ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

นักเรียนจะโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้

คุณควบคุมโพสต์ของนักเรียนในสตรีมของชั้นเรียนได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้นักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน นอกจากนี้คุณยังลบโพสต์ของนักเรียนได้อีกด้วย

หมายเหตุ: นักเรียนแก้ไขโพสต์ไม่ได้ แต่ลบโพสต์ได้ ในฐานะครู คุณจะมีสิทธิ์ดูโพสต์และความคิดเห็นที่ลบไปแล้ว

ควบคุมผู้ที่จะโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ตรงข้ามสตรีม ให้คลิกนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ แล้วเลือกสิทธิ์ดังต่อไปนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ สิทธิ์นี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนไม่ได้ สิทธิ์นี้เหมือนกับการปิดเสียงนักเรียนทุกคน

   เลือกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น

  • คลิกปิด ปิด เพื่อกลับไปที่สตรีม
ปิดเสียงนักเรียน

การปิดเสียงนักเรียนจะทำให้นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในสตรีมของชั้นเรียนที่ระบุไม่ได้ จะไม่มีสิ่งใดในสตรีมของชั้นเรียนที่ระบุว่านักเรียนถูกปิดเสียง แต่นักเรียนจะโพสต์ไม่ได้ การปิดเสียงนักเรียนมีหลายวิธี

ปิดเสียงนักเรียนในหน้าผู้คน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่นักเรียนคนนั้นอยู่
 3. คลิกผู้คน

  คลิก "ผู้คน"

 4. เลือกช่องข้างนักเรียนที่ต้องการปิดเสียง
 5. คลิกดำเนินการ จากนั้น ปิดเสียง

  คลิก "ปิดเสียง"

 6. คลิกปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ปิดเสียงนักเรียนในโพสต์หรือความคิดเห็น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่นักเรียนคนนั้นอยู่
 3. ค้นหาโพสต์หรือความคิดเห็นจากนักเรียน
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดเสียงชื่อนักเรียน
 5. คลิกปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบความคิดเห็น ให้ทำดังนี้
  1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
  2. คลิกลบอีกครั้ง
เปิดเสียงนักเรียน

การเปิดเสียงนักเรียนทำให้นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในสตรีมของชั้นเรียนได้อีกครั้ง การเปิดเสียงนักเรียนมีหลายวิธี

เปิดเสียงนักเรียนในหน้าผู้คน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่นักเรียนคนนั้นอยู่
 3. คลิกผู้คน

  คลิก "ผู้คน"

 4. เลือกช่องข้างนักเรียนที่ต้องการเปิดเสียง
 5. คลิกดำเนินการ จากนั้น เปิดเสียง

  คลิก "เปิดเสียง"

 6. คลิกเปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เปิดเสียงนักเรียนในโพสต์ ความคิดเห็น หรือการตอบกลับโพสต์

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่นักเรียนคนนั้นอยู่
 3. ค้นหาโพสต์ ความคิดเห็น หรือการตอบกลับจากนักเรียน
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เปิดเสียงชื่อนักเรียน
 5. คลิกเปิดเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ลบโพสต์หรือความคิดเห็นของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่นักเรียนคนนั้นอยู่
 3. ค้นหาโพสต์หรือความคิดเห็น คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ แล้วยืนยัน
ดูโพสต์และความคิดเห็นที่ลบไปแล้ว
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ที่แสดงรายการที่ลบไปแล้ว ให้คลิกแสดง แสดง
 4. คลิกซ่อน ซ่อน เพื่อซ่อนรายการที่ลบไปแล้ว
 5. คลิกปิด ปิด เพื่อกลับไปที่สตรีมของชั้นเรียน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร