เข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน

หากต้องการใช้ Classroom คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และเข้าร่วมชั้นเรียน จากนั้นคุณจะรับงานจากครูและสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณจะลงทะเบียนในชั้นเรียนดังกล่าวในอุปกรณ์ทั้งหมด

วิธีเข้าร่วมชั้นเรียน

คุณเข้าร่วมชั้นเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้

 • เข้าร่วมชั้นเรียนด้วยรหัสชั้นเรียน - หากครูให้รหัสชั้นเรียน ให้ใช้รหัสนี้เพื่อเพิ่มตัวคุณเองในชั้นเรียน ครูอาจให้รหัสขณะที่คุณอยู่ในชั้นเรียนหรือส่งอีเมล
 • ยอมรับคำเชิญจากครู - หากครูส่งคำเชิญให้ คุณจะเห็นเข้าร่วมในการ์ดชั้นเรียนในหน้าแรกของ Classroom

ลืมหรือทำรหัสชั้นเรียนหาย รหัสไม่ทำงาน

หากลบ ทำหาย หรือลืมรหัสชั้นเรียนก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน ให้ขอให้ครูส่งรหัสอีกครั้งหรือตั้งรหัสใหม่ หากรหัสนั้นใช้ไม่ได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากครู

หมายเหตุ: รหัสชั้นเรียนนี้ใช้แค่ตอนเข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น จากนั้นระบบจะลงทะเบียนคุณในชั้นเรียนและจะไม่จำเป็นต้องใช้รหัสอีก

เข้าร่วมชั้นเรียน

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom ก่อนที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนได้ หากไม่แน่ใจว่าลงชื่อเข้าใช้อยู่ไหม โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้ Classroom

เข้าร่วมชั้นเรียนโดยใช้รหัสชั้นเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. ที่มุมล่างขวา ให้แตะเพิ่ม เพิ่ม แล้ว เข้าร่วมชั้นเรียน

  แตะ "เข้าร่วมชั้นเรียน"

 3. ใส่รหัสชั้นเรียนที่ครูให้มาลงในช่อง แล้วแตะเข้าร่วม
  รหัสชั้นเรียนประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข 6 หรือ 7 ตัว เช่น hjhmgrk หรือ g5gdp1
รับคำเชิญจากครู
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเข้าร่วมในการ์ดชั้นเรียน

  แตะ "เข้าร่วม"

 

หมายเหตุ: มีเพียงครูเท่านั้นที่เปลี่ยนภาพของชั้นเรียนได้ แต่คุณเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของ Classroom ได้ โปรดดูรายละเอียดในเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร