จัดการการตั้งค่าชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน


หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะควบคุมการตั้งค่า Classroom ได้ 

ดังนี้

 • แก้ไขชื่อ คำอธิบาย หัวข้อ ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 • แสดง เปลี่ยนแปลง หรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน
 • เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 • กำหนดว่านักเรียนจะโพสต์ในหน้าสตรีมได้ไหม
 • เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • เลือกดูโพสต์ที่ลบแล้ว

เลือกการตั้งค่าชั้นเรียน

เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. (ไม่บังคับ) คลิกแก้ไข แก้ไข เปลี่ยนข้อมูลแล้วคลิกบันทึก หากต้องการป้อนชื่อ คำอธิบายชั้นเรียน กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชาใหม่

  แก้ไขชั้นเรียน

  หมายเหตุ: คุณต้องระบุชื่อชั้นเรียน หากเว้นช่องอื่นว่างไว้ นักเรียนจะไม่เห็นช่องดังกล่าวในหน้าเว็บ

 4. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด
แสดง ปิดใช้ หรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างชั้นเรียนใหม่ ใช้รหัสดังกล่าวเพื่อเชิญนักเรียนและครูคนอื่นๆ มายังชั้นเรียน คุณอาจแสดง คัดลอก รีเซ็ต หรือปิดใช้รหัสได้ตามต้องการ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้รหัสแสดงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฉายภาพ ให้คลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ ใต้ชื่อชั้นเรียนถัดจากรหัสดังกล่าว หากต้องการแสดงรหัสในมุมมองที่ใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ อีกครั้ง 
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 5. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง และเลือกตัวเลือกถัดจากรหัสชั้นเรียน
  • หากต้องการแสดงรหัสเมื่อฉายภาพ คลิกแสดง จากนั้น เต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ 
  • หากต้องการคัดลอกรหัส ให้คลิกคัดลอก
  • หากต้องการรีเซ็ต ให้คลิกรีเซ็ต
  • หากต้องการปิดใช้ ให้คลิกปิดใช้
  • หากต้องการเปิดใช้รหัส ให้คลิกปิดใช้ จากนั้น เปิดใช้
 6. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด   
เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
คุณจะเลือกใช้มุมมองแบบยุบหรือขยายกับการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมก็ได้ และยังซ่อนการแจ้งเตือนทั้งหมดในหน้าสตรีมได้อีกด้วย
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ในหน้าสตรีม
 4. แตะงานของชั้นเรียนในสตรีมในส่วนทั่วไป แล้วเลือกตัวเลือก
   
  • ซ่อนการแจ้งเตือน (ไม่แสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม)
    
  • แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ (มุมมองแบบยุบ)
   มุมมองแบบย่อ
    
  • แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด (มุมมองแบบขยาย)
   มุมมองแบบขยาย

   หมายเหตุ: มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นจำนวนงานที่ส่งแล้ว มอบหมายแล้ว และให้คะแนนแล้ว
กำหนดผู้ที่จะโพสต์ในหน้าสตรีมได้

นักเรียนโพสต์ข้อความในหน้าสตรีม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้

คุณจะควบคุมโพสต์ของนักเรียนในหน้าสตรีมได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน ตลอดจนลบโพสต์ของนักเรียน รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ แล้วคลิกที่สิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อเลือก
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ สิทธิ์นี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมไม่ได้ สิทธิ์นี้เหมือนกับการปิดรับโพสต์หรือความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน

   เลือกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น

 4. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิด/เปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนได้ที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน

เปิดใช้อีเมลสรุปชั้นเรียนสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่แสดงขึ้นหากผู้ดูแลระบบ G Suite ไม่ได้เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกเปิด เปิด และเพิ่มชั้นเรียน หากยังไม่ได้เปิดข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

  คลิก "สรุปสำหรับผู้ปกครอง"

  คลิก "เพิ่มชั้นเรียน"

 4. (ไม่บังคับ) คลิกปิด ปิด หากต้องการปิดข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ดูโพสต์ที่ถูกลบ

ตลอดจนลบโพสต์ของนักเรียน รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกแสดง แสดง ในส่วนแสดงรายการที่ถูกลบ
 4. (ไม่บังคับ) คลิกซ่อน ซ่อน เพื่อซ่อนรายการที่ลบไปแล้ว
 5. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร