Jak se přihlásím k Učebně?

V závislosti na vašem vzdělávacím prostředí se k Učebně můžete přihlásit pomocí jednoho z těchto účtů:

 • Školní účet – Tento účet, označovaný také jako účet G Suite pro vzdělávání, zřizuje akreditovaná škola. Vypadá nějak takto: vasejmeno@vaseskola.edu. Pokud údaje svého účtu G Suite pro vzdělávání neznáte, zeptejte se svého učitele nebo školního administrátora IT.
 • Osobní účet Google – Ten si zřizujete sami nebo vám ho zřídí rodič nebo zákonný zástupce. Osobní účet Google se typicky používá mimo školní prostředí, například v domácím vzdělávání nebo klubu. Vypadá nějak takto: vasejmeno@example.com
 • Účet G Suite – Tento účet zřizuje administrátor vaší organizace. Vypadá nějak takto: vasejmeno@vaseorganizace.com.

Poznámka: Kvůli zákonům o ochraně soukromí nemají rodiče a zákonní zástupci k Učebně ani úkolům studentů přístup. Pokud učitel povolí, můžou dostávat e-mailové souhrny. Podrobnosti najdete v článku E-mailové souhrny pro zákonné zástupce.

Jste připraveni se přihlásit?

K přihlášení musíte mít aktivní internetové připojení. Pokud už víte, jak se k Učebně přihlásit, přejděte na classroom.google.com. Můžete také postupovat podle podrobných kroků níže.

První přihlášení

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přejít do Učebny.

  Kliknutí na Přejít do Učebny

 2. Zadejte e-mailovou adresu svého účtu pro Učebnu a klikněte na Další.

  Kliknutí na Další

 3. Zadejte heslo a klikněte na Další.

  Kliknutí na Další

 4. Pokud se zobrazí uvítací zpráva, přečtěte si ji a klikněte na Přijmout.
 5. Pokud používáte účet služby G Suite pro vzdělávání, klikněte na Jsem student nebo Jsem učitel.
  Poznámka: Uživatelům s osobními účty Google se tato možnost nezobrazí.

  Vyberte svou roli

 6. Klikněte na Začít.
  Kliknutí na Začít

Přepnutí na jiný účet

Pokud jste přihlášeni k více účtům a potřebujete přepnout na účet, který používáte pro Učebnu:

 1. Nahoře klikněte na svou profilovou fotku nebo iniciály.
 2. Vyberte účet.

Máte-li problémy s přihlášením

Chybová zpráva Co to znamená Co můžete udělat
Váš administrátor Učebnu neaktivoval. Váš administrátor nezapnul Učebnu pro váš účet. Obraťte se na administrátora IT.
Váš administrátor tuto službu zakázal. Učebna pro váš účet není aktivována. Obraťte se na administrátora IT.
Učebnu s tímto účtem nelze používat. Přihlásili jste se k Učebně špatným účtem.
 • Odhlaste se a přihlaste se znovu.
 • V mobilní aplikaci budete vyzváni, abyste přidali další účet. Přihlaste se pomocí účtu, který používáte pro Učebnu.
Aktivoval váš administrátor Učebnu? Chcete-li Učebnu používat, požádejte školního administrátora nebo administrátora G Suite pro vzdělávání, aby Učebnu pro vaši školu aktivoval. Vaše škola nepoužívá G Suite pro vzdělávání. Než budete moct Učebnu začít používat, vaše škola se musí zaregistrovat do služby G Suite pro vzdělávání.

Přístup do dalších částí Učebny

Přejděte do nabídky "", kde získáte přístup k těmto možnostem:

 • Kurzy – umožňuje přejít k vašim kurzům.
 • Kalendář – umožňuje zobrazit termíny dokončení a přistupovat k položkám.
 • K dokončení – umožňuje zkontrolovat práci pro vaše kurzy.
 • Nastavení – umožňuje změnit profilovou fotku, heslo a oznámení.

Jak začít Učebnu používat

Pokud jste učitel, můžete vytvořit kurz. Pokud jste student, můžete se do kurzu zapsat.

Související témata

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?