ตอบคำถาม

ครูสามารถโพสต์คำถามในสตรีมของชั้นเรียน และคุณก็สามารถตอบคำถามได้ในที่เดียวกัน คำถามอาจมีไฟล์แนบ เช่น รายการจาก Google ไดรฟ์, ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ด้วย

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้ฟีเจอร์งานของชั้นเรียนอยู่หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียนไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้ไปที่นี่แทน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน

 4. คลิกคำถามที่ต้องการตอบ

  คลิกคำถาม

 5. หากมีไฟล์แนบ ให้คลิกเพื่อเปิดดู
 6. ป้อนคำตอบ คลิกส่ง และยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณคลิกส่งไม่ได้หากยังไม่ได้ป้อนคำตอบ
 7. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์
 8. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเพิ่มคำถามหรือความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับครู ให้คลิกที่คำถาม แล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นจึงป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์

  หมายเหตุ: ถ้าครูอนุญาต คุณอาจเห็นคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากที่คุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว

ตอบคำถามแบบปรนัย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน

 4. คลิกคำถามที่ต้องการตอบ

  คลิกคำถาม

 5. หากมีไฟล์แนบ ให้คลิกเพื่อเปิดดู
 6. เลือกคำตอบ คลิกส่ง และยืนยัน

  เลือกคำตอบ

  หมายเหตุ: คุณจะคลิกส่งไม่ได้หากยังไม่ได้ป้อนคำตอบ

 7. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์
 8. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเพิ่มคำถามหรือความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับครู ให้คลิกที่คำถาม แล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นจึงป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์

  หมายเหตุ: ถ้าครูอนุญาต คุณอาจเห็นจำนวนเพื่อนร่วมชั้นที่เลือกตอบในแต่ละข้อ คำตอบของคุณจะแสดงเป็นไฮไลต์ในสตรีม

ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ครูอาจอนุญาตให้คุณดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หลังจากที่คุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว ถ้าครูไม่อนุญาต คุณจะไม่เห็นตัวเลือกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นที่คำถาม 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน
 4. คลิกที่คำถามเพื่อเปิดดู
 5. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นที่คำถาม

  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"

 6. (ไม่บังคับ) ถ้าต้องการโต้ตอบกับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกที่คำตอบของเพื่อน แล้วคลิกตอบ จากนั้นป้อนข้อความที่ต้องการตอบ และคลิกโพสต์

แก้ไขคำตอบ

ครูอาจอนุญาตให้คุณแก้ไขคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หลังจากส่งคำตอบไปแล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน
 4. คลิกแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้

  คลิก "แก้ไข"

 5. ป้อนการแก้ไขที่ต้องการ แล้วคลิกส่ง

 

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน

  คุณจะเห็นคำถามในสตรีม

 3. หากมีไฟล์แนบ ให้คลิกเพื่อเปิดดู
 4. ป้อนคำตอบ คลิกส่ง และยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณคลิกส่งไม่ได้หากยังไม่ได้ป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) ถ้ามีคำถามหรือความคิดเห็นส่วนตัวที่ต้องการส่งถึงครู ให้คลิกคำถาม คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์

  หมายเหตุ: หากครูอนุญาต คุณอาจเห็นคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากส่งคำตอบของคุณเอง

ตอบคำถามแบบปรนัย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน

  คุณจะเห็นคำถามในสตรีม

 3. หากมีไฟล์แนบ ให้คลิกเพื่อเปิดดู
 4. เลือกคำตอบ คลิกส่ง และยืนยัน

  หมายเหตุ: คุณคลิกส่งไม่ได้หากยังไม่ได้ป้อนคำตอบ

 5. (ไม่บังคับ) คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) ถ้ามีคำถามหรือความคิดเห็นส่วนตัวที่ต้องการส่งถึงครู ให้คลิกคำถาม คลิกIเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์

  หมายเหตุ: ถ้าครูอนุญาต คุณอาจเห็นจำนวนเพื่อนร่วมชั้นที่เลือกตอบในแต่ละข้อ คำตอบของคุณจะแสดงเป็นไฮไลต์ในสตรีม

ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ครูอาจอนุญาตให้คุณดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หลังจากส่งคำตอบของคุณเอง ถ้าครูไม่อนุญาต คุณจะไม่เห็นตัวเลือกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นที่คำถาม 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. คลิกดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นที่คำถาม
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้คลิกตอบกลับข้างคำตอบ จากนั้นป้อนการตอบกลับและคลิกโพสต์

แก้ไขคำตอบของคุณ

ครูอาจอนุญาตให้คุณแก้ไขคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หลังจากส่งคำตอบไปแล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. คลิกแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้

  คลิก "แก้ไข"

 4. ป้อนการแก้ไขที่ต้องการ แล้วคลิกส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร