เพิ่มหน้าแหล่งข้อมูลของชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณสามารถเพิ่มสื่อการเรียนการสอนและข้อมูลของชั้นเรียน เช่น หลักสูตร นโยบายการให้เกรด กฎของชั้นเรียน ในหน้าเกี่ยวกับของชั้นเรียนได้ นอกจากนี้ ยังแก้ไขข้อมูลและเพิ่มหรือลบสื่อการเรียนการสอนออกได้ตลอดเวลา

คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์และปฏิทินจากหน้าเกี่ยวกับได้อีกด้วย

เพิ่มข้อมูลชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น เกี่ยวกับ

  Click About

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. (ไม่บังคับ) ใส่คำอธิบายหรือสถานที่ของชั้นเรียน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเว้นช่องเหล่านี้ว่างไว้ นักเรียนจะไม่เห็นช่องนี้ในหน้าเว็บเมื่อเข้ามาดู

 4. คลิกบันทึก

เพิ่มสื่อแหล่งข้อมูล

 1. คลิกเพิ่มสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน และป้อนชื่อ
 2. คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลหลายรายการภายใต้ชื่อเดียว หรือเพิ่มแต่ละรายการแยกกันโดยใช้ชื่อเฉพาะ
  1. ถ้าต้องการแนบไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอใน YouTube หรือลิงก์ ให้คลิกไอคอนนั้นๆ
  2. ค้นหาและเลือกรายการที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกอัปโหลดหรือเพิ่ม ถ้าต้องการแนบลิงก์ ให้ป้อนหรือวางลิงก์และคลิกเพิ่มลิงก์

   ถ้าคิดว่าไม่ต้องใช้ไฟล์แนบนั้น ให้คลิกนำออก ลบ ที่อยู่ติดกัน

  3. คลิกโพสต์

ระบบจะใส่ที่อยู่อีเมลและลิงก์ไปยังโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์สำหรับชั้นเรียนนั้นโดยอัตโนมัติในแต่ละรายการที่คุณเพิ่มในหน้าแหล่งข้อมูล และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  

เข้าถึงโฟลเดอร์ไดรฟ์และปฏิทิน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น เกี่ยวกับ
 3. คลิกที่รายการใดๆ ทางด้านซ้าย เพื่อเข้าถึงรายการนั้นๆ
แก้ไขหน้า "เกี่ยวกับ"
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น เกี่ยวกับ
 3. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการแก้ไขชื่อ คำอธิบาย หรือตำแหน่งของชั้นเรียน ให้คลิกแก้ไข แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล และคลิกบันทึก
  • หากต้องการแก้ไขสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
 4. แก้ไขแล้วคลิกบันทึก

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร