แก้ปัญหา Classroom (สำหรับครู)

บทความนี้มีไว้สำหรับครู สำหรับนักเรียน โปรดดูที่นี่

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่คุณอาจพบใน Classroom

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

การลงชื่อเข้าใช้

ฉันลงชื่อเข้าใช้ Classroom ไม่ได้

ในการลงชื่อเข้าใช้ Classroom คุณจะต้องใช้ประเภทบัญชีแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเรียนรู้ของคุณ

 • บัญชีโรงเรียน (บัญชี Google Workspace for Education ) ที่สร้างขึ้นโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourschool.edu
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล ซึ่งคุณเป็นผู้สร้างขึ้นเอง โดยปกติแล้ว บัญชี Google ส่วนบุคคลจะใช้ในกรณีที่คุณไม่ได้อยู่ในโรงเรียน เช่น การเรียนผ่านระบบทางไกลจากที่บ้าน ซึ่งบัญชีดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปแบบ you@example.com
 • บัญชี Google Workspace - ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourcompany.com

หากมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ Classroom คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
คุณใช้ Classroom กับบัญชีนี้ไม่ได้ คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace ประเภทอื่น
 • ออกจากระบบและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชี Google Workspace for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
 • หากใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะแจ้งให้คุณเพิ่มบัญชี โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล
ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้ Classroom ให้บัญชี Google Workspace for Education ของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเพื่อเปิดใช้ Classroom โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อควบคุมการเข้าถึง Classroom ของผู้ใช้

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Classroom ได้อย่างไร

ฉันเป็นครูที่มีบัญชี Google Workspace for Education แต่กลับลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียน
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้เปลี่ยนบทบาทของคุณใน Classroom โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้จากนักเรียนเป็นครู

ชั้นเรียน

ฉันสร้างชั้นเรียนไม่ได้
หากคุณมีบัญชี Google Workspace for Education แต่เพิ่มชั้นเรียนไม่ได้ ผู้ดูแลระบบ Google Workspace อาจต้องยืนยันว่าคุณเป็นครู โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ดูแลระบบ โปรดดูวิธีการได้ที่หัวข้อยืนยันครูและตั้งค่าสิทธิ์
หากมีบัญชี Google ส่วนบุคคล คุณจะสร้างชั้นเรียนได้แบบจำกัดจำนวน โปรดดูข้อมูลการจำกัดจำนวนใน Classroom
ฉันจะลบ เก็บ หรือยกเลิกการเก็บชั้นเรียนได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเก็บหรือลบชั้นเรียน
ฉันจะลบนักเรียนได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อนำนักเรียนออกจากชั้นเรียน

คำเชิญ

ฉันเชิญนักเรียนหรือครูเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้
หากพบปัญหาในการเชิญนักเรียนหรือครูร่วมสอนเข้ามายังชั้นเรียน คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
เชิญผู้ใช้จากโดเมนนี้ไม่ได้ คุณกำลังพยายามเชิญผู้ใช้จากโดเมนที่ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาต ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมน
เชิญสมาชิกในชั้นเรียนเพิ่มไม่ได้ คุณได้ส่งคำเชิญครบโควต้าสูงสุดของวันแล้ว ลองเชิญสมาชิกในชั้นเรียนในวันถัดไป
ไม่เห็นสมาชิกในกลุ่ม คุณกําลังพยายามเชิญกลุ่มใน Google Groups ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ติดต่อเจ้าของกลุ่มเพื่อขอให้คุณมีสิทธิ์ดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเชิญและข้อจำกัดต่างๆ ได้ที่หัวข้อเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนหรือเชิญครูเข้าร่วมชั้นเรียน

ฉันเชิญกลุ่มนักเรียนหรือครูเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้
ครูที่ใช้ Google Groups จะเชิญกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มครูร่วมสอนเข้าชั้นเรียนได้
หากต้องการเชิญนักเรียนหรือครูคนอื่นๆ โดยใช้ Google Groups ให้ทำดังนี้
 • คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกลุ่ม แต่จะต้องเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
 • และต้องมีสิทธิ์ดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิกในกลุ่มได้ 
หากต้องการแก้ปัญหาเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ดูสมาชิกกลุ่มไม่ได้" โปรดติดต่อเจ้าของกลุ่มและขอให้เปลี่ยนสิทธิ์ของคุณในการดูสมาชิกและอีเมลของสมาชิกในกลุ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
พบปัญหาในการใช้รหัสชั้นเรียนของนักเรียน
หากใช้รหัสของชั้นเรียนไม่ได้ ให้รีเซ็ตแล้วมอบรหัสใหม่ให้กับนักเรียน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน

งาน

ฉันจะกู้งานที่ลบไปแล้วได้ไหม
งานที่ลบไปแล้วจะกู้คืนกลับมาไม่ได้ แต่คุณอาจยังเข้าถึงไฟล์แนบซึ่งนักเรียนส่งมาไว้ที่โฟลเดอร์ Classroom ใน Google ไดรฟ์ได้อยู่
นักเรียนใช้ปุ่ม "ส่งงาน" ไม่ได้
หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคลและนักเรียนแจ้งว่าปุ่มส่งงานใช้การไม่ได้ แสดงว่าพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์อาจเต็มแล้ว
เมื่อนักเรียนส่งงาน ระบบจะบันทึกไฟล์นั้นไว้ในโฟลเดอร์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ หากพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์เต็มแล้ว นักเรียนจะส่งงานไม่ได้และจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคลิกส่งงาน
โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. หากต้องการตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ ให้ไปที่พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์
 2. ล้างพื้นที่ใน Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos 
  โปรดดูวิธีการได้ที่หัวข้อล้างพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
 3. ขอให้นักเรียนลองส่งงานอีกครั้ง

คุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์เพิ่มเติมไหม

ฉันทำสำเนาไฟล์แนบเพื่อส่งให้นักเรียนไม่ได้
หากใช้งานตัวเลือกทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคนกับไฟล์แนบไม่ได้ ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้

คุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์เพิ่มเติมไหม

ฉันจะรายงานปัญหาหรือส่งคำขอฟีเจอร์ได้อย่างไร

คอมพิวเตอร์

คลิกความช่วยเหลือ ""จากนั้นส่งความคิดเห็นที่มุมซ้ายล่างของ Classroom

Android

 1. แตะเมนู ""จากนั้นความช่วยเหลือ

 2. แตะส่งความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณแล้วแตะส่ง ""

iOS

 1. แตะเมนู ""จากนั้นส่งความคิดเห็นถึง Google

 2. ป้อนความคิดเห็นของคุณแล้วแตะส่ง ""

อีเมล

ส่งหรือรับอีเมลไม่ได้
หากคุณและนักเรียนมีบัญชี Google Workspace for Education แต่ส่งหรือรับข้อความอีเมลไม่ได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบปิด Gmail ไว้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace 
ฉันเชิญหรือส่งอีเมลถึงผู้ปกครองไม่ได้
หากคุณมีบัญชี Google Workspace for Education แต่ไม่เห็นตัวเลือกผู้ปกครองใน Classroom ให้ทำดังนี้
 • เปิด Classroom ในเว็บเบราว์เซอร์ (ไม่ใช่แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นครู 
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอสิทธิ์จัดการอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ฟีเจอร์อีเมลผู้ปกครองจะใช้ไม่ได้

การประชุมทางวิดีโอในชั้นเรียน

ฉันสร้างหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอใน Meet ไม่ได้
หาก Google Meet ใช้งานไม่ได้หรือพบว่ามีปัญหาเรื่องวิดีโอมีคุณภาพต่ำ ปัญหาในการเข้าร่วมประชุม หรือปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่นๆ โปรดตรวจสอบที่แดชบอร์ดสถานะของ Google Workspace เพื่อดูว่าบริการ Meet มีปัญหาอะไรอยู่หรือไม่
หากระบบแสดงสถานะ Google Meet ในแดชบอร์ดสถานะของ Google Workspace เป็นไอคอนสีเหลืองหรือสีแดง แสดงว่า Meet อาจทำงานไม่ได้หรือทำงานได้ไม่ดี โปรดดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นในหัวข้อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Google Meet และปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับ Google Meet
ระบบบันทึกวิดีโอของชั้นเรียนไปที่ไดรฟ์ของนักเรียน
หากระบบบันทึกวิดีโอสำหรับการประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียนไปที่ Google ไดรฟ์ของนักเรียนโดยบังเอิญ แสดงว่านักเรียนอาจคลิกลิงก์การประชุมก่อนครู ผู้ใช้คนแรกที่คลิกลิงก์การประชุมจะได้รับวิดีโอบันทึกแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมก็ตาม
ครูต้องให้ผู้ดูแลระบบดําเนินการต่อไปนี้

หากผู้ดูแลระบบอนุญาตให้นักเรียนสร้างการประชุมและทำให้คุณพบปัญหานี้ โปรดลองใช้ตัวเลือกต่อไปนี้กับการประชุมทางวิดีโอ

 • คลิกและเปิดลิงก์การประชุมก่อนที่จะแชร์กับนักเรียน 
 • ซ่อนลิงก์ Meet ที่ด้านบนของหน้าสตรีมจนกว่าคุณจะคลิกลิงก์ดังกล่าว โปรดดูวิธีการที่หัวข้อแสดงหรือซ่อนลิงก์ Meet 
 • แชร์ลิงก์ในโพสต์หลังจากคลิกลิงก์หรือเริ่มต้นการประชุมแล้วเท่านั้น โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเพิ่มลิงก์ Meet ในประกาศ
 • หากคุณทราบว่ามีนักเรียนคลิกลิงก์ไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้รีเซ็ตลิงก์

Google ไดรฟ์ 

ฉันเปลี่ยนสิทธิ์ในไดรฟ์ของชั้นเรียนได้ไหม
เราไม่แนะนําให้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สําหรับโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนด้วยตนเอง การเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับไดรฟ์ของชั้นเรียนอาจจำกัดความสามารถของคุณในเรื่องต่อไปนี้ได้
 • สร้างงาน
 • ส่งคืนงาน
 • โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน
หากพบปัญหาดังกล่าว โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบไดรฟ์เพื่อดูว่าสิทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนเต็มแล้วหรือไม่
หากต้องการตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน ให้ไปที่พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกับที่ใช้ใน Classroom 
หากใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคลและพื้นที่เก็บข้อมูลใกล้เต็มแล้ว คุณอาจเลือกที่จะล้างพื้นที่ในไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลเองได้
หากต้องการดูวิธีเปิดโฟลเดอร์ไดรฟ์ใน Classroom โปรดไปที่หัวข้อเปิดโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์
ฉันจะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ได้อย่างไร
หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ให้ทำดังนี้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับครูคนอื่นๆ โปรดไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Google Classroom

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร