Weryfikowanie nauczycieli i konfigurowanie uprawnień

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite.
Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać ról ani zarządzać uprawnieniami.

Gdy użytkownik loguje się w Classroom po raz pierwszy, określa, czy jest nauczycielem, czy uczniem. Jeśli użytkownik zidentyfikuje się jako nauczyciel, zostanie automatycznie dodany do grupy Nauczyciele w Classroom.

Jako administrator G Suite możesz weryfikować użytkowników, którzy identyfikują się jako nauczyciele, aby przyznać im dostęp do odpowiednich funkcji Classroom. Możesz też skonfigurować uprawnienia nauczycieli w domenie.

Weryfikowanie nauczycieli:

 • powoduje, że użytkownicy niebędący nauczycielami nie mogą tworzyć zajęć; 
 • pozwala zweryfikowanym nauczycielom na wyświetlanie kont opiekunów i zarządzanie nimi.

Konfigurowanie nauczycieli, ról i uprawnień

Weryfikowanie nauczycieli

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Grupy dyskusyjne Google dla Firm.

  Aby zobaczyć Aplikacje, konieczne może być kliknięcie opcji Więcej ustawień u dołu strony.

 3. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj usługę.
 4. Wybierz Włączone dla wszystkich, aby włączyć usługę.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. W przeglądarce otwórz grupę Nauczyciele w Classroom.
 7. Po lewej stronie kliknij Członkowie a potem Prośby o dołączenie.
 8. Zaznacz pole obok nazwiska użytkownika i kliknij Zatwierdź kandydata lub Odrzuć kandydata.

Jeśli używasz Google Cloud Directory Sync (GCDS), Google School Directory Sync (SDS) lub innego narzędzia do synchronizacji albo masz już grupę zawierającą wszystkich nauczycieli czy pracowników w domenie, możesz ją dodać do grupy Nauczyciele w Classroom.

Jeśli używasz GADS lub SDS, musisz też samodzielnie wykluczyć grupę Nauczyciele w Classroom ze wszystkich synchronizacji.

Ostrzeżenie: aby nauczyciele mogli nadal korzystać z Classroom, nie usuwaj grupy Nauczyciele w Classroom. Jeśli ją usuniesz, zostanie ona automatycznie utworzona ponownie, ale będzie pusta. W takim przypadku użytkownicy znowu zobaczą prośbę o określenie swojej funkcji i będzie konieczne ponowne zweryfikowanie nauczycieli.    

Zmienianie roli użytkownika z ucznia na nauczyciela

Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać swoich ról. Tylko administratorzy mają do tego uprawnienia.

Jeśli nauczyciel określi się jako uczeń, musisz samodzielnie dodać go do grupy Nauczyciele w Classroom.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy.
  Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Grupy.

  Wskazuje link Grupy dyskusyjne
   
 6. Kliknij Dodaj Dodaj.
 7. Wyszukaj grupę, wpisując kilka pierwszych znaków jej nazwy lub adresu e-mail. Gdy zobaczysz odpowiednią grupę, wybierz ją.
 8. (Opcjonalnie) Wybierz więcej grup, do których chcesz dodać użytkownika.
 9. Gdy wybierzesz odpowiednie grupy, kliknij Dodaj.
 10. (Opcjonalnie) Aby zmienić rolę użytkownika w grupie:
  1. W sekcji Rola kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  2. Przypisz nową rolę.
  3. Kliknij Zapisz.

Zmienianie roli użytkownika z nauczyciela na ucznia

Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać swoich ról. Tylko administratorzy mają do tego uprawnienia.

Jeśli uczeń określi się jako nauczyciel, musisz samodzielnie usunąć go z grupy Nauczyciele w Classroom.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy.
  Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Grupy.

  Wskazuje link Grupy dyskusyjne
 6. Najedź kursorem na grupę Nauczyciele w Classroom i kliknij Usuń
 7. Jeszcze raz kliknij Usuń.

Określanie, kto może wyświetlać konta opiekunów i zarządzać nimi

Tylko zweryfikowani nauczyciele mogą wyświetlać informacje o opiekunach. 

Możesz zezwolić zweryfikowanym nauczycielom na zapraszanie opiekunów i usuwanie ich kont

Zanim usuniesz konto nauczyciela

Przed usunięciem konta nauczyciela sprawdź, czy jego zajęć nie używają uczniowie lub nauczyciele współprowadzący. Jeśli usuniesz konto nauczyciela bez przeniesienia własności zajęć, ograniczy to ich funkcjonalność. 

Jeśli zajęcia są nadal używane, przenieś ich własność na innego nauczyciela. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przenoszenie własności zajęć

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?