Kontrola nad dostępem użytkowników do Classroom

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite.

Jako administrator G Suite, korzystając z konsoli administracyjnej Google, możesz przyznawać nauczycielom i uczniom dostęp do Classroom.

Informacje o kontach użytkowników

Rodzaje kont użytkowników

Użytkownicy mogą logować się w Classroom przy użyciu jednego z tych typów kont:
 • Konto szkolne – nazywane też kontem G Suite dla Szkół i Uczelni. Takie konto jest konfigurowane przez administratora akredytowanej szkoły. 
 • Osobiste konto Google – takie konto jest konfigurowane przez ucznia, jego rodzica lub opiekuna. Zwykle osobiste konta Google są używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład na potrzeby edukacji domowej. 
 • Konto G Suite – konta tego typu są konfigurowane przez administratora G Suite organizacji. 

Pomoc dotycząca Classroom

Wersja G Suite określa, do jakiego poziomu usług i pomocy masz dostęp w przypadku Classroom.
 
Wersja G Suite Rodzaj pomocy
G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit
G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise Classroom to dodatkowa usługa Google, która nie jest objęta pomocą ani gwarancją jakości usług. Aby uzyskać pomoc, otwórz Forum pomocy Google Classroom lub Centrum pomocy Classroom.

Jak działa uczestnictwo w zajęciach w przypadku różnych domen

Użytkownicy różnych wersji G Suite mogą mieć ograniczone możliwości interakcji z użytkownikami z innej organizacji lub z inną nazwą domeny. W poniższej tabeli przedstawiono możliwości współpracy domen G Suite z innymi domenami.
Jeśli uczeń korzysta z Classroom i ma konto... A główny nauczyciel korzysta z Classroom i ma konto... Czy uczeń może dołączyć do zajęć?

G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit

G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise lub osobiste konto Google Nie
G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit Nie
Osobiste konto Google Osobiste konto Google Tak

Ważne: klienci korzystający z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise nie powinni udostępniać Classroom użytkownikom mającym mniej niż 13 lat ani uczniom w szkołach.

Kontrola nad dostępem użytkowników do Classroom

Krok 1. Umieść użytkowników w jednostkach organizacyjnych

Aby włączyć lub wyłączyć Classroom dla określonej grupy użytkowników, umieść ich konta w jednostce organizacyjnej. Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

Krok 2. Przyznaj użytkownikom dostęp do Classroom

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę.
  Po lewej stronie widać jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu oraz wszystkie nadrzędne i podrzędne jednostki organizacyjne.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

 1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
 2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
 3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
 4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
  • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
  • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

Zastosowanie tych zmian na kontach wszystkich użytkowników może potrwać do 24 godzin.

Krok 3. Skonfiguruj ustawienia zajęć

W Classroom możesz skonfigurować dwa ustawienia:

 • Uczestnictwo w zajęciach – pozwala określić, kto może dołączać do zajęć w domenie oraz do których zajęć mogą dołączać użytkownicy.

 • Domeny umieszczone na białej liście – umożliwia zezwolenie użytkownikom na dołączanie do zajęć w zaufanych domenach oraz zezwolenie nauczycielom i uczniom z innych domen na udostępnianie informacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie ustawień zajęć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?