ตอบคำถาม

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

ครูมีสิทธิ์โพสต์คำถามได้ 2 ประเภท นั่นคือ คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หรือคำถามแบบหลายตัวเลือก โปรดป้อนคำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และเลือกตัวเลือกสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก หากครูอนุญาต คุณจะเห็นคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากที่คุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว

โปรดตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบก่อนตอบคำถาม คำถามอาจมีไฟล์แนบ เช่น รายการจาก Google ไดรฟ์, ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube

คุณจะดูและตอบคำถามได้ในหน้างานของชั้นเรียนหรือหน้าสตรีม

ในหน้างานของชั้นเรียน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 5. ในส่วนคำตอบของคุณ ให้ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะส่งและยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 5. แตะคำตอบ จากนั้น ส่งและยืนยัน
  มายเหตุ: คุณแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น
คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. แตะดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"

 5. หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้แตะตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะโพสต์โพสต์
(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ
คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. แตะแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้

  แตะ "แก้ไข"

 5. ป้อนการเปลี่ยนแปลง จากนั้น แตะส่ง

ในหน้าสตรีม

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 4. ในส่วนคำตอบของคุณ ให้ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะส่งและยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากมีความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 4. แตะคำตอบ จากนั้น ส่งและยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากมีความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น
คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. แตะดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น
  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"
 4. หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้แตะตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะโพสต์โพสต์
(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ
คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
 • คำถามเป็นแบบระบุคำตอบสั้นๆ
 • ครูอนุญาตให้ตอบกลับ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. แตะแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้
  แตะ "แก้ไข"
 4. ป้อนการเปลี่ยนแปลง จากนั้น แตะส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร