จัดการการตั้งค่าชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน


หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะควบคุมการตั้งค่า Classroom ได้ 

ดังนี้

 • แก้ไขชื่อ คำอธิบาย หัวข้อ ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 • แสดง เปลี่ยนแปลง หรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน
 • เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 • กำหนดว่านักเรียนจะโพสต์ในหน้าสตรีมได้ไหม
 • เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • เลือกดูโพสต์ที่ลบแล้ว

เลือกการตั้งค่าชั้นเรียน

เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. (ไม่บังคับ) แตะแก้ไข แก้ไข แล้วเปลี่ยนข้อมูล หากต้องการป้อนชื่อ คำอธิบายชั้นเรียน กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชาใหม่

  หมายเหตุ: คุณต้องระบุชื่อชั้นเรียน หากเว้นช่องอื่นว่างไว้ นักเรียนจะไม่เห็นช่องดังกล่าวในหน้าเว็บ

 4. แตะบันทึก
 5. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้แตะปิด ปิด
คัดลอก ปิดใช้ หรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

   

 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดใช้รหัสชั้นเรียนหรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียนที่ส่วนรหัสชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เปิดใช้รหัสชั้นเรียนหากต้องการเปิดใช้รหัสที่ปิดไว้
 5. (ไม่บังคับ) แตะรหัสชั้นเรียนหากต้องการคัดลอกรหัสชั้นเรียน
 6. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้แตะปิด ปิด

เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

คุณจะเลือกใช้มุมมองแบบยุบหรือขยายกับการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมก็ได้ และยังซ่อนการแจ้งเตือนทั้งหมดในหน้าสตรีมได้อีกด้วย
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. แตะงานของชั้นเรียนในสตรีมในส่วนทั่วไป แล้วเลือกตัวเลือก
  • ซ่อนการแจ้งเตือน (ไม่แสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม)
  • แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ (มุมมองแบบยุบ)
   มุมมองแบบย่อ
  • แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด (มุมมองแบบขยาย)
   มุมมองแบบขยาย

   หมายเหตุ: มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นจำนวนงานที่ส่งแล้ว มอบหมายแล้ว และให้คะแนนแล้ว
ตั้งค่าข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

ฟีเจอร์นี้ไม่มีใน Classroom เวอร์ชัน iOS โปรดคลิกคอมพิวเตอร์ หรือ Android เพื่อดูวิธีการ

กำหนดผู้ที่จะโพสต์ในหน้าสตรีมได้

นักเรียนโพสต์ข้อความในหน้าสตรีม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้

คุณจะควบคุมโพสต์ของนักเรียนในหน้าสตรีมได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน ตลอดจนลบโพสต์ของนักเรียน รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. แตะนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ จากนั้น แตะสิทธิ์เพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ สิทธิ์นี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมไม่ได้ สิทธิ์นี้เหมือนกับการปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน

   ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิด/เปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนได้ที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่การตั้งค่า ให้แตะกลับ กลับ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้แตะปิด ปิด
ดูโพสต์ที่ถูกลบ

ฟีเจอร์นี้ไม่มีใน Classroom เวอร์ชัน iOS โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร