ส่งอีเมลถึงครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

หากผู้ดูแลระบบเปิดใช้บริการ Gmail และไดเรกทอรีให้นักเรียน/นักศึกษาในโรงเรียน คุณจะส่งอีเมลถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน Classroom โดยใช้บัญชีโรงเรียนได้ 

ฉันควรทำอย่างไรหากมีการปิดใช้อีเมล

หากใช้อีเมลไม่ได้ คุณอาจยังส่งข้อความถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นได้

 • หากครูอนุญาตให้ดำเนินการ ให้โพสต์ไปที่สตรีมของชั้นเรียน จากนั้นพูดถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นแบบเฉพาะเจาะจง
 • ส่งข้อความส่วนตัวถึงครูในงานหรือคำถาม

ส่งอีเมลถึงครู

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนของครู
 3. คลิกบุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกอีเมล "" ถัดจากชื่อครู
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล "" คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีเมลใน Classroom หรือคุณอาจใช้ Classroom ผ่านบัญชีส่วนบุคคล

  คลิก "อีเมล"

 5. ป้อนข้อความในอีเมลใหม่จากนั้นคลิกส่ง

ส่งอีเมลถึงนักเรียนคนอื่น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนของนักเรียน
 3. คลิกบุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกอีเมล "" ถัดจากชื่อนักเรียน
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล "" คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีเมลใน Classroom หรือคุณอาจใช้บัญชีอีเมลส่วนบุคคลอยู่
  แตะ "อีเมล"
 5. ในอีเมลใหม่ ให้ป้อนหัวเรื่องและข้อความจากนั้นคลิกส่ง

เปิดอีเมลของคุณ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกตัวเปิดแอป "" จากนั้นGmail "" ที่มุมขวาบน
  คลิก Gmail

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร