จัดการรายละเอียดและการตั้งค่าของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะเปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียนและปรับแต่งการตั้งค่าชั้นเรียนได้ เช่น คุณอาจเปลี่ยนชื่อชั้นเรียน และเลือกวิธีแสดงงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

หากต้องการจัดการการแจ้งเตือนของ Classroom ให้ไปที่เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนแทน

คุณเปลี่ยนรายละเอียดชั้นเรียนได้ในหน้าการตั้งค่า หากชั้นเรียนหนึ่งๆ มีการสอนในหลายกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนในกลุ่มหนึ่งจะไม่มีผลกับกลุ่มอื่นๆ 

ดูหรือเปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียน  

แก้ไขชื่อชั้นเรียน คำอธิบาย กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชา

ต้องระบุชื่อชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า ""

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. ในส่วนรายละเอียดชั้นเรียน ให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงช่องที่ไม่มีข้อมูลในมุมมองของนักเรียน

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขชื่อของชั้นเรียน ระบบจะไม่อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัปเดตชื่อโฟลเดอร์ โปรดไปที่โฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ดูหรือเปลี่ยนรหัสคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียน

ชั้นเรียนแต่ละรายการที่คุณสร้างจะมีรหัสชั้นเรียนและลิงก์คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียน ซึ่งคุณจะแชร์รหัสหรือลิงก์นี้กับนักเรียนเพื่อให้เข้าร่วมชั้นเรียนได้ ดูวิธีการแชร์ได้ที่เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

ดูหรือเปลี่ยนลิงก์การประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียน

คุณอาจใช้ Google Meet เพื่อประชุมทางวิดีโอสำหรับชั้นเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่า Classroom โปรดดูวิธีการในหัวข้อเริ่มต้นการประชุมทางวิดีโอสำหรับสถานศึกษา

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าสตรีม

แสดงหรือซ่อนการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

คุณจะแสดงหรือซ่อนการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์งานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมได้ หากแสดงการแจ้งเตือน คุณจะเลือกระดับรายละเอียดได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า ""

 3. ถัดจากงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบขยาย
  • แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนโดยไม่มีไฟล์แนบหรือรายละเอียด
  • ซ่อนการแจ้งเตือน ไม่แสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: ในโพสต์งานของชั้นเรียน มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นผลรวมของสถานะงานของนักเรียน

กำหนดสิทธิ์การโพสต์ของนักเรียน

นักเรียนจะโพสต์ข้อความและความคิดเห็นในโพสต์อื่นๆ ในหน้าสตรีมได้หากคุณอนุญาต คุณจะเปลี่ยนสิทธิ์นี้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือทั้งชั้นเรียนก็ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า ""

 3. ในส่วนทั่วไป ถัดจากสตรีม ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นในรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในหน้าสตรีมไม่ได้ การตั้งค่านี้เหมือนกับการปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน
   หมายเหตุ: หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการปิดและเปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียน โปรดไปที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน
 4. คลิกบันทึก
ดูโพสต์และการแจ้งเตือนที่ถูกลบ

คุณจะดูความคิดเห็น รวมทั้งโพสต์ที่นักเรียนเขียนและลบออกไปแล้วได้ นอกจากนี้ยังดูการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมที่ลบไปแล้วได้ด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า ""

 3. ในส่วนทั่วไป ถัดจากแสดงรายการที่ถูกลบ ให้คลิกสวิตช์เปิด "" หรือปิด ""
  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้มีผลกับโพสต์ที่ลบของนักเรียนและการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนที่ลบไปแล้ว เฉพาะครูเท่านั้นที่จะดูรายการที่ลบไปแล้วได้
 4. คลิกบันทึก

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเกรด

กำหนดระบบการตัดเกรด

คุณจะกําหนดระบบการตัดเกรดใน Classroom ได้ หากต้องการให้ระบบคำนวณเกรดให้โดยอัตโนมัติ คุณอาจเลือกการตัดเกรดแบบคะแนนรวมหรือถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่
ดูรายละเอียดและวิธีการได้ที่ตั้งค่าการตัดเกรด  

แสดงหรือซ่อนเกรดโดยรวมในชั้นเรียน

หากใช้การตัดเกรดแบบคะแนนรวม หรือถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่ คุณจะอนุญาตให้นักเรียนดูเกรดโดยรวมของตนในชั้นเรียนได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า ""
 3. ในส่วนการตัดเกรด ถัดจากแสดงเกรดโดยรวมแก่นักเรียน คลิกสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเปิด ""
 4. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตั้งค่าการตัดเกรด

ลิงก์ชั้นเรียนกับ SIS เพื่อส่งออกเกรด

ลูกค้าบางรายจะส่งออกเกรดจาก Classroom ไปยัง SIS ได้โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าการนําเข้าบัญชีรายชื่อใน SIS

คุณสามารถตั้งค่าการนําเข้าบัญชีรายชื่อจาก SIS ใน Classroom ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนําเข้าบัญชีรายชื่อใน SIS

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
14108801734047431308
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
false