พูดถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนในโพสต์

หากต้องการให้ใครบางคนเข้ามาดูโพสต์ที่คุณส่งใน Classroom ให้ "พูดถึง" คนนั้นโดยใช้ + หรือ @ ตามด้วยอีเมล คุณพูดถึงเพื่อนร่วมชั้นและ/หรือครูได้โดยใช้ + หรือ @ ในความคิดเห็นหรือในการตอบกลับในสตรีมของชั้นเรียน เพื่อเชิญให้เข้าร่วมการสนทนาหรือดูข้อความของคุณ

เช่น เมื่อครูโพสต์คำถาม คุณส่งคำตอบและพูดถึงเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ + เพื่อให้เพื่อนเข้ามาร่วมสนทนากับครูได้

เมื่อคุณพูดถึงคนอื่นในความคิดเห็นหรือการตอบกลับโดยใช้เครื่องหมาย + หรือ @ คนที่คุณพูดถึงจะได้รับอีเมลหากตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ในการตั้งค่าบัญชี

หมายเหตุ: การพูดถึงโดยใช้ + หรือ @ ใช้ได้เฉพาะในสตรีมของชั้นเรียน

พูดถึงคนอื่นโดยใช้ +

  1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

    ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  2. คลิกชั้นเรียน
  3. พิมพ์ข้อความลงในช่องเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน หรือหากกำลังสร้างโพสต์ใหม่ ให้ป้อนข้อความในช่องแชร์กับชั้นเรียนของคุณ 
  4. ป้อน + หรือ @ จากนั้นพิมพ์ชื่อคนที่ต้องการ ซึ่งการเติมข้อความอัตโนมัติจะแสดงรายชื่อเพื่อนร่วมชั้นขึ้นมา
  5. หากต้องการเลือกชื่อจริง ให้กด Enter แล้วระบบจะเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในช่อง

    หากต้องการเลือกชื่ออื่น ให้เลื่อนรายชื่อลงเพื่อเลือกชื่อที่ต้องการ แล้วกด Enter

  6. คลิกโพสต์

หมายเหตุ: หากไม่เห็นชื่อที่ต้องการในรายการเติมข้อความอัตโนมัติ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็ม

ดูความคิดเห็น

ตรวจสอบ Gmail เพื่อดูการแจ้งเตือนที่ได้รับ หรือดูความคิดเห็นในโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน

ตอบกลับความคิดเห็น

หากต้องการตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็นในสตรีมของชั้นเรียน โปรดดูโพสต์ไปยังสตรีมของชั้นเรียน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร