ตอบคำถาม

หน้านี้สำหรับนักเรียน

คุณจะตอบคำถามที่ครูโพสต์ในหน้า "สตรีม" หรือหน้า "งานของชั้นเรียน" ได้ 

ครูมีสิทธิ์โพสต์คำถามได้ 2 ประเภท นั่นคือ คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หรือคำถามแบบหลายตัวเลือก โปรดป้อนคำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และเลือกตัวเลือกสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก หากครูอนุญาต คุณจะเห็นคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากที่คุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว

โปรดตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบก่อนตอบคำถาม คำถามอาจมีไฟล์แนบ เช่น รายการจาก Google ไดรฟ์, ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube

ในหน้างานของชั้นเรียน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 5. ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะส่ง จากนั้นแตะส่งหากระบบขอให้ยืนยัน

  หมายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์ 
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
ตอบคำถามแบบปรนัย
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน  
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 5. แตะคำตอบ จากนั้น ส่ง หากต้องการยืนยัน ให้แตะส่ง

  หมายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์ 
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ครูอาจอนุญาตให้คุณดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หลังจากคุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว 

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. แตะดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"

 5. แตะคำตอบที่ต้องการตอบกลับ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
แก้ไขคำตอบ

ในคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ คุณจะแก้ไขคำตอบหลังจากส่งแล้วได้หากครูอนุญาต

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. แตะแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้

  แตะ "แก้ไข"

 5. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น แตะส่ง

ในหน้าสตรีม 

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 4. ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะส่ง จากนั้นแตะส่งหากระบบขอให้ยืนยัน

  หมายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์ 
 6. (ไม่บังคับ) หากมีความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
ตอบคำถามแบบปรนัย
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 4. แตะคำตอบ จากนั้น ส่ง หากต้องการยืนยัน ให้แตะส่ง

  หมายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์ 
 6. (ไม่บังคับ) หากมีความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ครูอาจอนุญาตให้คุณดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หลังจากคุณส่งคำตอบของตนเองแล้ว 

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม

  แตะคำถาม

 3. แตะดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"

 4. แตะคำตอบที่ต้องการตอบกลับ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
แก้ไขคำตอบ

ในคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ คุณจะแก้ไขคำตอบหลังจากส่งแล้วได้หากครูอนุญาต

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม

  แตะคำถาม

 3. แตะแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้

  แตะ "แก้ไข"

 4. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น แตะส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร