ตอบคำถาม

หน้านี้สำหรับนักเรียน

คุณจะตอบคำถามที่ครูโพสต์ในหน้า "สตรีม" หรือหน้า "งานของชั้นเรียน" ได้ 

ครูมีสิทธิ์โพสต์คำถามได้ 2 ประเภท นั่นคือ คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หรือคำถามแบบหลายตัวเลือก โปรดป้อนคำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และเลือกตัวเลือกสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก หากครูอนุญาต คุณจะเห็นคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากที่คุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว

โปรดตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบก่อนตอบคำถาม คำถามอาจมีไฟล์แนบ เช่น รายการจาก Google ไดรฟ์, ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้ฟีเจอร์งานของชั้นเรียนอยู่หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียนไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้ไปที่นี่แทน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียนไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. หากต้องการอ่านคำถามและตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ ให้คลิกคำถามที่ต้องการ
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม

  คลิกคำถาม

 4. ป้อนคำตอบในส่วนคำตอบของคุณ จากนั้น คลิกส่ง คลิกส่งหากระบบขอให้ยืนยัน 
  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียนไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. หากต้องการอ่านคำถามและตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ ให้คลิกคำถามที่ต้องการ
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม

  คลิกคำถาม

 4. เลือกคำตอบ จากนั้น คลิกส่งหากต้องการยืนยัน ให้คลิกส่ง 
  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
  เลือกคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ครูอาจอนุญาตให้คุณดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หลังจากคุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียนไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกคำถาม 
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม
 4. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น
  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกตอบใต้คำตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น คลิกโพสต์

แก้ไขคำตอบ

ในคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ คุณจะแก้ไขคำตอบหลังจากส่งแล้วได้หากครูอนุญาต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียนไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม จากนั้น แก้ไข
  คลิก "แก้ไข"
 4. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น คลิกส่ง

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบในหน้าสตรีม
 4. ป้อนคำตอบ จากนั้น คลิกส่งคลิกส่งหากระบบขอให้ยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ 
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบในหน้าสตรีม
 4. เลือกคำตอบ จากนั้น คลิกส่งหากต้องการยืนยัน ให้คลิกส่ง

  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะเลือกคำตอบ

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์

ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ครูอาจอนุญาตให้คุณดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หลังจากคุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นที่คำถาม
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกตอบใต้คำตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น คลิกโพสต์

แก้ไขคำตอบ

ในคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ คุณจะแก้ไขคำตอบหลังจากส่งแล้วได้หากครูอนุญาต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกแก้ไขในคำถาม จากนั้น แก้ไขตามต้องการ จากนั้น คลิกส่ง

  คลิก "แก้ไข"

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร