ให้คะแนนและส่งคืนงาน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถดูสถานะงานของนักเรียนในปัจจุบันได้จากหน้างานของนักเรียน

หากคุณทำสำเนาไฟล์ใน Google ไดรฟ์สำหรับนักเรียนแต่ละคน ไฟล์จะปรากฏที่หน้างานของนักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถตรวจสอบงานที่กำลังทำอยู่และเพิ่มความคิดเห็นลงในไฟล์ได้ หากนักเรียนไม่เปิดไฟล์ คุณจะไม่สามารถตรวจงานได้

หมายเหตุ: ใน Classroom เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถเรียงรายการนักเรียนตามลำดับตัวอักษรด้วยชื่อหรือนามสกุลได้

ดูงานของนักเรียน
 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน เพื่อดูผู้ที่ยังไม่ได้ส่งงาน
 4. แตะชื่อนักเรียนเพื่อดูงานที่ส่ง
 5. (ไม่บังคับ) แตะภาพขนาดย่อเพื่อเปิดและตรวจสอบไฟล์ที่นักเรียนแนบมา
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นป้อนความคิดเห็นแล้วแตะโพสต์ โพสต์
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นลงในชั้นเรียน ให้แตะปิด ปิด จากนั้น คำแนะนำ จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็นของคุณ แล้วแตะโพสต์ โพสต์
ให้คะแนนงานและส่งคืนให้นักเรียน

คุณสามารถแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในงานของนักเรียนได้โดยตรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนหมายเหตุลงในงานของนักเรียน

นักเรียนไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

ให้คะแนนงาน

 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน

 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น บันทึก

  Tap the point value

 5. แตะชื่อของนักเรียน
 6. แตะเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม สามารถใช้ตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยมได้ หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก คะแนนจะถูกปัดเศษให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นป้อนความคิดเห็นแล้วแตะโพสต์ โพสต์
 8. แตะปิด ปิด เพื่อกลับไปที่หน้าสิ่งที่นักเรียนต้องทำ
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นลงในชั้นเรียน ให้แตะคำแนะนำ จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็นของคุณ แล้วแตะโพสต์ โพสต์

สำคัญ: ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น แต่ระบบจะไม่บันทึกความคิดเห็นส่วนตัวที่ป้อนในระหว่างการให้คะแนน ยกเว้นคุณจะส่งงานคืนให้กับนักเรียนโดยทันที

ส่งคืนงาน

 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน.
 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน จากนั้นแตะส่งคืน และยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านมือถือหากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะชื่อของนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนที่คุณต้องการแก้ไข
 5. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นป้อนความคิดเห็นแล้วแตะโพสต์ โพสต์
 7. แตะปิด ปิด เพื่อกลับไปที่หน้าสิ่งที่นักเรียนต้องทำ

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติคะแนน
คุณลักษณะนี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ส่งออกคะแนนไปที่ชีต
คุณลักษณะนี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร