จัดการการตั้งค่าชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะควบคุมการตั้งค่า Classroom ได้ 

ดังนี้

 • แก้ไขชื่อ คำอธิบาย ส่วน ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 • แสดง เปลี่ยนแปลง หรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน
 • กำหนดว่านักเรียนจะโพสต์ในหน้าสตรีมได้ไหม
 • เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • เลือกดูโพสต์ที่ลบแล้ว
 • เพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียน

ตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งค่าชั้นเรียนของคุณ

เพิ่มข้อมูลชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. (ไม่บังคับ) คลิกแก้ไข แก้ไข เปลี่ยนข้อมูล แล้วคลิกบันทึก หากต้องการป้อนชื่อ คำอธิบายชั้นเรียน หัวข้อ ห้อง หรือเรื่องใหม่

  ป้อนชื่อชั้นเรียน

  หมายเหตุ: คุณต้องระบุชื่อชั้นเรียน หากเว้นช่องอื่นว่างไว้ นักเรียนจะไม่เห็นช่องดังกล่าวในหน้าเว็บ

 4. คลิกปิด ปิด เพื่อกลับไปที่สตรีมของชั้นเรียน
แสดง ปิดใช้ หรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างชั้นเรียนใหม่ คุณสามารถใช้รหัสนั้นเชิญนักเรียนมายังชั้นเรียนได้ คุณอาจเปลี่ยน แสดง รีเซ็ต หรือปิดใช้รหัสได้ตามต้องการ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ตรงข้ามรหัสชั้นเรียน แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการฉายภาพหน้าจออุปกรณ์ไปที่ชั้นเรียนเพื่อแสดงรหัส ให้คลิกแสดง จากนั้นคลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ เพื่อแสดงรหัสแบบเต็มหน้าจอ
  • หากต้องการคัดลอกรหัส ให้คลิกคัดลอก
  • หากต้องการรีเซ็ต ให้คลิกรีเซ็ต
  • หากต้องการปิดใช้ ให้คลิกปิดใช้
  • หากต้องการเปิดใช้รหัส ให้คลิกปิดใช้ จากนั้น เปิดใช้
 4. คลิกปิด ปิด เพื่อกลับไปที่สตรีมของชั้นเรียน
ควบคุมผู้ที่จะโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน

นักเรียนโพสต์ข้อความในสตรีมของชั้นเรียน รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้

คุณควบคุมโพสต์ของนักเรียนในสตรีมของชั้นเรียนได้โดยกำหนดสิทธิ์สำหรับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน ลบโพสต์ของนักเรียนได้ รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ แล้วคลิกที่สิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อเลือก
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ สิทธิ์นี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนไม่ได้ สิทธิ์นี้เหมือนกับการปิดเสียงนักเรียนทุกคน

   เลือกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น

 4. คลิกปิด ปิด เพื่อกลับไปที่สตรีมของชั้นเรียน

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดและเปิดเสียงนักเรียนได้ที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน

เปิดใช้อีเมลสรุปชั้นเรียนสำหรับผู้ปกครอง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกเปิด เปิด และเพิ่มชั้นเรียน หากยังไม่ได้เปิดข้อมูลสรุปของผู้ปกครอง

  คลิก "สรุปสำหรับผู้ปกครอง"

  คลิก "เพิ่มชั้นเรียน"

 4. (ไม่บังคับ) คลิกปิด ปิด หากต้องการปิดข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ดูโพสต์ที่ถูกลบ

คุณลบโพสต์ของนักเรียนได้ รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกแสดง แสดง ในส่วนแสดงรายการที่ลบไปแล้ว
 4. (ไม่บังคับ) คลิกซ่อน ซ่อน เพื่อซ่อนรายการที่ลบไปแล้ว
 5. คลิกปิด ปิด เพื่อกลับไปที่สตรีมของชั้นเรียน
เพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียน

หมายเหตุ: ชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียนจะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกเพิ่มสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน และป้อนชื่อ
 4. คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลหลายรายการภายใต้ชื่อเดียว หรือเพิ่มแต่ละรายการแยกกันโดยใช้ชื่อเฉพาะ
  1. ถ้าต้องการแนบไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอใน YouTube หรือลิงก์ ให้คลิกไอคอนนั้นๆ
  2. ค้นหาและเลือกรายการที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกอัปโหลดหรือเพิ่ม ถ้าต้องการแนบลิงก์ ให้ป้อนหรือวางลิงก์และคลิกเพิ่มลิงก์

   หากคิดว่าไม่ต้องใช้ไฟล์แนบนั้น ให้คลิกนำออก ลบ ที่อยู่ติดกัน

  3. คลิกโพสต์

   ระบบจะใส่ที่อยู่อีเมลและลิงก์ไปยังโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์สำหรับชั้นเรียนนั้นโดยอัตโนมัติในแต่ละรายการที่คุณเพิ่มในหน้าแหล่งข้อมูล และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร