคุณไม่เก็บชั้นเรียน ชั้นเรียนจะยังคงปรากฏอยู่ในหน้าแรกของ Classroom และในหน้าแรกของนักเรียน นักเรียนจะเก็บชั้นเรียนไม่ได้

เมื่อคุณเก็บชั้นเรียน

 • ระบบจะนำชั้นเรียนไปไว้ในพื้นที่แยกเพื่อเก็บรักษาเอกสารของชั้นเรียน งานของนักเรียน และโพสต์
 • คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนนั้นอยู่กับชั้นเรียนที่ยังใช้งานอยู่ในหน้าแรกอีกต่อไป
 • คุณและนักเรียนจะดูชั้นที่เก็บไว้ได้ หากต้องการใช้ชั้นเรียนอีกครั้ง (โพสต์ งานมอบหมาย และอื่นๆ) คุณจะต้องยกเลิกการเก็บชั้นเรียน

ใครที่เก็บชั้นเรียนได้

ครูและครูที่ร่วมสอนจะเก็บชั้นเรียนได้ หากทำการเก็บชั้นเรียนแบบถาวร ชั้นเรียนดังกล่าวจะเก็บไปสำหรับครูทุกคน นักเรียนจะดูชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้ ไม่มีใครใช้ชั้นเรียนนี้ได้เว้นแต่จะยกเลิกการเก็บ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอกสารของชั้นเรียน

เมื่อเก็บหรือลบชั้นเรียน คุณและนักเรียนยังคงเข้าถึงไฟล์ชั้นเรียนใน Google ไดรฟ์ รวมทั้งไฟล์แนบสำหรับงานมอบหมาย หรืองานอื่นๆ ของนักเรียนได้

เก็บหรือกู้คืนชั้นเรียน

เก็บชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เก็บ

  Archive

 3. คลิกเก็บเพื่อยืนยัน
ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการดู
กู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้

เมื่อกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ คุณจะเห็นการ์ดชั้นเรียนอีกครั้งในบรรดาชั้นเรียนปัจจุบัน และคุณจะใช้ชั้นเรียน (โพสต์ แสดงความคิดเห็น และอื่นๆ) ได้อีกคร้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กู้คืน
 5. คลิกกู้คืนเพื่อยืนยัน

ลบชั้นเรียน

เมื่อตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ชั้นเรียนอีก คุณลบออกชั้นเรียนอย่างถาวรได้ เมื่อต้องการลบ คุณจะต้องเก็บชั้นเรียนก่อน คุณยังเข้าถึงไฟล์ชั้นเรียนในไดรฟ์ได้

หากจะเปลี่ยนชั้นเรียนที่สอนหรือออกจากโรงเรียน คุณโอนชั้นเรียนที่เป็นเจ้าของไปให้ครูที่ร่วมสอนในชั้นเรียนได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูการโอนความเป็นเจ้าของชั้นเรียน

ลบชั้นเรียนที่เก็บไว้

คุณจะลบชั้นเรียนไม่ได้จนกว่าจะเก็บชั้นเรียนแล้ว คุณ (และนักเรียน) ยังคงเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์ได้หลังจากลบชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  Click Menu

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  Archived Classes

 4. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน
คำเตือน: ไม่มีวิธียกเลิกการลบชั้นเรียน ถ้าคลิกลบ คุณจะเข้าถึงโพสต์หรือความคิดเห็นในชั้นเรียนนั้นไม่ได้อีกต่อไป แต่ยังคงเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร