Odpowiadanie na pytania

Ta strona jest przeznaczona dla uczniów.

Na stronie Strumień lub stronie Zadania możesz odpowiadać na pytania publikowane przez nauczyciela. 

Nauczyciel może publikować dwa rodzaje pytań: z krótką odpowiedzią i jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią wpisujesz odpowiedź. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz wybrać opcję. Jeśli nauczyciel na to zezwala, po udzieleniu odpowiedzi możesz zobaczyć odpowiedzi innych uczniów.

Zanim odpowiesz na pytanie, zapoznaj się z instrukcjami lub załącznikami. Pytanie może mieć załącznik, taki jak plik na Dysku Google, link lub film w YouTube.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia korzystają ze strony Zadania, zapoznaj się z artykułem Czy moje zajęcia zawierają stronę Zadania?.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania

Jeśli Twoje zajęcia nie zawierają strony Zadania, przejdź tutaj.

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. W sekcji Twoja odpowiedź wpisz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Oddaj
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz.
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Wybierz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Oddaj
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.
  Wybierz odpowiedź
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz.
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią nauczyciel może zezwolić na wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie po przesłaniu swojej odpowiedzi. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pytanie. 
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie.
 4. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów
 5. (Opcjonalnie) Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a potem wpisz swój komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Edytowanie odpowiedzi

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią możesz edytować odpowiedź po jej przesłaniu (jeśli nauczyciel na to zezwala).

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: może być konieczne kliknięcie Wyświetl pytanie a potem Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 4. Dokonaj zmian a potem kliknij Oddaj.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Wpisz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Oddaj. 
  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi. 
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz.
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Wybierz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Oddaj.

  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.

 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz.
  Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią nauczyciel może zezwolić na wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie po przesłaniu swojej odpowiedzi. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W sekcji pytania kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.
 4. (Opcjonalnie) Aby skomentować odpowiedź innego ucznia, pod jego odpowiedzią kliknij Odpowiedz a potem wpisz swój komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Edytowanie odpowiedzi

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią możesz edytować odpowiedź po jej przesłaniu (jeśli nauczyciel na to zezwala).

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj a potem dokonaj zmian a potem kliknij Oddaj.

  Kliknij Edytuj

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?