ส่งอีเมลถึงครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

คุณอาจส่งอีเมลถึงครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน Classroom ได้ หากต้องการส่งอีเมลให้ทำดังนี้

 • ใช้บัญชีโรงเรียนของคุณ หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education
 • ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้อีเมลให้โรงเรียน หากคุณไม่เห็นไอคอนอีเมล อีเมล ข้างชื่อ แสดงว่าผู้ดูแลระบบปิดใช้อีเมล

 

ส่งอีเมลถึงครู
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. เลือกชั้นเรียนของครูที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. แตะบุคคล บุคคล

  แตะ "ผู้คน"

 4. แตะอีเมล อีเมล ข้างชื่อครู
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล อีเมล แสดงว่าคุณอาจกำลังใช้บัญชีอีเมลส่วนบุคคลหรือผู้ดูแลระบบปิดใช้อีเมลอยู่
 5. ป้อนข้อความในอีเมลใหม่แล้วแตะโพสต์ โพสต์

ส่งอีเมลถึงนักเรียนคนอื่น
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. เลือกชั้นเรียนของนักเรียนที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. แตะบุคคล บุคคล

  แตะ "ผู้คน"

 4. แตะอีเมล อีเมล ถัดจากชื่อนักเรียน
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นอีเมล อีเมล แสดงว่าคุณอาจกำลังใช้บัญชีอีเมลส่วนบุคคลหรือผู้ดูแลระบบปิดใช้อีเมลอยู่
 5. ป้อนข้อความในอีเมลใหม่แล้วแตะโพสต์ โพสต์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร