ยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

เมื่อยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียน คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนใน Classroom อีก แต่ระบบจะจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดของชั้นเรียนไว้ใน Google ไดรฟ์ของคุณ

หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนโดยไม่ได้ตั้งใจและต้องลงทะเบียนใหม่ โปรดดูหัวข้อเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน

หมายเหตุ: คุณยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียนที่เก็บไว้ไม่ได้ โปรดติดต่อครูและขอให้ยกเลิกการเก็บชั้นเรียนเพื่อให้คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียน

  1. แตะ Classroom ""
  2. แตะเพิ่มเติม ""จากนั้นยกเลิกการลงทะเบียนในชั้นเรียน
    แตะ "ยกเลิกการลงทะเบียน"
  3. แตะยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อยืนยัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร