ส่งอีเมลถึงนักเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถส่งอีเมลถึงนักเรียน เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นได้ และยังสามารถส่งบันทึกส่วนตัวให้กับนักเรียนได้เมื่อให้คะแนนและส่งคืนงาน หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียน ทั้งคุณและนักเรียนจะต้องเปิดใช้ Gmail

คุณไม่สามารถส่งอีเมลถึงผู้รับเกิน 100 คนได้ในแต่ละครั้ง หากชั้นเรียนมีนักเรียนเกิน 100 คน คุณต้องส่งอีเมลถึงนักเรียนบางส่วนก่อนแล้วส่งอีเมลถึงนักเรียนที่เหลืออีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขีดจำกัดการส่งของ Gmail ในศูนย์ความช่วยเหลือผู้ดูแลระบบของ G Suite

คุณไม่สามารถส่งอีเมลถึงนักเรียนในชั้นเรียนที่แตกต่างกันพร้อมกันได้ แต่คุณสามารถโพสต์ประกาศให้กับหลายชั้นเรียนได้

ส่งอีเมล

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนของนักเรียน
 3. ไปที่ด้านบน แล้วคลิกนักเรียน
 4. เลือกตัวเลือก

  • ส่งอีเมลถึงนักเรียนหนึ่งคน—ถัดจากชื่อของนักเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่งอีเมลถึงนักเรียน
  • ส่งอีเมลถึงนักเรียนหลายคน—ให้เลือกช่องข้างชื่อของนักเรียนแต่ละคน จากนั้นคลิกการดำเนินการ จากนั้น อีเมลที่ด้านบน
  • ส่งอีเมลถึงทั้งชั้นเรียน—ที่ด้านบนรายชื่อนักเรียน ให้เลือกที่ช่องและคลิกการดำเนินการ จากนั้น อีเมล

   หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งอีเมลถึงนักเรียนหลายคน การตั้งค่าเริ่มต้นจะเพิ่มที่อยู่ลงในช่อง สำเนาลับ คุณสามารถย้ายที่อยู่ของนักเรียนไปที่ช่อง ถึง หรือ สำเนา ได้

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการแนบไฟล์ รูปภาพ หรือลิงก์ไปยังข้อความ ให้คลิกไอคอนที่เกี่ยวข้องและเลือกรายการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งไฟล์แนบด้วยอีเมลของคุณ
 6. เขียนข้อความ แล้วคลิกส่ง

ดูอีเมล

คุณไม่สามารถรับหรือดูอีเมลใน Classroom ได้ หากต้องการดูอีเมลจากนักเรียนหรือที่คุณส่ง ให้ใช้กล่องจดหมายของ Gmail Suite for Education

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร