Odpowiadanie na pytania

Na stronie Strumień lub stronie Zadania możesz odpowiadać na pytania publikowane przez nauczyciela. 

Nauczyciel może publikować dwa rodzaje pytań: z krótką odpowiedzią i jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią wpisujesz odpowiedź. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz wybrać opcję. Jeśli nauczyciel na to zezwala, po udzieleniu odpowiedzi możesz zobaczyć odpowiedzi innych uczniów.

Zanim odpowiesz na pytanie, zapoznaj się z instrukcjami lub załącznikami. Pytanie może mieć załącznik, taki jak plik na Dysku Google, link lub film w YouTube.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia korzystają ze strony Zadania, zapoznaj się z artykułem Czy moje zajęcia zawierają stronę Zadania?.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania

Jeśli Twoje zajęcia nie zawierają strony Zadania, przejdź tutaj.

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 5. Wpisz odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Prześlij.

  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.

 6. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania. Nie widzisz strony Zadania? 
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 5. Kliknij odpowiedź a potem Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Prześlij.

  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.

 6. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz lub pytanie do nauczyciela, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią nauczyciel może zezwolić na wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie po przesłaniu swojej odpowiedzi. 

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.

  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów

 5. Kliknij odpowiedź, którą chcesz skomentować a potem wpisz odpowiedź a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Edytowanie odpowiedzi

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią możesz edytować odpowiedź po jej przesłaniu (jeśli nauczyciel na to zezwala).

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pytanie.

  Kliknij pytanie

 4. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nauczyciel ją włączy.

  Kliknij Edytuj

 5. Dokonaj zmian a potem kliknij Oddaj.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania 

Odpowiadanie na pytanie z krótką odpowiedzią
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Wpisz swoją odpowiedź a potem kliknij Oddaj. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij Prześlij.

  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wpiszesz odpowiedzi.

 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 6. (Opcjonalnie) Jeśli masz do nauczyciela prywatne pytanie lub komentarz, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Odpowiadanie na pytanie jednokrotnego wyboru
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.
 3. Przeczytaj pytanie i zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami lub załącznikami.
 4. Kliknij odpowiedź a potem Oddaj. Aby potwierdzić, kliknij Prześlij.

  Uwaga: nie możesz kliknąć Oddaj, dopóki nie wybierzesz odpowiedzi.

 5. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj
 6. (Opcjonalnie) Jeśli masz do nauczyciela prywatne pytanie lub komentarz, kliknij pytanie a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią nauczyciel może zezwolić na wyświetlanie odpowiedzi innych uczniów i ich komentowanie po przesłaniu swojej odpowiedzi. 

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.

  Kliknij pytanie

 3. Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów.

  Kliknij Zobacz odpowiedzi innych uczniów

 4. Kliknij odpowiedź, którą chcesz skomentować a potem wpisz odpowiedź a potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
Edytowanie odpowiedzi

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią możesz edytować odpowiedź po jej przesłaniu (jeśli nauczyciel na to zezwala).

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem pytanie.

  Kliknij pytanie

 3. W sekcji pytania kliknij Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nauczyciel ją włączy.

  Kliknij Edytuj

 4. Dokonaj zmian a potem kliknij Oddaj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?