เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

บทความนี้มีไว้สำหรับครูและนักเรียน ผู้ปกครองโปรดไปที่เกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

คุณจะตั้งค่า Classroom ให้รับการแจ้งเตือนได้ เช่น การช่วยเตือนวันที่ครบกำหนดหรือคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน

โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือครูส่งงานคืน คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

นักเรียนและครูจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด
 • เลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับ
 • เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียน

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดใน Classroom ได้
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงและแตะการตั้งค่า

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. แตะการแจ้งเตือน

 5. ถัดจากการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • หากต้องการปิดการแจ้งเตือน ให้แตะสวิตช์เพื่อปิด เปิด

  • หากต้องการเปิดการแจ้งเตือน ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิด ปิด

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

คุณปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดใน Classroom ได้
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงและแตะการตั้งค่า

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. แตะการแจ้งเตือน

 5. ถัดจากการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้แตะเปิดใช้หรือปิดใช้

 6. แตะการแจ้งเตือน แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • หากต้องการปิดการแจ้งเตือน ถัดจากอนุญาตการแจ้งเตือน แตะสวิตช์เพื่อปิด เปิด

  • หากต้องการเปิดการแจ้งเตือน ถัดจากอนุญาตการแจ้งเตือน แตะสวิตช์เพื่อเปิด ปิด

ปรับแต่งการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

คุณจะเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับจากชั้นเรียนทั้งหมดได้ เช่น ปิดการแจ้งเตือนคำเชิญจากชั้นเรียนทั้งหมดและเปิดเฉพาะการแจ้งเตือนงาน

 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงและแตะการตั้งค่า

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. ตรวจสอบว่าตั้งค่าการแจ้งเตือนของอุปกรณ์เป็น เปิดใช้แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของอุปกรณ์
 5. ในส่วนการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ให้เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่ต้องการ
  โปรดอ่านคำอธิบายการแจ้งเตือนแต่ละประเภทในตารางด้านล่าง

การแจ้งเตือนสำหรับครู

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดใช้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
นักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
นักเรียนส่งงานหลังวันกำหนดส่ง การส่งงานล่าช้าของนักเรียน
นักเรียนส่งงานอีกครั้ง การส่งงานใหม่ของนักเรียน
ครูเชิญคุณมาสอนหลักสูตรในฐานะครูผู้ร่วมสอน คำเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียน
โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้เผยแพร่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ ผลการเผยแพร่โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้
 

การแจ้งเตือนสำหรับนักเรียน

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดใช้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
ครูส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
ครูสร้างงาน คำถาม หรือประกาศ งานและโพสต์อื่นๆ จากครู
ครูให้คะแนนหรือส่งงานคืน งานที่ส่งคืนและคะแนนจากครู
ครูเชิญคุณไปที่ชั้นเรียนใหม่ คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน
คุณมีงานที่ยังไม่ได้ส่งซึ่งจะครบกำหนดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ช่วยเตือนวันที่งานครบกำหนด
ปิดการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียน

คุณเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับการแจ้งเตือนจากชั้นเรียนที่เจาะจง เช่น หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนจากชั้นเรียนคณิตศาสตร์ คุณก็ปิดใช้ได้ และจะยังได้รับการแจ้งเตือนจากชั้นเรียนอื่นๆ

หมายเหตุ: หากปิดการแจ้งเตือนของชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง ระบบจะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดจากชั้นเรียนนั้น

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน
 3. เลื่อนลงแล้วแตะการตั้งค่า แล้ว การแจ้งเตือนของชั้นเรียน
 4. ถัดจากชื่อของชั้นเรียน ให้แตะปิดสวิตช์ เปิด หรือเปิดสวิตช์ ปิด
อ่านการแจ้งเตือน

หากมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน คุณจะเห็นวงกลมสีแดงที่เมนูแอป เมนู

 1. เลื่อนนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ
 2. หากต้องการปิดการแจ้งเตือน ให้แตะนำออก นำออก ถัดจากการแจ้งเตือน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างกฎเพื่อกรองอีเมล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร