ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ถ้าต้องการทดลองใช้ Google Classroom ลงชื่อสมัครใช้ที่นี่!

ส่งอีเมลถึงนักเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถส่งอีเมลถึงนักเรียนแบบรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นได้ และยังสามารถส่งหมายเหตุส่วนตัวให้กับนักเรียนได้เมื่อให้คะแนนและส่งคืนงาน

หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียน ทั้งคุณและนักเรียนจะต้องเปิดใช้ Gmail ถ้าไม่เห็น อีเมล อยู่ข้างชื่อนักเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบไอทีเพื่อเปิดใช้งาน

คุณไม่สามารถส่งอีเมลถึงผู้รับเกิน 100 คนได้ในแต่ละครั้ง หากชั้นเรียนมีนักเรียนเกิน 100 คน คุณต้องส่งอีเมลถึงนักเรียนบางส่วนก่อน แล้วส่งอีเมลถึงนักเรียนที่เหลืออีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขีดจำกัดในการส่งของ Gmail ใน G Suite

ส่งอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนของนักเรียน
 3. คลิกนักเรียนที่ด้านบน
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับคนที่คุณต้องการส่งอีเมล

  • เมื่อต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนคนเดียว จากส่วนที่ถัดจากชื่อนักเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ส่งอีเมลถึงนักเรียน
  • เมื่อต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนหลายคน ให้ทำเครื่องหมายช่องที่ติดกับชื่อนักเรียน และจากด้านบน ให้คลิกการทำงาน จากนั้น อีเมล
  • เมื่อต้องการส่งอีเมลถึงทั้งชั้น ทำเครื่องหมายที่ช่องนักเรียนเหนือรายชื่อนักเรียน จากนั้นที่ด้านบน ให้คลิกการทำงาน จากนั้น อีเมล
 5. เขียนข้อความ แล้วคลิกส่ง

หมายเหตุ: เมื่อส่งอีเมลถึงนักเรียนหลายคน ระบบจะเพิ่มที่อยู่ในช่องสำเนาลับโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถย้ายที่อยู่ของนักเรียนจากช่องสำเนาลับไปที่ช่องถึงได้

ดูอีเมล

คุณไม่สามารถรับหรือดูอีเมลใน Classroom ได้ เมื่อต้องการดูอีเมลจากนักเรียนหรือดูอีเมลที่คุณส่ง ให้ใช้กล่องจดหมาย Gmail ของ G Suite for Education

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร