Wysyłanie e-maili do uczniów, nauczycieli współprowadzących i opiekunów

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli. Informacje dla uczniów znajdują się tutaj

Za pomocą konta Classroom możesz wysyłać e-maile do uczniów, nauczycieli współprowadzących i opiekunów w Classroom.

Zanim zaczniesz

 • Aby wysyłanie e-maili do uczniów było możliwe, administrator musi włączyć usługę Gmail u Ciebie i u Twoich uczniów.
 • Jeśli chcesz, by uczniowie mogli wysyłać e-maile w ramach Classroom, muszą oni mieć włączone usługi Gmail i Katalog. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem Google Workspace.
 • E-maila możesz wysłać do maksymalnie 100 adresatów naraz. Jeśli w zajęciach uczestniczy więcej niż 100 uczniów, musisz najpierw wysłać e-maila do części uczniów, a następnie do reszty.
 • Na każde zajęcia musisz wysłać oddzielnego e-maila – jeśli chcesz wysłać tę samą wiadomość do uczniów z różnych zajęć, opublikuj ogłoszenie na wielu zajęciach.
 • Opiekunowie nie muszą mieć konta Gmail, żeby otrzymywać e-maile z Classroom.

Wysyłanie e-maila

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem kliknij Osoby.
  Kliknij Osoby
 3. Wybierz odpowiednią opcję:

  Wysyłanie e-maila do jednego ucznia Obok nazwiska ucznia kliknij Więcej "" a potem Wyślij e-maila do ucznia.
  Wysyłanie e-maila do wielu uczniów
  1. Zaznacz pole obok nazwisk wybranych uczniów.
  2. U góry kliknij Czynności a potem Wyślij e-maila.
  Wysyłanie e-maila do całej klasy
  1. Zaznacz pole obok opcji Czynności.
  2. Kliknij Czynności a potem Wyślij e-maila.
  Wysyłanie e-maila do nauczyciela współprowadzącego W sekcji Nauczyciele obok nazwiska nauczyciela kliknij Więcej "" a potem Wyślij e-maila.
  Wysyłanie e-maili do opiekunów
  • Aby wysłać e-maila do jednego opiekuna, kliknij Więcej "" a potem Wyślij e-maila do opiekunów.
  • Aby wysłać e-maila do wszystkich opiekunów na zajęciach, kliknij Wyślij e-maile do wszystkich opiekunów.

  Uwaga: gdy wysyłasz e-maila do wielu odbiorców, ich adresy są domyślnie dodawane do pola UDW. Możesz przenosić adresy do pól Do oraz DW.

 4. Wpisz temat wiadomości.

 5. (Opcjonalnie) Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do wiadomości pliki, zdjęcia lub linki, przejdź do artykułu Wysyłanie załączników do wiadomości w Gmailu.

 6. Wpisz wiadomość i kliknij Wyślij.

Wyświetlanie e-maila

W Classroom nie możesz wyświetlać ani odbierać e-maili. Aby wyświetlić wysłane lub odebrane e-maile, zaloguj się przy użyciu swojego konta Classroom i otwórz Gmaila.

 1.  

  Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. U góry kliknij Menu z aplikacjami "" a potem Gmail "".

  Kliknij Gmaila

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?