Jak zalogować się w Classroom

W zależności od ustawień nauczania możesz zalogować się na jedno z poniższych kont:

 • Konto szkolne – nazywane jest też kontem Google Workspace for Education. Jest konfigurowane przez akredytowaną szkołę. Adres takiego konta wygląda podobnie do: uzytkownik@nazwa-szkoly.edu. Jeśli nie znasz danych logowania do swojego konta Google Workspace for Education, zapytaj o nie nauczyciela lub administratora szkolnego działu informatycznego.
 • Osobiste konto Google – takie konto jest konfigurowane przez użytkownika bądź jego rodzica lub opiekuna. Osobiste konto Google zazwyczaj jest używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład na potrzeby nauczania domowego czy uczestnictwa w kole zainteresowań. Adres takiego konta wygląda podobnie do: uzytkownik@example.com.
 • Konto Google Workspace – takie konto jest konfigurowane przez administratora organizacji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: uzytkownik@nazwa-organizacji.com.

Uwaga: rodzice i opiekunowie nie mają dostępu do Classroom ani projektów uczniów ze względu na przepisy dotyczące ochrony prywatności. Jeśli jednak nauczyciel wyrazi na to zgodę, mogą oni otrzymywać e-maile z podsumowaniem. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Informacje o e-mailach z podsumowaniem dla opiekunów.

Wszystko gotowe do zalogowania?

Aby się zalogować, musisz mieć dostęp do internetu. Jeśli już wiesz, jak zalogować się w Classroom, wejdź na classroom.google.com. Jeśli nie, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami podanymi poniżej.

Pierwsze logowanie

 1. Na stronie classroom.google.com kliknij Otwórz Classroom.

  Kliknij Otwórz Classroom

 2. Wpisz adres e-mail powiązany z Twoim kontem Classroom i kliknij Dalej.

  Kliknij Dalej

 3. Wpisz hasło i kliknij Dalej.

  Kliknij Dalej

 4. Jeśli pojawi się komunikat powitalny, przeczytaj go i kliknij Akceptuję.
 5. Jeśli używasz konta Google Workspace for Education, kliknij Jestem uczniem lub Jestem nauczycielem.
  Uwaga: użytkownicy osobistych kont Google nie zobaczą tej opcji.

  Wybierz swoją rolę

 6. Kliknij Wypróbuj.
  Kliknij Wypróbuj

Przełączanie się na inne konto

Jeśli jednocześnie używasz wielu kont i chcesz przełączyć się na konto, z którego korzystasz w Classroom:

 1. U góry kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał.
 2. Wybierz konto.

Problemy z zalogowaniem się

Komunikat o błędzie Znaczenie Co możesz zrobić
Administrator nie aktywował Classroom. Administrator nie włączył Classroom na Twoim koncie. Skontaktuj się z administratorem IT.
Ta usługa została wyłączona przez administratora. Usługa Classroom nie jest włączona na Twoim koncie. Skontaktuj się z administratorem IT.
Nie możesz używać Classroom na tym koncie. Zalogowano się w Classroom na niewłaściwe konto.
 • Wyloguj się i zaloguj jeszcze raz.
 • W aplikacji mobilnej pojawi się prośba o dodanie nowego konta. Zaloguj się na konto, z którego korzystasz w Classroom.
Czy Twój administrator aktywował Classroom? Aby korzystać z Classroom, poproś szkolnego administratora Google Workspace lub administratora systemu IT o aktywowanie Classroom w Twojej szkole. Twoja szkoła nie korzysta z Google Workspace for Education. Aby można było korzystać z Classroom, Twoja szkoła musi zarejestrować się w Google Workspace for Education.

Uzyskiwanie dostępu do innych obszarów Classroom

Kliknij Menu "", aby uzyskać dostęp do następujących obszarów:

 • Zajęcia – przechodzenie do swoich zajęć.
 • Kalendarz – wyświetlanie terminów i uzyskiwanie dostępu do elementów.
 • Zadania – sprawdzanie zadań na zajęcia.
 • Ustawienia – zmienianie swojego zdjęcia profilowego, hasła i ustawień powiadomień.

Pierwsze kroki z Classroom

Jeśli jesteś nauczycielem, możesz tworzyć zajęcia. Jeśli jesteś uczniem, możesz dołączać do zajęć.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?