Odpowiadanie na pytania

Na stronie Strumień lub stronie Zadania możesz odpowiadać na pytania publikowane przez nauczyciela. 

Nauczyciel może publikować dwa rodzaje pytań: z krótką odpowiedzią i jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią wpisujesz odpowiedź. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz wybrać opcję. Jeśli nauczyciel na to zezwala, po udzieleniu odpowiedzi możesz zobaczyć odpowiedzi innych uczniów.

Zanim odpowiesz na pytanie, zapoznaj się z instrukcjami lub załącznikami. Pytanie może mieć załącznik, taki jak plik na Dysku Google, link lub film w YouTube.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia korzystają ze strony Zadania, zapoznaj się z artykułem Czy moje zajęcia zawierają stronę Zadania?.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania 

Jeśli Twoje zajęcia nie zawierają strony Zadania, przejdź tutaj.

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 5. Wpisz odpowiedź a potem kliknij Prześlij. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Prześlij.
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć a potem wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 5. Kliknij odpowiedź a potem Prześlij. Aby potwierdzić, kliknij Prześlij
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią nauczyciel może zezwolić na wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie po przesłaniu swojej odpowiedzi.  

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania? 
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.

  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów

 5. Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a potem wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Edytowanie odpowiedzi

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią możesz edytować odpowiedź po jej przesłaniu (jeśli nauczyciel na to zezwala).

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nauczyciel ją włączy.

  Kliknij Edytuj

 5. Dokonaj zmian a potem kliknij Prześlij.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania 

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Wpisz odpowiedź a potem kliknij Prześlij. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Prześlij.
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 6. (Opcjonalnie) Jeśli masz do nauczyciela prywatne pytanie lub komentarz, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Kliknij odpowiedź a potem Prześlij. Aby potwierdzić, kliknij Prześlij
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 6. (Opcjonalnie) Jeśli masz do nauczyciela prywatne pytanie lub komentarz, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią nauczyciel może zezwolić na wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie po przesłaniu swojej odpowiedzi. 

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.
 3. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów
 4. Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a potem wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Edytowanie odpowiedzi

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią możesz edytować odpowiedź po jej przesłaniu (jeśli nauczyciel na to zezwala).

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nauczyciel ją włączy.
  Kliknij Edytuj
 4. Dokonaj zmian a potem kliknij Prześlij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?