ส่งอีเมลถึงครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

หากผู้ดูแลระบบเปิดใช้บริการ Gmail และไดเรกทอรีให้นักเรียน/นักศึกษาในโรงเรียน คุณจะส่งอีเมลถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน Classroom โดยใช้บัญชีโรงเรียนได้ 

ฉันควรทำอย่างไรหากมีการปิดใช้อีเมล

หากใช้อีเมลไม่ได้ คุณอาจยังส่งข้อความถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นได้

 • หากครูอนุญาตให้ดำเนินการ ให้โพสต์ไปที่สตรีมของชั้นเรียน จากนั้นพูดถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นแบบเฉพาะเจาะจง
 • ส่งข้อความส่วนตัวถึงครูในงานหรือคำถาม

ส่งอีเมลถึงครู

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนของครู
 3. แตะบุคคล ""
 4. แตะอีเมล "" ข้างชื่อครู
  แตะ "อีเมล"
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล "" คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีเมลใน Classroom หรือคุณอาจใช้ Classroom ผ่านบัญชีส่วนบุคคล
 5. ในอีเมลใหม่ ให้ป้อนข้อความจากนั้นแตะส่ง ""

ส่งอีเมลถึงนักเรียนคนอื่น

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนของนักเรียน
 3. แตะบุคคล ""
 4. แตะอีเมล "" ถัดจากชื่อนักเรียน
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล "" คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีเมลใน Classroom หรือคุณอาจใช้ Classroom ผ่านบัญชีส่วนบุคคล
 5. ในอีเมลใหม่ ให้ป้อนข้อความจากนั้นแตะส่ง ""

เปิดอีเมลของคุณ

 1. แตะ Gmail ""

  ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนแล้ว

 2. แตะเมนู ""จากนั้นกล่องจดหมายหรือส่งแล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร