อนุญาตให้ครูและนักเรียนรับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Classroom

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

คุณจะอนุญาตให้ครูและนักเรียนรับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Classroom ได้ แม้ว่าจะไม่ได้อนุญาตให้รับอีเมลจากภายนอกโรงเรียนหรือองค์กรก็ตาม การแจ้งเตือนของ Classroom จะประกอบด้วยการอัปเดตเกี่ยวกับงานของชั้นเรียน ความคิดเห็นในโพสต์ และคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน ครูและนักเรียนจะเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการได้

อนุญาตการแจ้งเตือน

หากต้องการอนุญาตให้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Classroom โปรดดำเนินการต่อไปนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

เคล็ดลับ: คุณจะใช้รายการที่อนุญาตเพื่อให้ผู้ใช้รับอีเมลจาก Classroom เท่านั้นได้ หลังจากนั้นผู้ใช้จะไม่ได้รับอีเมลจากโดเมนที่ไม่อยู่ในรายการที่อนุญาต

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร