Classroomin uudet ominaisuudet

Lisäämme Classroomiin uusia ominaisuuksia jatkuvasti. Tällä sivulla on kuvaus jokaisesta uudesta ominaisuudesta ja linkki lisätietoihin ominaisuuden käytöstä Classroomissa. Tarkista uudet ominaisuudet tältä sivulta joka kuukausi.

Saat tietoja Classroomin viimeisimmistä päivityksistä seuraamalla Google for Educationia Facebookissa tai Twitterissä ja tilaamalla Google for Education ‑blogin.

Syyskuu 2019

Uudet mobiiliominaisuudet:

Uudet ominaisuudet:

 • Classroom, jossa on Tehtävät-sivu: Kaikille ryhmillä on nyt Tehtävät-sivu. Classroomin edellinen versio, jossa ei ole Tehtävät-sivua, on poistettu käytöstä. Edellistä versiota käyttävät ryhmät on muunnettu uuteen versioon 4.9.2019, ja ne sisältävät nyt Tehtävät-sivun.

  Katso lisätietoja muuntamisesta Classroom-ryhmät, joilla ei ole Tehtävät-sivua ‑artikkelista.

Elokuu 2019

Uudet ominaisuudet:

 • Plagiaatintunnistusraporttien betaversio: Voit nyt rekisteröityä plagiaatintunnistusraporttien betaversion käyttäjäksi. Opettajat voivat ottaa plagiaatintunnistusraportit käyttöön luodessaan tehtävän. Katso lisätietoja Classroomin betaohjelmiin rekisteröityminen ‑artikkelista.

Kesäkuu 2019

Blogipostaus (vain englanniksi)

Uudet ominaisuudet:

 • Ryhmän arkistointi: Opettajat voivat nyt arkistoida ryhmiä iOS-mobiililaitteilla.
 • Uudistettu oppilaan tehtäväsivu: Oppilaat voivat lähettää tehtäviä ja viestiä opettajiensa kanssa helpommin kuin koskaan. Lisätietoja on kohdassa Tehtävän palauttaminen.

Arvosanataulukko:

Uudet betaohjelmat:

 • Arvosanojen synkronoiminen oppilastietojärjestelmään: Opettajat voivat siirtää arvosanat suoraan Classroomista oppilastietojärjestelmään. Järjestelmänvalvojat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua betaohjelmaan täyttämällä hakemuslomakkeen.
 • Rubriikit: Opettajat voivat luoda ja tallentaa omia rubriikkeja oppilaiden tehtävien arviointia ja palautteen jakamista varten. Opettajat tai järjestelmänvalvojat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua betaohjelmaan täyttämällä hakemuslomakkeen.

Toukokuu 2019

Uudet Android-ominaisuudet:

Uusi iOS-ominaisuus:

 • Oppilasvalitsin: Oppilasvalitsimen avulla opettajat voivat valita satunnaisotannalla oppilaita, jotka saavat puheenvuoron.

Huhtikuu 2019

Uudet ominaisuudet:

Uudet Android-ominaisuudet:

Maaliskuu 2019

Uudet ominaisuudet:

Helmikuu 2019

Uudet ominaisuudet:

Tammikuu 2019

Blogipostaus (vain englanniksi)

Uudet ominaisuudet:

 • Uudistettu ulkoasu: Uusi, pirteä ulkoasu ja paljon uusia teemoja.
 • Tehtävien vetäminen ja pudottaminen: Järjestä kokonaisia aiheita tai yksittäisiä viestejä Tehtävät-sivulla.
 • Nopeasti nähtävät ja jaettavat ryhmän koodit: Ryhmän koodit löytyvät nyt jokaisen ryhmän striimisivun yläreunasta.
 • Asetukset pyyhkäisemällä: Nyt voit poistaa tai muokata viestejä pyyhkäisemällä vasemmalle mobiililaitteellasi (vain iOS).
Joulukuu 2018

Uudet ominaisuudet:

Classroomin arvosanataulukon betaversio on julkaistu! Arvosanataulukon betaversiossa opettajat voivat

 • katsoa ja muokata kaikkien oppilaiden arvosanoja uudelta Arvosanat-sivulta
 • katsoa kokonaisarvosanoja ja jakaa ne oppilaille
 • luoda painotettuja arvosanaluokkia kokonaisarvosanan laskemista varten.

Arvosanataulukon betaversio on saatavilla verkkoversiolle, Androidille ja iOS:lle. Osa ominaisuuksista, esimerkiksi Arvosanat-sivu, on käytettävissä ainoastaan verkkoversiolla.

Jos haluat osallistua betaohjelmaan, lue lisää rekisteröitymisestä.

Marraskuu 2018
Uusi ominaisuus:
Lokakuu 2018

Uudet ominaisuudet:

 • Tekemättömät-sivu on palautettu: Opettajat näkevät verkossa yleiskatsauksen kaikkien ryhmien oppilaiden töistä Tekemättömät-sivulla. Oppilaat voivat kaikilla alustoilla nähdä kaikkien ryhmien annetut ja valmiit tehtävät.
 • Ryhmän tietojen muokkaaminen: Opettajat voivat muokata ryhmien kuvausta, osiota, kohdetta ja huonetta Asetukset-sivulla kaikilla alustoilla.

Uudet Android-ominaisuudet:

 • Oppilasvalitsin: Opettajat voivat valita satunnaisia oppilaita ryhmistä.
 • Siirtyminen alareunan välilehdillä: Käyttäjät voivat siirtyä Striimin, Tehtävät-sivun ja Henkilöt-sivun välillä alaosan siirtymispalkin avulla.
Syyskuu 2018

Uusi ominaisuus:

 • Tehtävät-sivun materiaalit: Opettajat voivat lisätä opiskelumateriaalia Tehtävät-sivulle.
 • Tehtävät-sivu aiemmin luoduille ryhmille: Opettajat voivat lisätä Tehtävät-sivun aiemmin luoduille ryhmille tai sellaisille ryhmille, joilta kyseinen sivu on aiemmin poistettu.
 • Julkaisemisen helpottuminen Striimi-sivulla: Opettajat ja oppilaat voivat julkaista viestejä entistä helpommin Striimissä.
 • Huoneen, aiheen ja osion muokkaaminen kurssia luotaessa ja Asetukset-sivulla: Opettajat voivat muokata huonetta, aihetta ja osiota kurssin luomisen tai muokkaamisen yhteydessä tai Asetukset-sivulla.
 • Opettajat voivat muokata huonetta ja aihetta luodessaan kurssin tai muokatessaan sitä.

Uudet iOS-ominaisuudet:

 • Alaosassa oleva välilehtinavigointi: iOS-käyttäjät voivat siirtyä Striimin, Tehtävät-sivun ja Henkilöt-sivun välillä alaosan siirtymispalkin avulla.
 • Huoltajat: Vahvistetut opettajat voivat nähdä tiedot oppilaiden huoltajista iOS-laitteilla. 

Elokuu 2018

Uudet ominaisuudet:

 • Uusi Tehtävät-sivu: Opettajat ja oppilaat voivat käyttää uutta Tehtävät-sivua. Opettajat voivat julkaista sivulla tehtäviä ja kysymyksiä ja ryhmitellä ne aiheen mukaan moduuleiksi.
 • Uusi arviointityökalu Classroomissa: Opettajat voivat käyttää uutta arviointityökalua, jonka avulla he voivat vaihtaa arvosanojen, oppilaiden töiden ja kommenttien välillä arvioinnin aikana. Usein käytetty palaute voidaan tallentaa kommenttipankkiin myöhempää käyttöä varten.
 • Uusi Henkilöt-sivu: Opettajat voivat katsoa ryhmän jäsenten tiedot Henkilöt-sivulta. Samalla sivulla opettajat voivat myös kutsua ja poistaa oppilaita, apuopettajia ja huoltajia.
 • Uusi Asetukset-sivu: Opettajat voivat muokata ryhmän kuvausta, muuttaa ryhmän koodia, hallinnoida huoltajien yhteenvetoja ja muuttaa Striimin asetuksia samalta asetussivulta.
 • Ryhmän kopioiminen: Opettajat voivat kopioida tehtäviä ja aiheita aiemmin luoduista ryhmistä uusiin ryhmiin.
 • Ilmoitusten hallitseminen ryhmäkohtaisesti: Opettajat ja oppilaat voivat poistaa ilmoitukset käytöstä valitsemistaan ryhmistä.
 • Arvosanojen muuttaminen: Opettajat voivat muuttaa arvosanojen pistemääriä luodessaan tai muokatessaan tehtäviä tai kysymyksiä.
 • Päivitysten tarkistaminen: Opettajat ja oppilaat voivat nähdä oppilaan työtä koskevat päivitysmerkinnät (annettu, palautettu, arvioitu).

Katso lisätietoja uusista ominaisuuksista Takaisin kouluun 2018 ‑UKK:sta.

Uudet sovellusliittymäominaisuudet:

 • Kolmansien osapuolten sovellukset voivat vastaanottaa ohjelmallisesti ilmoituksia ryhmän tehtäviin ja viesteihin tehdyistä muutoksista.
Huhtikuu 2018

Uudet Android-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat liittää tehtäviin tiedostoja, joiden jakamisoikeutta heillä ei ole. Oppilaat voivat lisätä viesteihin tiedostoja, joita he eivät omista. Classroom kopioi aineiston jakamista varten.
 • Opettajat voivat kutsua huoltajia vastaanottamaan sähköpostitse yhteenvetoja oppilaiden edistymisestä.
 • Opettajat voivat lähettää luettelon ryhmään liittyneen oppilaan töistä sähköpostitse oppilaalle ja tämän huoltajille. Luettelossa näkyy oppilaan töiden tila (esimerkiksi annettu tai palautettu) ja arvosana, jos työ on jo arvosteltu.
 • Opettajat ja oppilaat voivat liittää uusia PDF-tiedostoja ja tehdä niihin merkintöjä luodessaan ja muokatessaan viestiä.
Maaliskuu 2018

Uusi ominaisuus:

Helmikuu 2018

Uudet ominaisuudet:

 • Ryhmien nimeäminen uudelleen: iOS-laitteita käyttävät opettajat voivat vaihtaa ryhmien nimeä ja osiota.
 • Oppilaan töiden yhtenäisen näkymän lähettäminen sähköpostilla: Opettajat voivat nyt lähettää kaikki oppilaan työt oppilaalle ja hänen huoltajilleen sähköpostitse. Luettelossa näytetään, onko työ palautettu. Näkymä sisältää arvosteltujen töiden arvosanat.
Joulukuu 2017

Uusi ominaisuus:

 • Classroom Family Linkin kautta hoidetuille Google-tileille: Lapset voivat käyttää Classroomia tilillä, jonka vanhempi tai huoltaja on luonut ja jota tämä hoitaa Family Linkin kautta.
 • Classroom-tietojen vienti: Käyttäjät voivat viedä tietonsa Classroom-ryhmistä Googlen Lataa tietosi ‑sivun kautta.
Marraskuu 2017

Uusi ominaisuus:

 • Drive-aineistojen lisääminen ilman jakamisoikeutta: Opettajat voivat lisätä tehtäviin tiedostoja. Oppilaat voivat lisätä viesteihin tiedostoja, joita he eivät omista. Classroom kopioi aineiston jakamista varten.
Syyskuu 2017

Uusi ominaisuus:

 • Arvosanojen tuominen Google Forms ‑kyselyistä: Opettajat voivat antaa tehtäväksi Google Forms ‑kyselyjä ja tuoda arvosanat automaattisesti Oppilaiden työt ‑sivulle.

Uudet sovellusliittymäominaisuudet:

 • Ilmoitukset ryhmän osallistumislistoihin tehdyistä muutoksista: Sovellukset voivat tilata ilmoituksia ryhmän tietoihin tehdyistä muutoksista.
 • Yksilöllisten viestien luonti: Sovellukset voivat luoda ja päivittää yksilöllisiä viestejä.
 • Ilmoitusten luonti: Sovellukset voivat julkaista ilmoituksia.
Elokuu 2017

Blogipostaus (vain englanniksi)

Uudet ominaisuudet:

 • Oppilaan työt yhdessä näkymässä: Opettajat näkevät nyt tietyn ryhmään osallistuvan oppilaan kaikki työt yhdessä luettelossa. Oppilaat näkevät kaikki tiettyyn ryhmään liittyvät työt yhdessä paikassa. Sekä opettajat että oppilaat voivat suodattaa luettelon tehtävän tilan tai arvosanan mukaan.
 • Ryhmäkorttien järjestäminen uudelleen: Opettajat ja oppilaat voivat järjestää ryhmänsä uudelleen Classroomin etusivulla.
 • Desimaalilukujen käyttö arvostelussa: Opettajat voivat käyttää desimaalilukuja arvostelussa.
 • Ryhmän koodin näyttö: Opettajat voivat näyttää ryhmän koodin koko näytön näkymässä kutsuessaan oppilaita ryhmään.
 • Ryhmän omistajuuden siirtäminen: Järjestelmänvalvojat ja opettajat voivat siirtää ryhmän omistajuuden toiselle opettajalle.
 • Google-palkin käyttö: Käyttäjät voivat siirtyä helposti Classroomin ja muiden G Suite ‑työkalujen välillä sekä käyttää Classroomia suoraan sovelluksien käynnistysohjelman kautta.
Kesäkuu 2017

Uudet sovellusliittymäominaisuudet:

 • Tehtävien ajoittaminen: Sovelluksissa voi ajoittaa tehtäviä julkaistaviksi myöhemmin määrittämällä tehtävien scheduledTime-kentän.
 • Ryhmän kalenterin katsominen: Classroomin ja Google Kalenterin sovellusliittymän välisen integroinnin voi toteuttaa sovelluksissa ryhmän calendarId-määrityksen avulla.
 • Vahvistettujen opettajien tunnistaminen: Sovellukset pystyvät nyt tunnistamaan, onko tietty käyttäjä vahvistettu opettaja.
Toukokuu 2017

Uudet ominaisuudet:

Maaliskuu 2017

Blogipostaus (vain englanniksi)

Uudet ominaisuudet:

Helmikuu 2017

Uudet ominaisuudet:

 • Ilmoitusten hallinta: Opettajat ja oppilaat voivat määrittää, mitä mobiili-ilmoituksia he saavat.
 • Oppilaan ilmoitukset: Oppilaat voivat saada sähköposti- ja mobiili-ilmoituksia, kun heillä on lähettämättömiä tehtäviä, jotka on palautettava 24 tunnin kuluessa.
Tammikuu 2017

Uudet ominaisuudet:

Uusi Android-ominaisuus:

Joulukuu 2016

Huoltajat voivat saada sähköpostiyhteenvetoja mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen. Google-tilille kirjautumista tai tilin luomista ei tarvita.
 

Marraskuu 2016

Uudet Android-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat ajoittaa kotitehtäviä, kysymyksiä tai ilmoituksia myöhemmin julkaistaviksi. Ajoitettu viesti julkaistaan automaattisesti Striimissä haluttuna päivänä haluttuun kellonaikaan.
 • Android 7.0 Nougat ‑laitteita käyttävät opettajat ja oppilaat voivat vetää ja pudottaa materiaalia Classroomiin toisesta sovelluksesta, kun molemmat sovellukset ovat auki kahtia jaetun näytön tilassa.
Lokakuu 2016

Uusi verkko- ja Android-ominaisuus:

Uusi Android-ominaisuus:

 • Opettajat ja oppilaat voivat lisätä tekstiä ja muita merkintöjä mobiililaitteilla.

Uudet Apple® iOS® ‑ominaisuudet:

Syyskuu 2016

Uusi verkko-ominaisuus:

Uudet Android-ominaisuudet:

Elokuu 2016

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Huoltajien yhteenvedot: Opettajat ja järjestelmänvalvojat voivat lähettää huoltajille kutsun ottaa käyttöön sähköpostiyhteenvedot, joiden avulla huoltajat pysyvät ajan tasalla oppilaiden opiskelusta. Huoltajat voivat valita, lähetetäänkö yhteenveto päivittäin vai viikoittain, ja he voivat peruuttaa tilauksen milloin tahansa. Yhteenvedot sisältävät oppilaan puuttuvat ja tulevat työt sekä uudet ilmoitukset ja kysymykset, jotka opettajat ovat julkaisseet ryhmän Striimissä.
 • Aiheet viestien järjestämiseen: Opettajat voivat järjestää Striimiä lisäämällä viesteihin aiheita. Opettajat ja oppilaat voivat suodattaa viestejä aiheiden mukaan.
 • Opettajat ja oppilaat voivat esikatsella tehtäviin ja viesteihin liitettyjä materiaaleja.
 • Opettajat ja oppilaat voivat katsella sähköposti-ilmoituksia ryhmittäin Inbox by Gmailin avulla. Viimeisimpiin sähköposteihin liittyvät tärkeät päivitykset on korostettu jokaisessa nipussa.
 • Opettajat voivat lisätä aiheen ryhmää luodessaan.

Mobiilisovelluksen uusia ominaisuuksia:

 • Mobiilimerkinnät: Opettajat ja oppilaat voivat piirtää, lisätä korostuksia ja kirjoittaa kommentteja dokumentteihin ja PDF-tiedostoihin Classroom-mobiilisovelluksessa.
 • Opettajat voivat tehdä oppilailleen kyselyjä käyttämällä monivalintakysymyksiä sekä antaa oppilaiden nähdä yhteenvedon opiskelukavereidensa vastauksista.
 • Apple® iOS® ‑laitteilla opettajat voivat julkaista sisältöä useille ryhmille.
Heinäkuu 2016

Mobiilisovellusten ominaisuuksien päivityksiä:

Kesäkuu 2016

Päivitetyt iOS-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat kutsua oppilaita ja apuopettajia liittymään ryhmiinsä.
 • Opettajat voivat mykistää oppilaita.
 • Opettajat voivat luoda ja ajoittaa kotitehtäviä tai kysymyksiä määrittämättä palautuspäivää.
Toukokuu 2016
 • Opintotehtävät Classroom-sovellusliittymässä: Kolmansien osapuolten sovelluksilla voi luoda tehtäviä Striimiin, palauttaa oppilaiden töitä ja lähettää arvosanat takaisin Classroomiin.
 • Kurssin sisällönkuvaustiedot Classroom-sovellusliittymässä: Kolmansien osapuolten sovelluksilla voi katsella kurssin Drive-kansioita ja kurssin ryhmiä.
 • Opettajat voivat ajoittaa kotitehtäviä, kysymyksiä tai ilmoituksia myöhemmin julkaistaviksi. Ajoitettu viesti julkaistaan automaattisesti Striimissä haluttuna päivänä haluttuun kellonaikaan.

Päivitetyt Android-ominaisuudet:

 • Käyttäjät voivat helposti luoda viestejä Classroomiin jakamalla muiden mobiilisovellusten sisältöä.
 • Opettajat voivat kutsua tai poistaa oppilaita ja apuopettajia.
 • Opettajat voivat mykistää oppilaita.

Päivitetyt iOS-ominaisuudet:

Huhtikuu 2016
 • Opettajat voivat tehdä oppilailleen kyselyjä käyttämällä monivalintakysymyksiä sekä antaa oppilaiden nähdä yhteenvedon opiskelukavereidensa vastauksista.

Päivitetyt iOS-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat luonnostella kaikenlaisia viestejä, kuten tehtäviä, kysymyksiä ja ilmoituksia, ja tallentaa ne myöhemmin julkaistaviksi.
 • Opettajat voivat käyttää uudelleen saman tai aiemmin luodun ryhmän valmiita sisältöjä, kuten tehtäviä, kysymyksiä ja ilmoituksia.
Maaliskuu 2016

Päivitetyt Android-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat luonnostella kaikenlaisia viestejä, kuten tehtäviä, kysymyksiä ja ilmoituksia, ja tallentaa ne myöhemmin julkaistaviksi. Opettajat voivat liittää YouTube-videoita ja julkaista sisältöä useille ryhmille.
 • Androidissa opettajat ja oppilaat voivat määrittää ilmoitukset niin, että he näkevät uudet ilmoitukset välittömästi. Pieni punainen ympyrä Classroomin valikossa on merkki uusista ilmoituksista.
Helmikuu 2016
 • Räätälöidyt tulevat työt: Oppilaat näkevät ryhmän tulevien töiden luettelossa vain keskeneräiset tehtävänsä. Tulevat työt näkyvät ryhmän kortissa ja Striimissä. 
Joulukuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Mobiilisovellusten ominaisuuksien päivityksiä:

Lokakuu 2015
 • Google Forms: Opettajat voivat helposti liittää viesteihin Google Forms ‑lomakkeita ja avata vastauksia Classroomista. Kun opettaja liittää tehtävään lomakkeen ja muita tehtäviä ei ole, tehtävä merkitään automaattisesti valmiiksi oppilaan saatua lomakkeen valmiiksi.
Syyskuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Google Kalenteri: Jokaisella ryhmällä on kalenteri, johon lisätään automaattisesti tehtävät, joilla on palautuspäivä. Opettajat ja oppilaat voivat katsella kalenteria Classroomissa tai Google Kalenterissa tietokoneillaan ja mobiililaitteillaan.
 • Jaa Classroomiin Chromella: Oppilaat ja opettajat voivat jakaa verkkosisältöä ryhmilleen Chromen Jaa Classroomiin ‑laajennuksen avulla. Opettajat voivat myös julkaista sillä verkkosivuja välittömästi kaikille ryhmän oppilaille tai luoda tehtävän tai ilmoituksen Classroomiin.
Elokuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Kysymyksen esittäminen ja kysymykseen vastaaminen: Opettajat voivat milloin tahansa lähettää lyhyttä vastausta edellyttävän kysymyksen oppilaille ryhmän Striimiin. Oppilaille voi antaa oikeuden muokata omaa vastaustaan sekä nähdä muiden oppilaiden vastaukset ja vastata niihin. Oppilaat vastaavat kysymykseen Striimissä, ja opettajat voivat arvostella vastaukset.
 • Julkaisun käyttäminen uudelleen: Opettajat voivat käyttää uudelleen saman tai aiemmin luodun ryhmän valmiita sisältöjä (ilmoituksia, tehtäviä ja kysymyksiä).
 • Viestin siirtäminen Striimin yläosaan: Opettaja voi muuttaa viestien järjestystä Striimissä siirtämällä minkä tahansa kohteen Striimin yläreunaan, jolloin viesti tulee paremmin esille.
 • Visuaalinen päivitys: Classroomilla on uusi, selkeämpi ulkoasu tehtävien, ilmoitusten ja kysymysten luomiseen ja lähettämiseen sekä tehtävän tietojen katseluun. Uudistuneen ilmeen ansiosta opettajat ja oppilaat voivat käyttää Classroomia entistä nopeammin ja helpommin.
Heinäkuu 2015
 • Sallittujen luetteloon lisätyt verkkotunnukset: Nyt voit lisätä sallittujen luetteloon muita G Suite for Education ‑verkkotunnuksia. Näin eri verkkotunnusten oppilaat, opettajat tai muu henkilökunta voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä Drivessa ja Classroomissa.
 • Mobiili-ilmoitukset: Oppilaat näkevät välittömästi, kun opettaja luo uuden tehtävän tai ilmoituksen, kommentoi oppilaan viestiä tai arvostelee tai palauttaa tehtävän. Opettajat näkevät välittömästi, kun oppilaat kommentoivat viestiä tai lähettävät opettajalle yksityisviestin tai kun opettaja kutsutaan opettamaan ryhmää.
Kesäkuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Classroomin jakamispainike: Opettajat ja oppilaat voivat jakaa linkkejä, videoita ja kuvia muilta verkkosivustoilta tai muista tuotteista Classroomiin.
 • Classroom-sovellusliittymä: Järjestelmänvalvojat voivat hallita käyttäjiä ja ryhmien kokoa, ja kehittäjät voivat integroida sovelluksiaan Classroomiin.
 • Classroomin datan käytön määrittäminen: Järjestelmänvalvojat voivat päättää, voivatko verkkotunnuksen käyttäjät myöntää muille sovelluksille käyttöoikeuden Classroom-dataansa.
 • Mobiili-ilmoitukset: Muutaman viikon kuluttua oppilaat näkevät iOS- ja Android-sovelluksissa välittömästi, kun he saavat uuden tehtävän, arvosanan tai kommentin toiselta oppilaalta tai opettajalta.
Toukokuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Mobiilisovellusten ominaisuuksien päivityksiä:

Huhtikuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Helmikuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Tammikuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Android- ja iOS-mobiilisovellus: Classroom-mobiilisovelluksen avulla oppilaat voivat tehdä tehtävänsä milloin ja missä tahansa. Se on suunniteltu iPad- tai Android-tabletteja käyttäville kouluille, omien laitteiden käyttöä edellyttäville eli BYOD (Bring your own device) ‑käytäntöä noudattaville kouluille ja oppilaiden omille laitteille. Tässä on muutamia mobiililaitekohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä sovelluksen kautta:
  • Kuvat: Oppilaat voivat liittää kuvia tehtäviin tai viesteihin ja jakaa ne opettajan tai kaikkien oppilaiden kanssa.
  • Jakaminen muista sovelluksista: Oppilaat voivat liittää tehtäviinsä helposti kuvia, PDF-tiedostoja ja verkkosivuja muista sovelluksista.
  • Offline: Offline-välimuistitallennuksen ansiosta oppilaat voivat käyttää tehtäväluetteloaan myös ilman internetyhteyttä.
 • Ryhmän arkistointi: Lukuvuoden tai ‑kauden päättyessä voit halutessasi arkistoida ryhmän, jos haluat säilyttää sen materiaalit, tehtävät ja Striimissä julkaistut viestit.
 • Opettajien tehtäväsivu: Tehtäväsivulla opettajat voivat tarkistaa oppilaiden tekemät tehtävät sekä arvosanat tai aiemmat kommentit.
Joulukuu 2014
Lokakuu 2014

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • +Maininnat: Oppilaat voivat +mainita opiskelukavereitaan tai opettajansa kommenteissa ja viesteissä.
 • Oppilaiden kutsuminen entistä helpommin Ryhmien avulla: Jos opettaja on jo määrittänyt Google Ryhmän opintoryhmäänsä, hän voi nyt kutsua oppilaita Classroomiin sen avulla.
 • Tehtävien merkitseminen valmiiksi: Kaikki tehtävät eivät edellytä työn lähettämistä verkossa (esimerkiksi tietyn kappaleen lukeminen tai kokeilun tekeminen), joten oppilaat voivat merkitä tehtäviä valmiiksi silloinkin, kun mitään palautettavaa ei ole.
 • Striimin hallinta opettajille: Opettajat voivat määrittää käyttöoikeuksissa, voivatko oppilaat julkaista viestejä tai lähettää kommentteja Striimissä. Lisäksi opettajat voivat estää yksittäisiltä oppilailta viestien tai kommenttien lähettämisen ja katsella Striimistä aiemmin poistettuja kohteita.
 • Kaikkien arvosanojen vienti: Opettajat voivat ladata ryhmän kaikkien tehtävien arvosanat kerralla, joten tehtävät on entistä helpompi viedä arvosanataulukkoon.
 • Lajittelu etu‑ tai sukunimen mukaan: Opettajat voivat myös valita, lajitellaanko oppilaat etu‑ vai sukunimen mukaan.
Elokuu 2014

Blogipostaus (vain englanniksi)

Classroomin julkaiseminen: Classroom on suunniteltu auttamaan opettajia luomaan ja keräämään tehtäviä paperittomasti. Se sisältää aikaa säästäviä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden kopioida Google-dokumentti automaattisesti jokaiselle oppilaalle.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?