E-mailmeldingen in Classroom toestaan voor docenten en leerlingen

Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders.

Je kunt docenten en leerlingen toestaan e-mailmeldingen te krijgen van Classroom, zelfs als je geen e-mails toestaat buiten je school of organisatie. In Classroom-meldingen staan updates over schoolwerk, reacties op posts en uitnodigingen om deel te nemen aan lesgroepen. Docenten en leerlingen kunnen kiezen welke meldingen ze krijgen.

Meldingen toestaan

Ga als volgt te werk om e-mailmeldingen van Classroom toe te staan in de Google Beheerdersconsole:

Tip: Je kunt een toelatinglijst gebruiken zodat gebruikers alleen e-mails van Classroom krijgen. Gebruikers krijgen geen e-mails van domeinen die niet op de toelatingslijst staan.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?