ตอบคำถาม

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ครูมีสิทธิ์โพสต์คำถามได้ 2 ประเภท นั่นคือ คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หรือคำถามแบบหลายตัวเลือก โปรดป้อนคำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และเลือกตัวเลือกสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก คุณจะดูและตอบคำถามได้ในหน้างานของชั้นเรียนหรือหน้าสตรีม 

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนอักขระสูงสุดสำหรับคำถามประเภทนี้

ในหน้างานของชั้นเรียน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

โปรดตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบก่อนตอบคำถาม

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถาม
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม

 4. ป้อนคำตอบในส่วนคำตอบของคุณจากนั้นคลิกส่ง คลิกส่งหากระบบขอให้ยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน เพิ่มความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์""
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถาม จากนั้นเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์ ""

ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถาม
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม

 4. เลือกคำตอบจากนั้นคลิกส่ง หากต้องการยืนยัน ให้คลิกส่ง
  หมายเหตุ: คุณคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน เพิ่มความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์""
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถามจากนั้นเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์ ""

(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถาม 
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถาม
 4. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกตอบใต้คำตอบ ป้อนคำตอบจากนั้นคลิกโพสต์ ""

(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกดูคำถามจากนั้นแก้ไข
 4. แก้ไขตามต้องการจากนั้นคลิกส่ง

ในหน้าสตรีม

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบในหน้าสตรีม
 4. ป้อนคำตอบในส่วนคำตอบของคุณจากนั้นคลิกส่ง คลิกส่งหากระบบขอให้ยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ 
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน เพิ่มความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์""
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถามจากนั้นเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์ ""

ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบในหน้าสตรีม
 4. เลือกคำตอบจากนั้นคลิกส่ง หากต้องการยืนยัน ให้คลิกส่ง

  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้จนกว่าจะเลือกคำตอบ

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน เพิ่มความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์""
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้คลิกคำถามจากนั้นเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  ป้อนความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์ ""

(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นที่คำถาม
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกตอบใต้คำตอบ ป้อนคำตอบจากนั้นคลิกโพสต์ ""

(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกแก้ไขในคำถามจากนั้นแก้ไขตามต้องการ จากนั้นคลิกส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false