Odpowiadanie na pytania

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów

Nauczyciel może publikować dwa rodzaje pytań: z krótką odpowiedzią i jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią wpisujesz odpowiedź. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz wybrać opcję. Jeśli nauczyciel na to zezwala, po udzieleniu odpowiedzi możesz zobaczyć odpowiedzi innych uczniów.

Zanim odpowiesz na pytanie, zapoznaj się z instrukcjami lub załącznikami. Załącznikiem do pytanie może być na przykład plik na Dysku Google, link lub film w YouTube.

Pytania znajdziesz na stronie Zadania lub Strumień – możesz je tam wyświetlać i na nie odpowiadać. 

Na stronie Zadania

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie, aby przeczytać jego treść i zapoznać się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. W sekcji Twoja odpowiedź wpisz odpowiedź potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Oddaj
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.

Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie, aby przeczytać jego treść i zapoznać się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Wybierz odpowiedź potem kliknij Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Oddaj
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
  Wybierz odpowiedź
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.

 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie. 
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.
 4. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów
 5. (Opcjonalnie) Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz potem wpisz swój komentarz potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Edytowanie swojej odpowiedzi

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem Zadania.
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie potem Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 4. Wprowadź zmiany potem kliknij Oddaj.

Na stronie Strumień 

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. W sekcji Twoja odpowiedź wpisz odpowiedź potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Oddaj. 
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi. 
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.

Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Wybierz odpowiedź potem kliknij Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Oddaj.

  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.

 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W sekcji pytania kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
 4. (Opcjonalnie) Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz potem wpisz swój komentarz potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Edytowanie swojej odpowiedzi

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj potem wprowadź zmiany potem kliknij Oddaj.

  Kliknij Edytuj

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?