วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน

สำหรับครูและนักเรียน ผู้ปกครองโปรดดูหัวข้อเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง 

คุณมีสิทธิ์เลือกการแจ้งเตือนทางอีเมลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะได้รับจาก Classroom รวมทั้งยังเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนใด ระบบจะเปิดการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนทุกชั้นตามค่าเริ่มต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนสำหรับครู

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดการแจ้งเตือนนี้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
นักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
นักเรียนส่งงานหลังวันกำหนดส่ง การส่งงานล่าช้าของนักเรียน
นักเรียนส่งงานอีกครั้ง การส่งงานใหม่ของนักเรียน
ครูเชิญคุณมาสอนหลักสูตรในฐานะครูผู้ร่วมสอน คำเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียน
โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้เผยแพร่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ ผลการเผยแพร่โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้

การแจ้งเตือนสำหรับนักเรียน

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดการแจ้งเตือนนี้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
ครูส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
ครูสร้างงาน คำถาม หรือประกาศใหม่ งานและโพสต์อื่นๆ จากครู
ครูให้คะแนนหรือส่งงานคืน งานที่ส่งคืนและคะแนนจากครู
ครูเชิญคุณไปที่ชั้นเรียนใหม่ คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน
คุณมีงานที่ยังไม่ได้ส่งซึ่งจะครบกำหนดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ช่วยเตือนวันที่งานครบกำหนด
ปรับแต่งการแจ้งเตือน
 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงแล้วแตะการตั้งค่า จากนั้น การแจ้งเตือน

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. แตะเปิด เปิด หรือปิด ปิด ข้างการแจ้งเตือนที่ต้องการ

  การแจ้งเตือนแบบละเอียด

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการปิดการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ให้ไปที่การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ แล้วแตะเปิดอยู่ จากนั้น การแจ้งเตือน จากนั้น ปิด ปิด
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ให้ไปที่การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ แล้วแตะปิดอยู่ จากนั้น การแจ้งเตือน จากนั้น เปิด เปิด
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้ไปที่การแจ้งเตือนทางอีเมล แล้วแตะเปิด เปิด
ดูการแจ้งเตือน

หากมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน คุณจะเห็นวงกลมสีแดงที่เมนูแอป เมนู

 1. เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อดูการแจ้งเตือน
 2. ข้างการแจ้งเตือน ให้แตะนำออก นำออก เพื่อปิดการแจ้งเตือน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างกฎเพื่อกรองอีเมล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร