Odpowiadanie na pytania

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów

Nauczyciel może publikować dwa rodzaje pytań: z krótką odpowiedzią i jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią wpisujesz odpowiedź. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz wybrać opcję. Jeśli nauczyciel na to zezwala, po udzieleniu odpowiedzi możesz zobaczyć odpowiedzi innych uczniów.

Zanim odpowiesz na pytanie, zapoznaj się z instrukcjami lub załącznikami. Załącznikiem do pytanie może być na przykład plik na Dysku Google, link lub film w YouTube.

Pytania znajdziesz na stronie Zadania lub Strumień – możesz je tam wyświetlać i na nie odpowiadać. 

Na stronie Zadania 

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania.
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 5. W sekcji Twoja odpowiedź wpisz odpowiedź a następnie kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć a następnie wpisz tekst komentarza a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie a następnie Dodaj prywatny komentarz. Wpisz tekst komentarza a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj.
Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania.
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 5. Wybierz odpowiedź a następnie Prześlij i potwierdź tę czynność. 
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz tekst komentarza a następnie kliknij OpublikujOpublikuj
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie przeznaczone dla nauczyciela, kliknij pytanie a następnie Dodaj prywatny komentarz. Wpisz tekst komentarza a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj.
(Opcjonalnie) Wyświetlanie i komentowanie odpowiedzi innych uczniów
Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.

  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów

 5. Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a następnie wpisz komentarz a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj.
(Opcjonalnie) Edytowanie swojej odpowiedzi
Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania.
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nauczyciel ją włączy.

  Kliknij Edytuj

 5. Wprowadź zmiany a następnie kliknij Prześlij.

Na stronie Strumień 

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie pytanie.
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. W sekcji Twoja odpowiedź wpisz odpowiedź a następnie kliknij Prześlij i potwierdź tę czynność.
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz tekst komentarza a następnie kliknij OpublikujOpublikuj
 6. (Opcjonalnie) Jeśli masz do nauczyciela prywatne pytanie lub komentarz, kliknij pytanie a następnie Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj.
Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie pytanie.
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Wybierz odpowiedź a następnie Prześlij i potwierdź tę czynność. 
  Uwaga: nie możesz kliknąć Prześlij, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz tekst komentarza a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj
 6. (Opcjonalnie) Jeśli masz do nauczyciela prywatne pytanie lub komentarz, kliknij pytanie a następnie Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj.
(Opcjonalnie) Wyświetlanie i komentowanie odpowiedzi innych uczniów
Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie pytanie.
 3. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów
 4. Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a następnie wpisz komentarz a następnie kliknij Opublikuj Opublikuj.
(Opcjonalnie) Edytowanie swojej odpowiedzi
Możesz wyświetlać odpowiedzi innych uczniów i je komentować, jeśli:
 • pytanie wymaga krótkiej odpowiedzi,
 • Twój nauczyciel na to zezwala.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a następnie pytanie.
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nauczyciel ją włączy.
  Kliknij Edytuj
 4. Wprowadź zmiany a następnie kliknij Prześlij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?