ตอบคำถาม

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

ครูมีสิทธิ์โพสต์คำถามได้ 2 ประเภท นั่นคือ คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หรือคำถามแบบหลายตัวเลือก โปรดป้อนคำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และเลือกตัวเลือกสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก หากครูอนุญาต คุณจะเห็นคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากที่คุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว

โปรดตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบก่อนตอบคำถาม คำถามอาจมีไฟล์แนบ เช่น รายการจาก Google ไดรฟ์, ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube

คุณจะดูและตอบคำถามได้ในหน้างานของชั้นเรียนหรือหน้าสตรีม

ในหน้างานของชั้นเรียน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. หากต้องการอ่านคำถามและตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ ให้คลิกคำถามที่ต้องการ
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม

  คลิกคำถาม

 4. ป้อนคำตอบในส่วนคำตอบของคุณ จากนั้น คลิกส่ง คลิกส่งหากระบบขอให้ยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. หากต้องการอ่านคำถามและตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ ให้คลิกคำถามที่ต้องการ
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม

  คลิกคำถาม

 4. เลือกคำตอบ จากนั้น คลิกส่ง หากต้องการยืนยัน ให้คลิกส่ง
  หมายเหตุ: คุณคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
  เลือกคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถาม
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม
 4. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น
  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกตอบใต้คำตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น คลิกโพสต์

(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม จากนั้น แก้ไข
  คลิก "แก้ไข"
 4. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น คลิก ส่ง

ในหน้าสตรีม

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบในหน้าสตรีม
 4. ป้อนคำตอบในส่วนคำตอบของคุณ จากนั้น คลิกส่ง คลิกส่งหากระบบขอให้ยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบในหน้าสตรีม
 4. เลือกคำตอบ จากนั้น คลิกส่ง หากต้องการยืนยัน ให้คลิกส่ง

  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะเลือกคำตอบ

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นที่คำถาม
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกตอบใต้คำตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น คลิกโพสต์

(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกแก้ไขในคำถาม จากนั้น แก้ไขตามต้องการ จากนั้น คลิกส่ง

  คลิก "แก้ไข"

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร