Wysyłanie e-maili do nauczycieli i innych uczniów

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów. Strona dla nauczycieli znajduje się tutaj.

W Classroom możesz mieć możliwość wysyłania e-maili do nauczycieli i innych uczniów. Aby wysłać e-maila:

 • Użyj konta szkolnego. Takie konto jest też nazywane kontem G Suite dla Szkół i Uczelni. Więcej informacji o typie konta znajdziesz w artykule Informacje o kontach użytkowników Classroom.
 • Administrator musi włączyć pocztę e-mail w szkole. Jeśli w Classroom na stronie Osoby obok nazwy użytkownika nie widzisz opcji Wyślij e-maila Adres e-mail, administrator wyłączył tę funkcję.

Wysyłanie e-maila do nauczyciela

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Wybierz zajęcia nauczyciela, do którego chcesz wysłać e-maila.
 3. Kliknij Osoby.

  Kliknij Osoby

 4. Obok nazwiska nauczyciela kliknij Wyślij e-maila Adres e-mail.
  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Wyślij e-maila Adres e-mail, być może używasz osobistego konta e-mail lub administrator wyłączył pocztę e-mail.

  Kliknij Wyślij e-maila

 5. W polu nowego e-maila wpisz wiadomość a potem kliknij Wyślij.

Wysyłanie e-maila do innego ucznia

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Wybierz zajęcia, na które jest zapisany uczeń, do którego chcesz wysłać e-maila.
 3. Kliknij Osoby.

  Kliknij Osoby

 4. Przy nazwisku ucznia kliknij Wyślij e-maila Adres e-mail.
  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Wyślij e-maila Adres e-mail, być może używasz osobistego konta e-mail lub administrator wyłączył pocztę e-mail.
  Kliknij Wyślij e-maila
 5. W polu nowego e-maila wpisz wiadomość a potem kliknij Wyślij.

Wyświetlanie e-maila

Nie widzisz ani nie otrzymujesz e-maili w Classroom. Aby wyświetlić wysłane lub odebrane e-maile, użyj Gmaila w G Suite dla Szkół i Uczelni.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. W prawym górnym rogu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem Gmail Gmail.
  Kliknij Gmaila
Więcej instrukcji dotyczących Gmaila znajdziesz w Centrum pomocy Gmaila.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?