แก้ปัญหา Classroom (สำหรับครู)

บทความนี้มีไว้สำหรับครู สำหรับนักเรียน โปรดดูที่นี่

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่คุณอาจพบใน Classroom

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

การลงชื่อเข้าใช้

ฉันลงชื่อเข้าใช้ Classroom ไม่ได้

ในการลงชื่อเข้าใช้ Classroom คุณจะต้องใช้ประเภทบัญชีแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเรียนรู้ของคุณ

 • บัญชีโรงเรียน (บัญชี G Suite for Education) ที่สร้างขึ้นโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมักจะมีอยู่ในรูปแบบ you@yourschool.edu
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล ซึ่งคุณเป็นผู้สร้างขึ้นเอง โดยปกติแล้ว บัญชี Google ส่วนบุคคลจะใช้ในกรณีที่คุณไม่ได้อยู่ในโรงเรียน เช่น การเรียนผ่านระบบทางไกลจากที่บ้าน ซึ่งบัญชีดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปแบบ you@example.com
 • บัญชี G Suite - ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourcompany.com

หากมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ Classroom คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
คุณใช้ Classroom กับบัญชีนี้ไม่ได้ คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite ประเภทอื่น
 • ออกจากระบบและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชี G Suite for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
 • หากใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะแจ้งให้คุณเพิ่มบัญชี โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้ Classroom ให้บัญชี G Suite for Education ของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเพื่อเปิดใช้ Classroom โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อควบคุมการเข้าถึง Classroom ของผู้ใช้

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Classroom ได้อย่างไร

ฉันเป็นครูที่มีบัญชี G Suite for Education แต่กลับลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียน
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้เปลี่ยนบทบาทของคุณใน Classroom โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้จากนักเรียนเป็นครู

ชั้นเรียน

ฉันสร้างชั้นเรียนไม่ได้
หากคุณมีบัญชี G Suite for Education แต่เพิ่มชั้นเรียนไม่ได้ ผู้ดูแลระบบ G Suite อาจต้องยืนยันว่าคุณเป็นครู โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ดูแลระบบ โปรดดูวิธีการได้ที่หัวข้อยืนยันครูและตั้งค่าสิทธิ์
หากมีบัญชี Google ส่วนบุคคล คุณจะสร้างชั้นเรียนได้แบบจำกัดจำนวน โปรดดูข้อมูลการจำกัดจำนวนใน Classroom
ฉันจะลบ เก็บ หรือยกเลิกการเก็บชั้นเรียนได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเก็บหรือลบชั้นเรียน
ฉันจะลบนักเรียนได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อนำนักเรียนออกจากชั้นเรียน

คำเชิญ

ฉันเชิญนักเรียนหรือครูเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้
หากพบปัญหาในการเชิญนักเรียนหรือครูร่วมสอนเข้ามายังชั้นเรียน คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
เชิญผู้ใช้จากโดเมนนี้ไม่ได้ คุณกำลังพยายามเชิญผู้ใช้จากโดเมนที่ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาต ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมน
เชิญสมาชิกในชั้นเรียนเพิ่มไม่ได้ คุณได้ส่งคำเชิญครบโควต้าสูงสุดของวันแล้ว ลองเชิญสมาชิกในชั้นเรียนในวันถัดไป
ไม่เห็นสมาชิกในกลุ่ม คุณกําลังพยายามเชิญกลุ่มใน Google Groups ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ติดต่อเจ้าของกลุ่มเพื่อขอให้คุณมีสิทธิ์ดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเชิญและข้อจำกัดต่างๆ ได้ที่หัวข้อเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนหรือเชิญครูเข้าร่วมชั้นเรียน

ฉันเชิญกลุ่มนักเรียนหรือครูเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้
ครูที่ใช้ Google Groups จะเชิญกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มครูร่วมสอนเข้าชั้นเรียนได้
หากต้องการเชิญนักเรียนหรือครูคนอื่นๆ โดยใช้ Google Groups ให้ทำดังนี้
 • คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกลุ่ม แต่จะต้องเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
 • และต้องมีสิทธิ์ดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิกในกลุ่มได้ 
หากต้องการแก้ปัญหาเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ดูสมาชิกกลุ่มไม่ได้" โปรดติดต่อเจ้าของกลุ่มและขอให้เปลี่ยนสิทธิ์ของคุณในการดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิกในกลุ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
พบปัญหาในการใช้รหัสชั้นเรียนของนักเรียน
หากใช้รหัสของชั้นเรียนไม่ได้ ให้รีเซ็ตแล้วมอบรหัสใหม่ให้กับนักเรียน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน

งาน

ฉันจะกู้งานที่ลบไปแล้วได้ไหม
งานที่ลบไปแล้วจะกู้คืนกลับมาไม่ได้ แต่คุณอาจยังเข้าถึงไฟล์แนบของงานที่ทำเสร็จแล้ว ซึ่งนักเรียนส่งมาไว้ที่โฟลเดอร์ Classroom ใน Google ไดรฟ์ได้อยู่
นักเรียนใช้ปุ่ม "ส่งงาน" ไม่ได้
หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคลและนักเรียนแจ้งว่าปุ่มส่งงานใช้การไม่ได้ แสดงว่าพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์อาจเต็มแล้ว
เมื่อนักเรียนส่งงาน ระบบจะบันทึกไฟล์นั้นไว้ในโฟลเดอร์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ หากพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์เต็มแล้ว นักเรียนจะส่งงานไม่ได้และจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคลิกส่งงาน
โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. หากต้องการตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ ให้ไปที่พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์
 2. ล้างพื้นที่ใน Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos 
  โปรดดูวิธีการได้ที่หัวข้อล้างพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
 3. ขอให้นักเรียนลองส่งงานอีกครั้ง

คุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์เพิ่มเติมไหม

ฉันทำสำเนาไฟล์แนบเพื่อส่งให้นักเรียนไม่ได้
หากใช้งานตัวเลือกทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคนกับไฟล์แนบไม่ได้ ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้

คุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์เพิ่มเติมไหม

ฉันจะรายงานปัญหาหรือส่งคำขอฟีเจอร์ได้อย่างไร

คอมพิวเตอร์

คลิกความช่วยเหลือ ""จากนั้นส่งความคิดเห็นที่มุมซ้ายล่างของ Classroom

Android

 1. แตะเมนู ""จากนั้นความช่วยเหลือ

 2. แตะส่งความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณแล้วแตะส่ง ""

iOS

 1. แตะเมนู ""จากนั้นส่งความคิดเห็นถึง Google

 2. ป้อนความคิดเห็นของคุณแล้วแตะส่ง ""

อีเมล

ส่งหรือรับอีเมลไม่ได้
หากคุณและนักเรียนมีบัญชี G Suite for Education แต่ส่งหรือรับข้อความอีเมลไม่ได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบปิด Gmail ไว้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ G Suite 
ฉันเชิญหรือส่งอีเมลถึงผู้ปกครองไม่ได้
หากคุณมีบัญชี G Suite for Education แต่ไม่เห็นตัวเลือกผู้ปกครองใน Classroom ให้ทำดังนี้
 • เปิด Classroom ในเว็บเบราว์เซอร์ (ไม่ใช่แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นครู 
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอสิทธิ์จัดการอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ฟีเจอร์อีเมลผู้ปกครองจะใช้ไม่ได้

การประชุมทางวิดีโอในชั้นเรียน

ฉันสร้างหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอใน Meet ไม่ได้
หาก Google Meet ใช้งานไม่ได้หรือพบว่ามีปัญหาเรื่องวิดีโอมีคุณภาพต่ำ ปัญหาในการเข้าร่วมประชุม หรือปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่นๆ โปรดตรวจสอบที่หน้าแดชบอร์ดสถานะของ G Suite เพื่อดูว่าบริการ Meet มีปัญหาอะไรอยู่หรือไม่
หากสถานะของ Meet ในหน้าแดชบอร์ดสถานะของ G Suite มีไอคอนสีเหลืองหรือสีแดง แสดงว่า Meet อาจทำงานไม่ได้หรือทำงานได้ไม่ดี โปรดดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นในหัวข้อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Google Meet และปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับ Google Meet
ระบบบันทึกวิดีโอของชั้นเรียนไปที่ไดรฟ์ของนักเรียน
หากระบบบันทึกวิดีโอสำหรับการประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียนไปที่ Google ไดรฟ์ของนักเรียนโดยบังเอิญ แสดงว่านักเรียนอาจคลิกลิงก์การประชุมก่อนครู ผู้ใช้คนแรกที่คลิกลิงก์การประชุมจะได้รับวิดีโอบันทึกแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมก็ตาม
ครูต้องให้ผู้ดูแลระบบดําเนินการต่อไปนี้

หากผู้ดูแลระบบอนุญาตให้นักเรียนสร้างการประชุมและทำให้คุณพบปัญหานี้ โปรดลองใช้ตัวเลือกต่อไปนี้กับการประชุมทางวิดีโอ

 • คลิกและเปิดลิงก์การประชุมก่อนที่จะแชร์กับนักเรียน 
 • ซ่อนลิงก์ Meet ที่ด้านบนของหน้าสตรีมจนกว่าคุณจะคลิกลิงก์ดังกล่าว โปรดดูวิธีการที่หัวข้อแสดงหรือซ่อนลิงก์ Meet 
 • แชร์ลิงก์ในโพสต์หลังจากคลิกลิงก์หรือเริ่มต้นการประชุมแล้วเท่านั้น โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเพิ่มลิงก์ Meet ในประกาศ
 • หากคุณทราบว่ามีนักเรียนคลิกลิงก์ไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้รีเซ็ตลิงก์

Google ไดรฟ์ 

ฉันเปลี่ยนสิทธิ์ในไดรฟ์ของชั้นเรียนได้ไหม
เราไม่แนะนําให้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สําหรับโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนด้วยตนเอง การเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับไดรฟ์ของชั้นเรียนอาจจำกัดความสามารถของคุณในเรื่องต่อไปนี้ได้
 • สร้างงาน
 • ส่งคืนงาน
 • โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน
หากพบปัญหาดังกล่าว โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ G Suite ตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบไดรฟ์เพื่อดูว่าสิทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนเต็มแล้วหรือไม่
หากต้องการตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน ให้ไปที่พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกับที่ใช้ใน Classroom 
หากใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคลและพื้นที่เก็บข้อมูลใกล้เต็มแล้ว คุณอาจเลือกที่จะล้างพื้นที่ในไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลเองได้
หากต้องการดูวิธีเปิดโฟลเดอร์ไดรฟ์ใน Classroom โปรดไปที่หัวข้อเปิดโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์
ฉันจะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ได้อย่างไร
หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ให้ทำดังนี้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับครูคนอื่นๆ โปรดไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Google Classroom

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร