ดูหรือเปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะดูหรือเปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียนได้ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อชั้นเรียน คาบเรียน และหมายเลขห้อง
 • การตั้งค่าสำหรับโพสต์ในหน้าสตรีม
 • ลิงก์การประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียน
 • รหัสชั้นเรียน

คุณจะเปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียนได้ในหน้าการตั้งค่า

แก้ไขชื่อชั้นเรียน คำอธิบาย คาบเรียน ห้อง หรือวิชา

ต้องระบุชื่อชั้นเรียน

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขชื่อของชั้นเรียน ระบบจะไม่อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัปเดตชื่อโฟลเดอร์ โปรดไปที่โฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. ในส่วนรายละเอียดชั้นเรียน ให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก

  แก้ไขชั้นเรียน

  หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงช่องที่ไม่มีข้อมูลในมุมมองของนักเรียน

แสดงรหัสชั้นเรียน

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างชั้นเรียน คุณจะแสดงรหัสดังกล่าวเพื่อเชิญนักเรียนและครูคนอื่นๆ มายังชั้นเรียนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น สตรีม
 3. หากต้องการแสดงรหัสเมื่อฉายภาพ ให้คลิกแสดง ถัดจากรหัส
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการฉายรหัสแบบเต็มหน้าจอ ให้คลิกเต็มหน้าจอ
ปิด รีเซ็ต หรือคัดลอกรหัสชั้นเรียน

เมื่อคุณสร้างชั้นเรียน Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ โดยคุณจะรีเซ็ตรหัสได้หากนักเรียนพบปัญหากับรหัสดังกล่าว โปรดปิดใช้รหัสหากไม่ต้องการให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียน คุณจะดำเนินการปิดใช้ได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตหรือเปิดใช้รหัสชั้นเรียน Classroom จะสร้างรหัสใหม่ให้กับชั้นเรียนดังกล่าว รหัสก่อนหน้าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ในส่วนทั่วไป ให้คลิกลูกศรลง ""ถัดจากรหัสชั้นเรียน แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการแสดงรหัส ให้คลิกแสดง
  • หากต้องการคัดลอกรหัส ให้คลิกคัดลอก
  • หากต้องการรีเซ็ตรหัส ให้คลิกรีเซ็ต
  • หากต้องการปิดหรือเปิดใช้รหัส ให้คลิกปิดใช้หรือเปิดใช้
 4. คลิกบันทึก

ดูลิงก์การประชุมวิดีโอของชั้นเรียน

โปรดดูวิธีและข้อกำหนดสำหรับการใช้ Google Meet ใน Classroom ได้ที่หัวข้อเริ่มต้นการประชุมทางวิดีโอสำหรับสถานศึกษา

เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

คุณเลือกได้ว่าจะแสดงการแจ้งเตือนสำหรับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมหรือไม่ พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดที่ต้องการแสดงในการแจ้งเตือนดังกล่าวได้ด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ถัดจากงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม ให้คลิกลูกศรลง""จากนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบขยาย
   มุมมองแบบขยาย
  • แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบย่อ
  • ซ่อนการแจ้งเตือน ไม่แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นจำนวนงานที่ส่งแล้ว มอบหมายแล้ว และให้คะแนนแล้ว

กำหนดผู้ที่จะโพสต์ในหน้าสตรีมได้

นักเรียนโพสต์ข้อความในหน้าสตรีม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้ คุณจะควบคุมโพสต์ของนักเรียนได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า.

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ในส่วนทั่วไป ถัดจากสตรีม ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมไม่ได้ การตั้งค่านี้เหมือนกับการปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน
   หมายเหตุ: หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการปิดและเปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียน โปรดไปที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน
 4. คลิกบันทึก
ดูโพสต์ที่ลบของนักเรียน

คุณจะดูความคิดเห็น รวมทั้งโพสต์ที่นักเรียนเขียนและลบออกไปแล้วได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ในส่วนทั่วไป ถัดจากแสดงรายการที่ถูกลบ คลิกเปิดสวิตช์ ซ่อน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการซ่อนรายการที่ถูกลบ ให้คลิกสวิตช์เป็นตำแหน่งปิด เปิด
 5. คลิกบันทึก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร