การแก้ปัญหาสำหรับครู

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หากต้องการค้นหาคำตอบของคำถามอื่นๆ โปรดไปที่นักเรียนโปรดดูที่นี่ของ Classroom ซึ่งคุณจะติดต่อกับครูคนอื่นได้

ลงชื่อเข้าใช้

ฉันลงชื่อเข้าใช้ Classroom ไม่ได้

ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยหนึ่งในประเภทบัญชีผู้ใช้ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเรียนรู้ของคุณ

 • บัญชีโรงเรียน หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourschool.edu
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล คือบัญชีที่คุณตั้งค่าเอง ซึ่งปกติคุณจะใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลนอกสถานที่ของโรงเรียน เช่น เพื่อการศึกษาแบบโฮมสคูล โดยบัญชีดังกล่าวอาจมีลักษณะดังนี้ you@example.com
 • บัญชี G Suite คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourcompany.com

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

หากคุณใช้บัญชี G Suite for Education แต่ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ให้สิทธิ์คุณใช้ Classroom หากต้องการเข้าถึง Classroom โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดใช้ Classroom ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการลงชื่อเข้าใช้ดังต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
คุณใช้ Classroom กับบัญชีนี้ไม่ได้ คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี G Suite อื่น
 • ออกจากระบบและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชี G Suite for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
 • หากใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะแจ้งให้คุณเพิ่มอีกบัญชีหนึ่ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิด Classroom ให้บัญชี G Suite for Education ของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเพื่อเปิดใช้ Classroom

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Classroom ได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการลงชื่อเข้าใช้ โปรดไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Google Classroom

ฉันเป็นครูที่มีบัญชี G Suite for Education แต่กลับลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอให้เปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นบัญชีครู ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน

ชั้นเรียน

ฉันสร้างชั้นเรียนไม่ได้

หากคุณเป็นครูในโรงเรียนที่ใช้ G Suite for Education แต่สร้างชั้นเรียนไม่ได้ อาจเป็นเพราะคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียนอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้ยืนยันว่าบัญชีของคุณได้รับการตั้งค่าเป็นครูแล้ว ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน

ฉันจะลบ เก็บ หรือยกเลิกการเก็บชั้นเรียนได้อย่างไร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเก็บและลบชั้นเรียน

ฉันจะลบนักเรียนได้อย่างไร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อนำนักเรียนออกจากชั้นเรียน

คำเชิญ

ฉันไม่สามารถเชิญนักเรียนหรือครูเข้าชั้นเรียนของฉันได้

หากคุณมีปัญหาในการเชิญนักเรียนหรือครูที่ร่วมสอนเข้าชั้นเรียนของคุณ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
ไม่สามารถเชิญผู้ใช้จากโดเมนนี้ คุณกำลังพยายามเชิญผู้ใช้จากโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบโดเมนเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมน
ไม่สามารถเชิญสมาชิกชั้นเรียนเพิ่มได้ เกินโควตาการเชิญสำหรับวันนี้แล้ว ลองเชิญสมาชิกชั้นเรียนในวันถัดไป
ดูสมาชิกกลุ่มไม่ได้ คุณกำลังพยายามเชิญ Google Groups ที่คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิก ติดต่อเจ้าของกลุ่มเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์ของคุณ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญผู้ใช้ที่หัวข้อเชิญนักเรียนเข้าชั้นเรียนหรือเชิญครูเข้าชั้นเรียน

ฉันเชิญกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มครูเข้าชั้นเรียนไม่ได้

ครูที่ใช้ Google Groups จะเชิญกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มครูร่วมสอนเข้าชั้นเรียนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม

หมายเหตุ:

 • คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกลุ่ม แต่คุณต้องเป็นสมาชิกจึงจะเชิญกลุ่มได้ คุณจะต้องดูสมาชิกกลุ่มและที่อยู่อีเมลของสมาชิกได้ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ดูสมาชิกกลุ่มไม่ได้" เมื่อส่งคำเชิญ ให้ติดต่อเจ้าของกลุ่มเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์ของคุณ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญผู้ใช้ที่หัวข้อเชิญนักเรียนเข้าชั้นเรียนหรือเชิญครูเข้าชั้นเรียน

นักเรียนมีปัญหาในการใช้รหัสของชั้นเรียน

หากใช้รหัสของชั้นเรียนไม่ได้ คุณจะรีเซ็ตและมอบรหัสใหม่ให้นักเรียนได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อรีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสของชั้นเรียน

Assignments

ฉันจะกู้คืนงานที่ลบไปแล้วได้ไหม

งานที่ลบไปแล้วจะกู้คืนกลับมาไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเข้าถึงไฟล์แนบที่ทำเสร็จแล้ว ซึ่งนักเรียนของคุณส่งมาที่โฟลเดอร์ Classroom ใน Google ไดรฟ์ได้

ฉันจะรายงานปัญหาหรือขอฟีเจอร์ได้อย่างไร

คอมพิวเตอร์

ใน Classroom ให้คลิก ความช่วยเหลือ จากนั้น ส่งความคิดเห็นที่มุมล่างซ้าย

Android

 1. แตะเมนู เมนู จากนั้น ความช่วยเหลือ

 2. แตะส่งความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะส่ง ส่ง

Apple® iOS®

 1. แตะเมนู เมนู จากนั้น ส่งความคิดเห็นถึง Google

 2. ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะส่ง ส่ง

อีเมล

ส่งหรือรับอีเมลไม่ได้

หากคุณและนักเรียนมีบัญชี G Suite for Education แต่ส่งหรือรับข้อความอีเมลไม่ได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบปิด Gmail ไว้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ  ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน

ฉันเชิญหรือส่งอีเมลถึงผู้ปกครองไม่ได้

ถ้ามีบัญชี G Suite for Education แต่ไม่เห็นตัวเลือกผู้ปกครองใน Classroom ให้ทำดังนี้
 • เปิด Classroom ในเว็บเบราว์เซอร์ (ไม่ใช่แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นครู 
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อให้สิทธิ์คุณจัดการอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ฟีเจอร์อีเมลผู้ปกครองจะใช้ไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร