Zarządzanie ustawieniami zajęć

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

Uwaga: poprzednia wersja Classroom (bez strony Zadania) została wycofana i wyłączona 4 września 2019 r. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zajęcia w Classroom bez strony Zadania.


Po utworzeniu zajęć możesz skonfigurować ustawienia Classroom. 

Dostępne możliwości:

 • Edytowanie nazwy, opisu, sekcji, sali i tematu zajęć.
 • Wyświetlanie, zmienianie i wyłączanie kodu zajęć.
 • Wybieranie sposobu wyświetlania powiadomień dotyczących zadań na stronie Strumień.
 • Decydowanie, czy uczniowie mogą publikować wpisy na stronie Strumień.
 • Włączanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów.
 • Wyświetlanie usuniętych postów.

Wybieranie ustawień zajęć

Dodawanie i zmienianie nazwy, opisu, sekcji, sali lub tematu zajęć
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.

  Kliknij Ustawienia

  Nazwa zajęć jest wpisana automatycznie.

 3. (Opcjonalnie) Aby wpisać nową nazwę, opis zajęć, sekcję, salę lub temat, kliknij Edytuj Edytuj, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

  Edytuj zajęcia

  Uwaga: nazwa zajęć nie może być pusta. Jeśli pozostawisz inne pole puste, ta informacja nie pojawi się na stronie w widoku ucznia.

 4. Aby wrócić na stronę Strumień, kliknij Zamknij Zamknij.
Wyświetlanie, wyłączanie i resetowanie kodu zajęć

Po utworzeniu nowych zajęć Classroom automatycznie tworzy kod zajęć. Za pomocą tego kodu możesz zapraszać uczniów i innych nauczycieli na te zajęcia. W razie potrzeby możesz wyświetlić, skopiować, zresetować lub wyłączyć ten kod.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. (Opcjonalnie) Aby szybko wyświetlić kod przy użyciu projektora, pod nazwą zajęć obok kodu kliknij Pełny ekran Pełny ekran. Aby go powiększyć, kliknij Pełny ekran Pełny ekran jeszcze raz. 
 4. Kliknij Ustawienia Ustawienia.

  Kliknij Ustawienia

 5. Obok kodu zajęć kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby wyświetlić kod przy użyciu projektora, kliknij Wyświetl a potem Pełny ekran Pełny ekran
  • Aby skopiować kod, kliknij Kopiuj.
  • Aby go zresetować, kliknij Resetuj.
  • Aby go wyłączyć, kliknij Wyłącz.
  • Aby włączyć kod, kliknij Wyłączony a potem Włącz.
 6. Aby wrócić na stronę Strumień, kliknij Zamknij Zamknij.   
Wybieranie sposobu wyświetlania powiadomień dotyczących zadań na stronie Strumień
W przypadku powiadomień dotyczących zadań na stronie Strumień możesz wybrać widok rozwinięty lub zwinięty. Możesz też całkowicie ukryć powiadomienia na tej stronie.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. W obszarze Ogólne kliknij Zadania w strumieniu i wybierz opcję:
   
  • Ukryj powiadomienia (brak powiadomień dotyczących zadań na stronie Strumień).
    
  • Pokazuj skrócone powiadomienia (widok zwinięty).
   Widok skondensowany
    
  • Pokazuj załączniki i szczegóły (widok rozwinięty).
   Pełny widok

   Uwaga: tylko nauczyciele widzą liczbę oddanych, przypisanych i ocenionych zadań.
Zarządzanie uprawnieniami do publikowania na stronie Strumień

Uczniowie mogą publikować wiadomości na stronie Strumień oraz dodawać komentarze do postów opublikowanych przez Ciebie i innych uczniów.

Posty uczniów na stronie Strumień możesz usuwać oraz kontrolować przez ustawianie uprawnień dla poszczególnych uczniów lub całej klasy. Możesz też zobaczyć wszystkie komentarze i posty, które uczeń dodał, a następnie usunął.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.

  Kliknij Ustawienia

 3. Kliknij Uczniowie mogą publikować i komentować, a następnie wybierz nowe uprawnienia:
  • Uczniowie mogą publikować i komentować – uprawnienia domyślne. Uczniowie mogą tworzyć nowe wpisy na stronie Strumień oraz komentować już istniejące.
  • Uczniowie mogą tylko komentować – uczniowie mogą dodawać komentarze, ale nie własne wpisy.
  • Tylko nauczyciele mogą publikować i komentować – uczniowie nie mogą komentować ani dodawać wpisów na stronie Strumień. Takie ustawienie uprawnień przypomina wyciszenie wszystkich uczniów.

   Wybierz uprawnienia do komentowania

 4. Aby wrócić na stronę Strumień, kliknij Zamknij Zamknij.

  Aby dowiedzieć się więcej o wyciszaniu i wyłączaniu wyciszenia uczniów, zobacz Ustawianie uprawnień uczniów do publikowania i udostępniania.

Włączanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów na swoich zajęciach

Uwaga: to ustawienie nie będzie widoczne, jeśli administrator G Suite nie zezwala na wysyłanie e-maili do opiekunów.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.

  Kliknij Ustawienia

 3. Jeśli podsumowania dla opiekunów nie są jeszcze włączone, kliknij Włącz Włącz i wybierz Dodaj zajęcia.

  Kliknij Podsumowania dla opiekunów

  Kliknij Dodaj zajęcia

 4. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć podsumowania dla opiekunów, kliknij Wyłącz Wyłącz.
Wyświetlanie usuniętych wpisów

Możesz usuwać wpisy dodane przez uczniów. Możesz też zobaczyć wszystkie komentarze i posty, które uczeń dodał, a następnie usunął.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.

  Kliknij Ustawienia

 3. W sekcji Pokaż usunięte elementy kliknij Pokaż Pokaż .
 4. (Opcjonalnie) Aby ukryć usunięte elementy, kliknij Ukryj Ukryj .
 5. Aby wrócić na stronę Strumień, kliknij Zamknij Zamknij.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?