เปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล

บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ ครูโปรดดูที่นี่ นักเรียนโปรดดูที่นี่

หากคุณบล็อกอีเมลสำหรับโดเมนคุณ และต้องการให้ครูและนักเรียนได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Classroom ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดโดเมนของโรงเรียนคุณทั้งหมด
  • เพิ่มโดเมน classroom.google.com ในการตั้งค่าคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

การเพิ่มโดเมน classroom.google.com จะทำให้สามารถส่งอีเมล ซึ่งรวมถึงอีเมลแจ้งเตือนจากโดเมนของ Classroom ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การเพิ่มที่อยู่ที่ต้องการอนุญาต

หมายเหตุ: ครูสามารถจัดการการแจ้งเตือนทางอีเมลได้ด้วย

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร