ส่งอีเมลถึงครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

คุณอาจส่งอีเมลถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน Classroom ได้ หากต้องการส่งอีเมลให้ทำดังนี้

 • ใช้บัญชีโรงเรียนของคุณ หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education
 • ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้อีเมลให้โรงเรียน หากคุณไม่เห็นไอคอนอีเมล อีเมล ข้างชื่อ แสดงว่าผู้ดูแลระบบปิดใช้อีเมล

 

ส่งอีเมลถึงครู

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของครูที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิก บุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกอีเมล อีเมล ถัดจากชื่อครู
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล อีเมล แสดงว่าคุณอาจกำลังใช้บัญชีอีเมลส่วนบุคคลหรือผู้ดูแลระบบปิดใช้อีเมลอยู่

  คลิก "อีเมล"

 5. ป้อนข้อความในอีเมลใหม่แล้วคลิกส่ง

ส่งอีเมลถึงนักเรียนคนอื่น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของนักเรียนที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิก บุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกอีเมล อีเมล ถัดจากชื่อนักเรียน
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล อีเมล แสดงว่าคุณอาจกำลังใช้บัญชีอีเมลส่วนบุคคลหรือผู้ดูแลระบบปิดใช้อีเมลอยู่
  แตะ "อีเมล"
 5. ป้อนข้อความในอีเมลใหม่แล้วคลิกส่ง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร