การแก้ปัญหาสำหรับครู

บทความนี้มีไว้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หากต้องการค้นหาคำตอบของคำถามอื่นๆ โปรดไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Classroom ซึ่งคุณจะติดต่อกับครูคนอื่นได้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ลงชื่อเข้าใช้

ฉันลงชื่อเข้าใช้ Classroom ไม่ได้

ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชีผู้ใช้แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเรียนรู้ของคุณ

 • บัญชีโรงเรียน หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education คือบัญชีที่สร้างโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourschool.edu
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล คือบัญชีที่คุณสร้างเอง ซึ่งปกติคุณจะใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลนอกสถานที่ของโรงเรียน เช่น เพื่อการศึกษาแบบโฮมสคูล บัญชีดังกล่าวอาจมีลักษณะดังนี้ you@example.com
 • บัญชี G Suite คือบัญชีที่ผู้ดูแลระบบขององค์กรสร้าง และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourcompany.com

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

หากคุณใช้บัญชี G Suite for Education แต่ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ให้สิทธิ์คุณใช้ Classroom หากต้องการเข้าถึง Classroom โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดใช้ Classroom ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการลงชื่อเข้าใช้ดังต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
คุณใช้ Classroom กับบัญชีนี้ไม่ได้ คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite ประเภทอื่น
 • ออกจากระบบและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชี G Suite for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
 • หากใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะแจ้งให้คุณเพิ่มบัญชี โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้ Classroom ให้บัญชี G Suite for Education ของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเพื่อเปิดใช้ Classroom

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Classroom ได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการลงชื่อเข้าใช้ โปรดไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Google Classroom

ฉันเป็นครูที่มีบัญชี G Suite for Education แต่กลับลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียน
ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอให้เปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นบัญชีครู ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน

ชั้นเรียน

ฉันสร้างชั้นเรียนไม่ได้
หากคุณเป็นครูในโรงเรียนที่ใช้ G Suite for Education แต่สร้างชั้นเรียนไม่ได้ อาจเป็นเพราะคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียนอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบว่าตั้งค่าบัญชีของคุณให้มีบทบาทครูแล้ว ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน
ฉันจะลบ เก็บ หรือยกเลิกการเก็บชั้นเรียนได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเก็บและลบชั้นเรียน
ฉันจะลบนักเรียนได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อนำนักเรียนออกจากชั้นเรียน

คำเชิญ

ฉันเชิญนักเรียนหรือครูเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้
หากพบปัญหาในการเชิญนักเรียนหรือครูร่วมสอนเข้ามายังชั้นเรียน คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
เชิญผู้ใช้จากโดเมนนี้ไม่ได้ คุณกำลังพยายามเชิญผู้ใช้จากโดเมนที่ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาต ติดต่อผู้ดูแลระบบโดเมนเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมน
เชิญสมาชิกในชั้นเรียนเพิ่มไม่ได้ เชิญครบโควต้าสูงสุดของวันนี้แล้ว ลองเชิญสมาชิกในชั้นเรียนในวันถัดไป
ดูสมาชิกกลุ่มไม่ได้ คุณกำลังพยายามเชิญกลุ่มใน Google ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิก ติดต่อเจ้าของกลุ่มเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์ของคุณ

โปรดดูรายละเอียดการเชิญผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนในหัวข้อเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนหรือเชิญครูเข้าร่วมชั้นเรียน

ฉันเชิญกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มครูเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้
ครูที่ใช้ Google Groups จะเชิญกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มครูร่วมสอนเข้าชั้นเรียนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม

หมายเหตุ:

 • คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกลุ่ม แต่ต้องเป็นสมาชิกจึงจะเชิญกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังต้องมีสิทธิ์ดูสมาชิกกลุ่มและอีเมลของสมาชิก หากเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ดูสมาชิกกลุ่มไม่ได้" เมื่อส่งคำเชิญ ให้ติดต่อเจ้าของกลุ่มเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์ของคุณ

โปรดดูรายละเอียดการเชิญผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนในหัวข้อเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนหรือเชิญครูเข้าร่วมชั้นเรียน

นักเรียนมีปัญหาในการใช้รหัสของชั้นเรียน
หากใช้รหัสของชั้นเรียนไม่ได้ คุณจะรีเซ็ตและมอบรหัสใหม่ให้นักเรียนได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อรีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสของชั้นเรียน

งาน

ฉันจะกู้งานที่ลบไปแล้วได้ไหม
งานที่ลบไปแล้วจะกู้คืนกลับมาไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเข้าถึงไฟล์แนบที่ทำเสร็จแล้ว ซึ่งนักเรียนของคุณส่งมาที่โฟลเดอร์ Classroom ใน Google ไดรฟ์ได้
นักเรียนใช้ปุ่ม "ส่ง" ไม่ได้
หากนักเรียนรายงานว่าปุ่มส่งใช้งานไม่ได้ แสดงว่าพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์อาจเต็มแล้ว
เมื่อนักเรียนส่งงาน ระบบจะบันทึกไฟล์นั้นไว้ในโฟลเดอร์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ หากพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์เต็มแล้ว นักเรียนจะส่งงานไม่ได้และจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคลิกส่ง
ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. หากต้องการตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ ให้ไปที่พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์
 2. สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์ 
  โปรดดูวิธีการได้ที่หัวข้อล้างพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
 3. ขอให้นักเรียนลองส่งงานอีกครั้ง

หากต้องการดูวิธีเปิดโฟลเดอร์ไดรฟ์ใน Classroom โปรดไปที่หัวข้อเปิดโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

ฉันทำสำเนาไฟล์แนบเพื่อส่งให้นักเรียนไม่ได้
หากใช้งานตัวเลือกทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคนกับไฟล์แนบไม่ได้ ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้

หมายเหตุ: คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์มากขึ้น หากโรงเรียนหรือองค์กรลงชื่อสมัครใช้ G Suite for Education ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะรายงานปัญหาหรือขอฟีเจอร์ได้อย่างไร

คอมพิวเตอร์

ใน Classroom ให้คลิก ความช่วยเหลือ จากนั้น ส่งความคิดเห็นมุมซ้ายล่าง

Android

 1. แตะเมนู เมนู จากนั้น ความช่วยเหลือ

 2. แตะส่งความคิดเห็น
 3. เขียนความคิดเห็น จากนั้น แตะส่ง ส่ง

Apple® iOS®

 1. แตะเมนู เมนู จากนั้น ส่งความคิดเห็นถึง Google

 2. เขียนความคิดเห็น จากนั้น แตะส่ง ส่ง

อีเมล

ส่งหรือรับอีเมลไม่ได้
หากคุณและนักเรียนมีบัญชี G Suite for Education แต่ส่งหรือรับข้อความอีเมลไม่ได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบปิด Gmail ไว้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ  ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน
ฉันเชิญหรือส่งอีเมลถึงผู้ปกครองไม่ได้
หากคุณมีบัญชี G Suite for Education แต่ไม่เห็นตัวเลือกผู้ปกครองใน Classroom ให้ทำดังนี้
 • เปิด Classroom ในเว็บเบราว์เซอร์ (ไม่ใช่แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นครู 
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอสิทธิ์จัดการอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ฟีเจอร์อีเมลผู้ปกครองจะใช้ไม่ได้

การประชุมทางวิดีโอในชั้นเรียน

ฉันสร้างหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของ Meet ไม่ได้
หาก Meet ไม่พร้อมใช้งานหรือคุณประสบปัญหา เช่น วิดีโอคุณภาพต่ำ ปัญหาในการเข้าร่วมการประชุม หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Meet โปรดตรวจสอบหน้าแดชบอร์ดสถานะของ G Suite เพื่อดูว่าบริการ Meet มีปัญหาหรือไม่
หากสถานะของ Meet ในหน้าแดชบอร์ดสถานะของ G Suite แสดงไอคอนสีเหลืองหรือสีแดง แสดงว่าแอป Meet อาจทำงานไม่ได้หรือทำงานได้ไม่ดี โปรดดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นในหัวข้อปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับ Google Meet
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร