เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

บทความนี้มีไว้สำหรับครูและนักเรียน ผู้ปกครองโปรดไปที่เกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง 

โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือครูส่งงานคืน นักเรียนและครูจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ทุกเมื่อ หากใช้ Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่คุณจะต้องอัปเดตการตั้งค่าในอุปกรณ์ด้วย

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณเลือกได้ว่าต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการอัปเดตในชั้นเรียนหรือไม่ 

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะเมนู "" ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงและแตะการตั้งค่า

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. แตะการแจ้งเตือน

 5. ถัดจากการแจ้งเตือนทางอีเมล  ให้แตะปิดสวิตช์ "" หรือเปิดสวิตช์ ""

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

คุณเลือกได้ว่าจะให้ iPhone หรือ iPad แจ้งเตือนการอัปเดตจากชั้นเรียนหรือไม่

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะเมนู "" ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงและแตะการตั้งค่า

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. แตะการแจ้งเตือน

 5. ถัดจากการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ให้แตะเปิดใช้หรือปิดใช้

 6. ในการตั้งค่า iPhone หรือ iPad ให้แตะการแจ้งเตือน แล้วแตะปิดสวิตช์ "" หรือเปิดสวิตช์ ""

ปรับแต่งการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

คุณจะเลือกการแจ้งเตือนในอุปกรณ์ที่ต้องการรับจากชั้นเรียนทั้งหมดได้ เช่น ปิดการแจ้งเตือนคำเชิญจากชั้นเรียนทั้งหมดและเปิดเฉพาะการแจ้งเตือนงาน

 1. แตะ Classroom ""

 2. แตะเมนู "" ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงแล้วแตะการตั้งค่าจากนั้นการแจ้งเตือน

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. ตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนของอุปกรณ์เปิดใช้อยู่

  ดูวิธีการด้านบนเพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

 5. ในส่วน การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ให้แตะเปิดสวิตช์ "" ข้างการแจ้งเตือนแต่ละรายการที่คุณต้องการรับ

  ดูคำอธิบายการแจ้งเตือนแต่ละประเภทในตารางด้านล่าง

การแจ้งเตือนสำหรับครู

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดใช้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
นักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
นักเรียนส่งงานหลังวันกำหนดส่ง การส่งงานล่าช้าของนักเรียน
นักเรียนส่งงานอีกครั้ง การส่งงานใหม่ของนักเรียน
ครูเชิญคุณมาสอนหลักสูตรในฐานะครูผู้ร่วมสอน คำเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียน
โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้เผยแพร่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ ผลการเผยแพร่โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้
 

การแจ้งเตือนสำหรับนักเรียน

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดใช้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
ครูส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
ครูสร้างงาน คำถาม หรือประกาศ งานและโพสต์อื่นๆ จากครู
ครูให้คะแนนหรือส่งงานคืน งานที่ส่งคืนและคะแนนจากครู
ครูเชิญคุณไปที่ชั้นเรียนใหม่ คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน
คุณมีงานที่ยังไม่ได้ส่งซึ่งจะครบกำหนดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ช่วยเตือนวันที่งานครบกำหนด
เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับชั้นเรียน

คุณจะเลือกรับการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนที่ต้องการได้ เช่น ปิดการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์และยังคงรับการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนอื่นๆ

 1. แตะ Classroom "" 
 2. แตะเมนู "" ที่ด้านบน
  แตะเมนู
 3. เลื่อนลงแล้วแตะการตั้งค่าจากนั้นการแจ้งเตือนจากนั้นการแจ้งเตือนของชั้นเรียน
 4. ถัดจากชื่อของชั้นเรียน ให้แตะเปิดสวิตช์ "" หรือปิดสวิตช์ ""
อ่านการแจ้งเตือน

คุณจะอ่านการแจ้งเตือนในโปรแกรมรับส่งอีเมลหรือในศูนย์การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร