เปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน


หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ของชั้นเรียนได้ เช่น คำอธิบายชั้นเรียน รหัสชั้นเรียน และโพสต์ที่จะปรากฏในหน้าสตรีม

แก้ไขชื่อชั้นเรียน คำอธิบาย ส่วน ห้อง หรือวิชา

หมายเหตุ: ต้องระบุชื่อชั้นเรียน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น สตรีม การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. แตะแก้ไข แก้ไข และป้อนการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงช่องที่ไม่มีข้อมูลในมุมมองของนักเรียน

 4. แตะบันทึก
ปิด รีเซ็ต หรือคัดลอกรหัสชั้นเรียน

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างชั้นเรียน โดยคุณจะรีเซ็ตรหัสได้หากนักเรียนพบปัญหากับรหัสดังกล่าว โปรดปิดใช้รหัสหากไม่ต้องการให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียน และคุณจะเปิดใช้รหัสอีกครั้งได้ทุกเมื่อ

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น สตรีม การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ถัดจากรหัสชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการปิดใช้รหัสชั้นเรียน ให้เลือกปิดใช้รหัสชั้นเรียน
  • หากต้องการเปิดใช้รหัสชั้นเรียน ให้เลือกเปิดใช้รหัสชั้นเรียน
  • หากต้องการรีเซ็ตรหัส ให้เลือกรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกรหัสชั้นเรียน ให้แตะรหัส
 5. แตะบันทึก

หมายเหตุ: หากต้องการแสดงรหัสชั้นเรียนด้วยเครื่องโปรเจ็กเตอร์ โปรดใช้ Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์

เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

คุณเลือกได้ว่าจะแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมหรือไม่ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ต้องการแสดงในการแจ้งเตือนดังกล่าว

มุมมองแสดงไฟล์แนบและรายละเอียดจะมีลักษณะดังนี้
มุมมองแบบขยาย

มุมมองแสดงการแจ้งเตือนแบบย่อจะมีลักษณะดังนี้
มุมมองแบบย่อ

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น สตรีม การตั้งค่า การตั้งค่า
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. แตะงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม จากนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบขยาย
  • แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบย่อ
  • ซ่อนการแจ้งเตือน ไม่แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 4. แตะบันทึก

หมายเหตุ: มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นจำนวนงานที่ส่งแล้ว มอบหมายแล้ว และให้คะแนนแล้ว

กำหนดผู้ที่จะโพสต์ในหน้าสตรีมได้

นักเรียนโพสต์ข้อความในหน้าสตรีม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้ คุณจะควบคุมโพสต์ของนักเรียนได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น สตรีม การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. แตะการโพสต์ในสตรีม . จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมไม่ได้ การตั้งค่าเหมือนกับการปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน
   หมายเหตุ: หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดเสียงและเปิดเสียงนักเรียน โปรดไปที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน
 4. แตะบันทึก
ดูโพสต์ที่ลบของนักเรียน

ฟีเจอร์นี้ใช้ไม่ได้ใน Classroom เวอร์ชัน iOS โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร