อนุญาตให้ครูและนักเรียนรับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Classroom

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

คุณจะอนุญาตให้ครูและนักเรียนรับการแจ้งเตือนทางอีเมลใน Classroom ได้ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดใช้อีเมลให้โรงเรียนหรือองค์กรก็ตาม

การแจ้งเตือนของ Classroom จะประกอบด้วยการอัปเดตเกี่ยวกับงานของชั้นเรียน ความคิดเห็นในโพสต์ และคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน ครูและนักเรียนจะเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการได้

หากต้องการอนุญาตการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Classroom ให้ยืนยันข้อมูลต่อไปนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  1. หากครูและนักเรียนใช้โดเมนต่างกัน โปรดตรวจสอบว่าทั้งสองฝ่ายส่งอีเมลหากันได้
    สำหรับนักเรียน คุณจะต้องเปิดใช้บริการ Gmail และไดเรกทอรี โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปิดหรือปิด Gmail ให้กับผู้ใช้และเปิดหรือปิดไดเรกทอรี
  2. ในการตั้งค่าคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่ม classroom.google.com ลงในรายการอนุญาต
    เมื่อเพิ่ม classroom.google.com โดเมน Classroom จะส่งอีเมลและการแจ้งเตือนทางอีเมลได้ และครูก็จะปรับแต่งการตั้งค่าอีเมลและการแจ้งเตือนของ Classroom ได้ โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเพิ่มอีเมลหรือโดเมนที่ต้องการอนุญาต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร