ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

พูดถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนในโพสต์ของคุณ

ถ้าต้องการให้ใครบางคนเข้ามาดูโพสต์ที่คุณส่งใน Classroom ให้ "พูดถึง" คนนั้นโดยใช้ + หรือ @ ตามด้วยอีเมล  คุณสามารถพูดถึงเพื่อนร่วมชั้นและ/หรือครูได้โดยใช้ + หรือ @ ในความคิดเห็นหรือในการตอบกลับในสตรีมของชั้นเรียน เพื่อเชิญให้เข้าร่วมการสนทนาหรือดูข้อความของคุณ

เมื่อคุณพูดถึงคนอื่นในความคิดเห็นหรือการตอบกลับโดยใช้เครื่องหมาย + หรือ @ คนที่คุณพูดถึงจะได้รับอีเมลหากตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ในการตั้งค่าบัญชี

หมายเหตุ: การพูดถึงโดยใช้ + หรือ @ ใช้ได้เฉพาะในสตรีมของชั้นเรียน

พูดถึงคนอื่นโดยใช้ +
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

    เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

  2. คลิกชั้นเรียน
  3. พิมพ์ข้อความลงในช่องเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน หรือถ้าคุณสร้างโพสต์ใหม่ ให้ป้อนข้อความในช่องแชร์กับชั้นเรียนของคุณ 
  4. ป้อน + หรือ @ จากนั้นพิมพ์ชื่อคนที่ต้องการ ซึ่งการเติมข้อความอัตโนมัติจะแสดงรายชื่อเพื่อนร่วมชั้นขึ้นมา
  5. หากต้องการเลือกชื่อแรก ให้กด Enter แล้วระบบจะเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในช่อง

    หากต้องการเลือกชื่ออื่น ให้เลื่อนรายชื่อลงเพื่อเลือกชื่อที่ต้องการ แล้วกด Enter

  6. คลิกโพสต์

หมายเหตุ: ถ้าไม่เห็นชื่อที่ต้องการในรายการเติมข้อความอัตโนมัติ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็ม

ดูความคิดเห็น

ตรวจสอบ Gmail เพื่อดูการแจ้งเตือนที่ได้รับ หรือดูความคิดเห็นในโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน

ตอบกลับความคิดเห็น

ในการตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็นในสตรีมของชั้นเรียน โปรดดูโพสต์ไปยังสตรีมของชั้นเรียน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร