Odpowiadanie na pytania

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów

Nauczyciel może publikować dwa rodzaje pytań: z krótką odpowiedzią i jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią wpisujesz odpowiedź. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz wybrać opcję. Jeśli nauczyciel na to zezwala, po udzieleniu odpowiedzi możesz zobaczyć odpowiedzi innych uczniów.

Zanim odpowiesz na pytanie, zapoznaj się z instrukcjami lub załącznikami. Załącznikiem do pytanie może być na przykład plik na Dysku Google, link lub film w YouTube.

Pytania znajdziesz na stronie Zadania lub Strumień – możesz je tam wyświetlać i na nie odpowiadać. 

Na stronie Zadania

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie, aby przeczytać jego treść i zapoznać się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. W sekcji Twoja odpowiedź wpisz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Oddaj
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie, aby przeczytać jego treść i zapoznać się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Wybierz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Oddaj
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
  Wybierz odpowiedź
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie. 
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.
 4. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów
 5. (Opcjonalnie) Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a potem wpisz swój komentarz a potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Edytowanie swojej odpowiedzi

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie a potem Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 4. Wprowadź zmiany a potem kliknij Oddaj.

Na stronie Strumień 

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. W sekcji Twoja odpowiedź wpisz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Oddaj. 
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi. 
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Wybierz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Oddaj.

  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.

 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz .
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W sekcji pytania kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
 4. (Opcjonalnie) Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a potem wpisz swój komentarz a potem kliknij Opublikuj.

(Opcjonalnie) Edytowanie swojej odpowiedzi

Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj a potem wprowadź zmiany a potem kliknij Oddaj.

  Kliknij Edytuj

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?