ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และแสดงความคิดเห็นให้นักเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

นักเรียนมีสิทธิ์โพสต์และแสดงความคิดเห็นในหน้าสตรีม หรือคุณอาจปรับเปลี่ยนสิทธิ์ให้นักเรียนก็ได้

 • โพสต์คือแนวคิด คำถาม หรือข้อมูลที่นักเรียนแชร์ นักเรียนจะเพิ่มไฟล์ เช่น รูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในโพสต์ได้
 • ความคิดเห็นคือการตอบกลับโพสต์ในรูปแบบข้อความเท่านั้น

คุณจะตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโพสต์และแสดงความคิดเห็นให้ทั้งชั้นเรียนหรือนักเรียนแต่คนละก็ได้

นักเรียนแก้ไขโพสต์หรือความคิดเห็นไม่ได้ แต่จะลบโพสต์หรือความคิดเห็นของตนเองได้ ครูจะลบโพสต์หรือความคิดเห็นใดก็ได้ รวมทั้งยังดูโพสต์และความคิดเห็นที่ลบไปแล้วได้อีกด้วย

กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ในหน้าสตรีม
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ในส่วนทั่วไป ถัดจากสตรีม ให้คลิกนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ แล้ว เลือกสิทธิ์ที่ต้องการ ดังนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในหน้าสตรีมไม่ได้ ตัวเลือกนี้จะปิดเสียงนักเรียนทุกคน

   เลือกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น

  • หากต้องการบันทึกสิ่งที่คุณเลือกและกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกบันทึกที่มุมบนขวา

หมายเหตุ: หากคุณปิดสิทธิ์ในการโพสต์และแสดงความคิดเห็นในหน้าสตรีม นักเรียนจะยังส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณได้

ปิดเสียงนักเรียน

การปิดเสียงนักเรียนจะทำให้นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในหน้าสตรีมของชั้นเรียนที่ระบุไม่ได้ นักเรียนจะไม่เห็นสิ่งใดในหน้าสตรีมที่บ่งบอกว่าตนเองถูกปิดเสียงอยู่ แต่นักเรียนจะโพสต์ไม่ได้ ทว่านักเรียนที่ถูกปิดเสียงจะยังคงส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณได้ การปิดเสียงนักเรียนมีหลายวิธี

ปิดเสียงนักเรียนในหน้าผู้คน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกผู้คน

  คลิก "ผู้คน"

 4. เลือกช่องข้างนักเรียนที่คุณต้องการปิดเสียง
 5. คลิกดำเนินการ แล้ว ปิดเสียง

  คลิก "ปิดเสียง"

 6. คลิกปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ปิดเสียงนักเรียนในโพสต์หรือความคิดเห็น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์หรือความคิดเห็นจากนักเรียน
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ปิดเสียง ชื่อนักเรียน
 5. คลิกปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบความคิดเห็น ให้ทำดังนี้
  1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบ
  2. คลิกลบอีกครั้ง
เปิดเสียงนักเรียน

การเปิดเสียงนักเรียนทำให้นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในสตรีมได้อีกครั้ง การเปิดเสียงนักเรียนมีหลายวิธี

เปิดเสียงนักเรียนในหน้าผู้คน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกผู้คน

  คลิก "ผู้คน"

 4. เลือกช่องข้างนักเรียนที่คุณต้องการเปิดเสียง
 5. คลิกดำเนินการ แล้ว เปิดเสียง

  คลิก "เปิดเสียง"

 6. คลิกเปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เปิดเสียงนักเรียนในโพสต์ ความคิดเห็น หรือการตอบกลับโพสต์

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์ ความคิดเห็น หรือการตอบกลับจากนักเรียน
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว เปิดเสียง ชื่อนักเรียน
 5. คลิกเปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ลบโพสต์หรือความคิดเห็นของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์หรือความคิดเห็น
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบ แล้วยืนยัน
ดูโพสต์และความคิดเห็นที่ลบไปแล้ว
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ถัดจากแสดงรายการที่ถูกลบ คลิกแสดง แสดง
 4. คลิกซ่อน ซ่อน เพื่อซ่อนรายการที่ลบไปแล้ว
 5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร