วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน

สำหรับครูและนักเรียน ผู้ปกครองโปรดดูหัวข้อเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง 

คุณมีสิทธิ์เลือกการแจ้งเตือนทางอีเมลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะได้รับจาก Classroom รวมทั้งยังเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนใด ระบบจะเปิดการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนทุกชั้นตามค่าเริ่มต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนสำหรับครู

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดการแจ้งเตือนนี้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
นักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
นักเรียนส่งงานหลังวันกำหนดส่ง การส่งงานล่าช้าของนักเรียน
นักเรียนส่งงานอีกครั้ง การส่งงานใหม่ของนักเรียน
ครูเชิญคุณมาสอนหลักสูตรในฐานะครูผู้ร่วมสอน คำเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียน
โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้เผยแพร่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ ผลการเผยแพร่โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้

การแจ้งเตือนสำหรับนักเรียน

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดการแจ้งเตือนนี้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
ครูส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
ครูสร้างงาน คำถาม หรือประกาศใหม่ งานและโพสต์อื่นๆ จากครู
ครูให้คะแนนหรือส่งงานคืน งานที่ส่งคืนและคะแนนจากครู
ครูเชิญคุณไปที่ชั้นเรียนใหม่ คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน
คุณมีงานที่ยังไม่ได้ส่งซึ่งจะครบกำหนดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ช่วยเตือนวันที่งานครบกำหนด
ปรับแต่งการแจ้งเตือน

คุณจะเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับจากชั้นเรียนทั้งหมดในอุปกรณ์เครื่องต่างๆ ได้ เช่น ปิดการแจ้งเตือนคำเชิญจากชั้นเรียนทั้งหมดและเปิดเฉพาะการแจ้งเตือนงาน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงแล้วแตะการตั้งค่า

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้ไปที่ส่งอีเมลแจ้งเตือน แล้วแตะปิด ปิด
 5. แตะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่ต้องการ

  การแจ้งเตือนแบบละเอียด

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดของอุปกรณ์ ให้ไปที่การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ แล้วแตะปิด ปิด
ปรับแต่งการแจ้งเตือนตามชั้นเรียน

คุณเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับการแจ้งเตือนจากชั้นเรียนที่เจาะจงในอุปกรณ์เครื่องต่างๆ เช่น หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่จากชั้นเรียนคณิตศาสตร์ คุณก็ปิดใช้ได้ และจะยังได้รับการแจ้งเตือนจากชั้นเรียนอื่นๆ

หมายเหตุ: หากปิดการแจ้งเตือนของชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง ระบบจะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดจากชั้นเรียนนั้น

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. เลื่อนลงและแตะการตั้งค่า

  แตะ "การตั้งค่า"

 4. แตะการแจ้งเตือนของชั้นเรียน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของชั้นเรียน ให้แตะเปิด เปิด หรือปิด ปิด ที่ชั้นเรียนดังกล่าว
ดูการแจ้งเตือน

หากมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน คุณจะเห็นวงกลมสีแดงที่เมนูแอป เมนู

 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การแจ้งเตือน

  แตะการแจ้งเตือน

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูเฉพาะการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน ให้แตะทั้งหมด จากนั้น ยังไม่อ่าน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้แตะยังไม่อ่าน จากนั้น ทั้งหมด
 5. เลื่อนการแจ้งเตือนในแนวนอนเพื่อลบออก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างกฎเพื่อกรองอีเมล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร