ถอนการลงทะเบียนจากชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

เมื่อชั้นเรียนสิ้นสุดแล้ว คุณจะยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนดังกล่าวเพื่อช่วยจัดระเบียบงานของชั้นเรียนได้ คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนแล้วใน Classroom แต่จะยังพบไฟล์ของชั้นเรียนทั้งหมดได้ใน Google ไดรฟ์

หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนโดยไม่ได้ตั้งใจและต้องลงทะเบียนใหม่ โปรดดูหัวข้อเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน

หมายเหตุ: หากครูเก็บชั้นเรียนแล้ว คุณจะยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนดังกล่าวไม่ได้ โปรดติดต่อครูและขอให้ยกเลิกการเก็บชั้นเรียนเพื่อให้คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียน

  1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

    ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นยกเลิกการลงทะเบียนในการ์ดชั้นเรียน

    คลิก "ยกเลิกการลงทะเบียน"

  3. คลิกยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร