Nyheter i Classroom

Vi legger ofte til nye funksjoner i Classroom. På denne siden finner du en beskrivelse av hver nye funksjon samt en link til mer informasjon om hvordan du bruker den i Classroom. Sjekk denne siden hver måned for å se hvilke nye ting vi har lagt til.

For å se siste nytt om Classroom, følg Google for Education på Google+ eller Twitter, og abonner på Google for Education-bloggen.

September 2018

Nye funksjoner:

 • Materiale på Kursarbeid-siden: Lærere kan legge til materiale på Kursarbeid-siden.
 • Kursarbeid-side for eksisterende kurs: Lærere kan legge til Kursarbeid-siden for eksisterende kurs eller kurs de tidligere har fjernet siden fra.
 • Enklere å legge ut innlegg på Strøm-siden: Nå er det enklere for lærere og elever å legge ut innlegg i strømmen.
 • Endre rom, emne og del under oppretting av kurs og på Innstillinger-siden: Lærere kan endre rom, emne og del når de oppretter eller redigerer kurs, eller ved å gå til Innstillinger-siden.
 • Lærere kan endre rom og emne når de oppretter eller redigerer kurs.

Nye iOS-funksjoner:

 • Navigering nederst på skjermen: På iOS-enheter kan brukerne navigere mellom Strøm-, Kursarbeid- og Personer-siden ved hjelp av en navigasjonsrad nederst.
 • Foresatte: På iOS-enheter kan bekreftede lærere se informasjon om foresatte for elever. 

August 2018

Nye funksjoner:

 • Ny Kursarbeid-side: Nå har lærere og elever tilgang til en helt ny Kursarbeid-side. Lærerne kan legge ut oppgaver og spørsmål på siden, samt gruppere dem i moduler med emner.
 • Nytt retteverktøy i Classroom: Lærere har nå tilgang til et nytt karaktersettings- og retteverktøy der de kan veksle mellom karakterer, elevinnleveringer og kommentarer mens de retter, og lagre tilbakemeldinger som brukes ofte, i en kommentarbank for senere bruk.
 • Ny Personer-side: Lærere kan se informasjon om kursdeltakere på Personer-siden. Lærere kan også invitere og fjerne elever, medlærere og foresatte via denne siden.
 • Ny Innstillinger-side: Lærere kan endre kursbeskrivelser eller kurskoder, administrere sammendrag til foresatte samt styre innstillingene for strømmen – alt samlet på Innstillinger-siden.
 • Kopiér kurs: Lærere kan kopiere kursarbeid og emner fra eksisterende kurs for å opprette nye kurs.
 • Styr varsler for hvert enkelt kurs: Lærere og elever kan slå av varsler for et hvilket som helst kurs.
 • Endre karakterer: Lærere kan endre poengverdier for karakterer når de oppretter eller redigerer oppgaver eller spørsmål.
 • Se oppdateringer: Lærere og elever kan se oppdaterte etiketter («Tildelt», «Levert», «Karaktersatt») som viser statusen for arbeidet til hver enkelt elev

Hvis du vil vite mer om de nye funksjonene, kan du se Skolestart 2018 – vanlige spørsmål.

Nye API-funksjoner

 • Tredjepartsapper kan programmatisk motta varsler om endringer i oppgaver og innlegg for et kurs.
April 2018

Nye Android-funksjoner:

 • Lærere kan legge ved filer i kursarbeid uten å ha tillatelse til å dele filene. Elever kan legge til filer de ikke eier, i innlegg. Classroom tar en kopi av materialet, og denne kopien kan deles.
 • Lærere kan invitere foresatte til å registrere seg for å få sammendrag via e-post om arbeidet til elevene de er foresatte for.
 • En lærer kan sende en e-post med en liste over alt arbeid som er utført av en elev på et kurs, til eleven og dennes foresatte. Listen viser statusen for elevens arbeid (for eksempel tildelt eller levert) samt eventuelle karakterer.
 • Lærere og elever kan legge ved samt skrive og tegne på nye PDF-filer mens de oppretter og redigerer innlegg.
Mars 2018

Ny funksjon:

Februar 2018

Nye funksjoner:

 • Gi nytt navn til kurs: På iOS kan lærere endre kursnavn og deler.
 • Send e-post med oversikt over arbeidet til én enkelt elev: Lærere kan nå sende e-post til en elev og elevens foresatte med en liste over alt arbeidet til eleven. På listen vises statusen for elevens arbeid – for eksempel om det er tildelt eller levert, og eventuelt hvilke karakterer som er gitt, hvis arbeidet er karaktersatt.
Desember 2017

Ny funksjon:

 • Classroom for Google-kontoer som administreres med Family Link: Barn kan bruke Classroom via kontoer som er opprettet av foresatte, og som administreres via Family Link.
 • Eksport av Classroom-data: Brukere kan eksportere data fra Classroom-kurs via Google-siden Last ned dataene dine.
November 2017

Ny funksjon:

 • Legg til Disk-materiale du ikke har tillatelse til å dele: Lærere kan legge til filer i oppgaver og annet arbeid. Elever kan legge til filer de ikke eier, i innlegg. Classroom tar en kopi av materialet, og denne kopien kan deles.
September 2017

Ny funksjon:

Nye API-funksjoner:

August 2017

Blogginnlegg (bare på engelsk)

Nye funksjoner:

 • Se arbeidet til hver enkelt elev samlet på ett sted: Lærere kan nå få en liste over alt arbeidet til en elev på kurset. Elever kan se en liste over alt arbeidet de har gjort i forbindelse med et kurs. Lærere og elever kan filtrere listen etter oppgavestatus eller karakter.
 • Omorganiser kurskort: Lærere og elever kan omorganisere kursene sine på startsiden i Classroom.
 • Desimalkarakterer: Lærere kan bruke desimalkarakterer ved retting av oppgaver.
 • Vis kurskoden: Når en lærer skal invitere elever til kurs, kan vedkommende vise kurskoden på fullskjerm.
 • Overfør kurseierskap: Administratorer og lærere kan overføre kurseierskap til andre lærere.
 • Bruk Google-raden: Brukere kan enkelt veksle mellom Classroom og andre G Suite-verktøy samt åpne Classroom direkte fra appvelgeren.
Juni 2017

Nye API-funksjoner:

 • Planlegging av kursarbeid: Apper kan planlegge kursarbeid for publisering på et senere tidspunkt ved å konfigurere scheduledTime-feltet for coursework-ressursen.
 • Visning av kurskalendere: Apper kan få tilgang til calendarId-felt for kurs for å bygge integrasjoner med Classroom og Google Calendar API.
 • Identifisering av bekreftede lærere: Apper kan nå finne ut om en gitt bruker er en bekreftet lærer.
Mai 2017

Nye funksjoner:

Mars 2017

Blogginnlegg (bare på engelsk)

Nye funksjoner:

Februar 2017

Nye funksjoner:

 • Varselkontroller: Lærere og elever kan angi hvilke mobilvarsler de vil motta.
 • Varsler til elever: Elever kan motta e-post- og mobilvarsler når de har oppgaver som ikke er levert, og som har frist innen 24 timer.
Januar 2017

Nye funksjoner:

Ny Android-funksjon:

 • Lærere kan endre kursbeskrivelser og legge til materiale på Info-fanen.
Desember 2016

Foresatte kan motta sammendrag på e-post på en hvilken som helst e-postadresse – det er ikke nødvendig å opprette eller logge på noen Google-konto.
 

November 2016

Nye Android-funksjoner:

 • Lærere kan planlegge oppgaver, spørsmål eller kunngjøringer og angi at de skal legges ut senere. Et planlagt innlegg blir automatisk publisert i kursstrømmen på angitt dato og klokkeslett.
 • På enheter med Android 7.0 Nougat kan lærere og elever dra og slippe materiale fra en annen app til Classroom når de to appene er åpne i modus for delt skjerm.
Oktober 2016

Ny funksjon på nettet og på Android-enheter:

Ny Android-funksjon:

 • Lærere og elever kan legge inn kommentarer og andre typer merknader i oppgaver via mobilenheter.

Nye Apple® iOS®-funksjoner:

September 2016

Ny funksjon på nettet:

Nye Android-funksjoner:

August 2016

Blogginnlegg (bare på engelsk)

 • Sammendrag til foresatte: Lærere og administratorer kan invitere foresatte til å registrere seg for å få sammendrag via e-post om elevene de er foresatte for. De foresatte kan velge å få sammendraget på daglig eller ukentlig basis, og de kan avslutte abonnementet når som helst. Sammendragene inneholder elevens kommende eller eventuelle manglende innleveringer samt nye kunngjøringer og spørsmål som er lagt ut av lærerne i kursstrømmen.
 • Emner for å organisere strømmen: Lærere kan organisere kursstrømmen ved å legge til emner for innlegg. Elever og lærere kan filtrere strømmen etter emne.
 • Lærere og elever kan forhåndsvise materiale som er lagt ved i oppgaver eller innlegg.
 • Lærere og elever kan se e-postvarsler ordnet etter kurs ved å bruke Inbox by Gmail. Viktige oppdateringer fra nylige e-poster blir fremhevet i hver gruppe.
 • Lærere kan legge til emner når de oppretter kurs.

Nye mobilappfunksjoner:

 • Merknader via mobilappen: I Classroom-mobilappen kan lærere og elever markere elementer og tegne og skrive på dokumenter og PDF-filer.
 • Lærere kan holde avstemninger blant elever ved hjelp av flervalgsspørsmål og la elevene se sammendrag av svarene fra klassen.
 • På Apple® iOS® kan lærere legge ut innlegg i flere kurs på én gang. 
Juli 2016

Oppdaterte funksjoner for mobilappen:

Juni 2016

Oppdaterte iOS-funksjoner:

 • Lærere kan invitere elever og medlærere til kursene sine.
 • Lærere kan ignorere elever.
 • Lærere kan opprette og planlegge oppgaver eller spørsmål uten frister. 
Mai 2016
 • Skolearbeid i Classroom API: Tredjepartsapper kan opprette oppgaver i kursstrømmen, levere inn arbeid for elevene og sende karakterer tilbake til Classroom.
 • Flere metadata for kurs i Classroom API: Tredjepartsapper har lesetilgang til Disk-mapper og grupper for kurs.
 • Lærere kan planlegge oppgaver, spørsmål eller kunngjøringer og angi at de skal legges ut senere. Et planlagt innlegg blir automatisk publisert i kursstrømmen på angitt dato og klokkeslett.

Oppdaterte Android-funksjoner:

 • Brukere kan enkelt dele innhold fra andre mobilapper for å lage innlegg i Classroom.
 • Lærere kan invitere eller fjerne elever og medlærere.
 • Lærere kan ignorere elever.

Oppdaterte iOS-funksjoner:

April 2016
 • Lærere kan holde avstemninger blant elevene ved hjelp av flervalgsspørsmål og la elevene se et sammendrag av svarene fra klassen. 

Oppdaterte iOS-funksjoner:

Mars 2016

Oppdaterte Android-funksjoner:

 • Lærere kan lage utkast til alle typer innlegg – oppgaver, spørsmål og kunngjøringer – og lagre dem for å legge dem ut senere. Lærere kan legge ved YouTube-videoer og legge dem ut i flere kurs.
 • På Android-enheter kan lærere og elever konfigurere varsler slik at de straks ser nye varsler de har fått. Når en liten, rød sirkel vises i Classroom-menyen, betyr det at det finnes nye varsler.
Februar 2016
 • Personlig oversikt over kommende arbeid: Elevene ser bare sine egne uferdige oppgaver i listen over kommende arbeid for et kurs. Kommende arbeid vises på et kurskort og i strømmen for kurset. 
Desember 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

Oppdaterte funksjoner for mobilappen:

 • Lærere kan opprette kortsvarspørsmål i strømmene for kursene sine, og de kan gi elevene mulighet til å endre svarene sine og dessuten se og svare på klassekameratenes besvarelser.
 • Google Skjemaer: Lærere kan enkelt legge ved skjemaer i innlegg og åpne eventuelle svar.
 • På Android kan lærere gjenbruke eksisterende innlegg (kunngjøringer, oppgaver og spørsmål) fra nåværende eller tidligere kurs.
Oktober 2015
 • Google Skjemaer: Lærere kan enkelt legge ved Google-skjemaer i innlegg og åpne svarene i Classroom. Når lærerne legger ved et skjema i en oppgave, og det ikke er noe annet som skal gjøres i oppgaven, merkes oppgaven automatisk som ferdig når elevene har fylt ut skjemaet.
September 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

 • Google Kalender: Hvert kurs har en egen kalender, og lekser med leveringsfrist legges automatisk til i kalenderen. Lærerne og elevene kan se på kalenderen i Classroom eller i Google Kalender på datamaskiner og mobilenheter.
 • Del med Classroom i Chrome: Elever og lærere kan bruke Chrome-utvidelsen «Del med Classroom» til å dele innhold med kursene sine. Lærerne kan bruke utvidelsen til å sende ut nettsider umiddelbart til alle elevene på et kurs, eller til å opprette oppgaver eller kunngjøringer i Classroom.
August 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

 • Still og svar på spørsmål: Lærerne kan legge ut kortsvarspørsmål til elevene når som helst i strømmen for kurset. Det finnes alternativer for å la elevene endre svarene sine og se og svare på klassekameratenes svar. Elevene svarer på spørsmålet i strømmen for kurset, og lærerne kan sette karakter på svarene hvis de ønsker det.
 • Gjenbruk av innlegg: Lærere kan gjenbruke eksisterende innlegg (kunngjøringer, oppgaver, spørsmål) fra et gjeldende eller tidligere kurs.
 • Flytt innlegg til toppen av kursstrømmen: Lærere kan endre rekkefølgen på innleggene i kursstrømmen ved å flytte et element til toppen av strømmen, slik at det blir prioritert.
 • Visuell oppdatering: Classroom har en ny og enklere utforming for å opprette og legge ut oppgaver, kunngjøringer og spørsmål, og for å vise informasjon om oppgavene. Den nye utformingen gir rask og enkel tilgang for både lærere og elever.
Juli 2015
 • Godkjente domener: Nå kan du godkjenne andre G Suite for utdanning-domener, slik at elever, lærere og ansatte på ulike domener kan samarbeide effektivt i Disk og Classroom.
 • Mobilvarsler: Elevene kan umiddelbart se det når en lærer oppretter nye oppgaver eller kunngjøringer, kommenterer innleggene til elever eller setter karakter på og returnerer oppgaver. Lærerne kan umiddelbart se det når elever kommenterer innlegg eller sender læreren private meldinger, og når læreren blir invitert til å undervise på et kurs.
Juni 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

 • Classroom-deleknapp: Lærere og elever kan dele linker, videoer og bilder fra andre nettsteder eller produkter, i Classroom.
 • Classroom API: Gjør det mulig for administratorer å klargjøre og administrere kurs i større skala, og for utviklere å integrere programmene sine med Classroom.
 • Konfigurering av datatilgang for Classroom: Administratorer kan bestemme om brukerne på et domene kan gi andre programmer tilgang til Classroom-dataene sine.
 • Mobilvarsler: Om kort tid kan elevene – ved hjelp av mobilvarsler for iOS- og Android-apper – bli varslet så snart de får nye oppgaver, karakterer eller kommentarer fra medelever eller lærere.
Mai 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

Oppdaterte funksjoner for mobilappen:

April 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

Februar 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

Januar 2015

Blogginnlegg (bare på engelsk)

 • Mobilapp for Android og iOS: Med Classroom-mobilappen kan elevene utføre arbeidet sitt når som helst og hvor som helst. Den er utformet for skoler med iPad-enheter eller Android-nettbrett, skoler som tillater bruk av egen enhet (BYOD) for lærere, samt elevenes personlige enheter. Her er noen av de mobilspesifikke funksjonene som er tilgjengelige via appen:
  • Bilder: Elevene kan legge ved bilder i oppgaver eller innlegg for å dele dem med læreren eller hele klassen.
  • Deling fra andre apper: Elevene kan også enkelt legge ved bilder, PDF-filer og nettsider fra andre apper, i oppgavene sine.
  • Tilgang uten nett: Med bufring uten nett kan elevene se på gjøremålslistene sine – selv når de ikke er tilkoblet Internett.
 • Arkivering av kurs: På slutten av skoleåret eller semesteret kan det være lurt å arkivere kurs for å ta vare på kursmateriellet samt oppgaver og innlegg i kursstrømmen.
 • Oppgaveside for lærere: På oppgavesiden kan lærere se gjennom elevenes arbeid med forskjellige oppgaver, og se på karakterer eller tidligere kommentarer.
Desember 2014
 • Legg ved flere Disk-filer: Lærere kan legge ved flere Disk-filer i en oppgave.
 • Profilbilde i Innstillinger: Lærere og elever kan enkelt angi profilbilder i Classroom.
 • Lærere er redigerere: Lærerne blir lagt til som redigerere for Disk-filer som legges ved i elevenes oppgaver, sånn at de kan se versjonsloggen og gi tilbakemeldinger før oppgavene blir levert inn og etter at de er returnert.
Oktober 2014

Blogginnlegg (bare på engelsk)

 • +-omtaler: Du kan +-omtale klassekamerater eller læreren din i kommentarer og innlegg.
 • Inviter elever på en enklere måte ved hjelp av Groups: Hvis du allerede har opprettet en Google-gruppe for kurset ditt, kan du nå bruke den gruppen til å invitere elever til Classroom.
 • Merk oppgaver som ferdige: Det er ikke alle oppgaver som krever at elevene leverer inn arbeid på nettet. En oppgave kan for eksempel bestå i å lese et kapittel eller utføre et eksperiment, så elevene kan ganske enkelt merke oppgaver som ferdige hvis de ikke skal levere inn noe.
 • Lærere kan kontrollere strømmen: Lærere kan angi tillatelser for å avgjøre om elevene skal kunne legge ut eller kommentere i strømmen, hindre enkeltelever i å legge ut kommentarer eller innlegg samt se tidligere slettede elementer i strømmen.
 • Eksportér alle karakterer: Lærere kan laste ned karakterer for alle oppgavene for en klasse på én gang, slik at det blir enklere å eksportere oppgaver til karakterbøker.
 • Sortér etter for- eller etternavn: Lærere kan også velge å sortere elevene etter for- eller etternavn etter behov. 
August 2014

Blogginnlegg (bare på engelsk)

Classroom-lansering: Classroom er utviklet for å hjelpe lærere med å lage og samle inn oppgaver uten bruk av papir, inkludert tidsbesparende funksjoner, for eksempel muligheten til automatisk å lage en kopi av et Google-dokument til hver enkelt elev. 
 •  
 •  
 •  
 •  
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?