ให้คะแนนและส่งคืนงาน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถดูสถานะงานของนักเรียนในปัจจุบันได้จากหน้างานของนักเรียน

หากคุณทำสำเนาไฟล์ใน Google ไดรฟ์สำหรับนักเรียนแต่ละคน ไฟล์จะปรากฏที่หน้างานของนักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถตรวจสอบงานที่กำลังทำอยู่และเพิ่มความคิดเห็นลงในไฟล์ได้ หากนักเรียนไม่เปิดไฟล์ คุณจะไม่สามารถตรวจงานได้

หมายเหตุ: ใน Classroom เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถเรียงรายการนักเรียนตามลำดับตัวอักษรด้วยชื่อหรือนามสกุลได้

ดูงานของนักเรียน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้าผลงานของนักเรียน
  • เสร็จสิ้น จำนวนและชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
  • ยังไม่เสร็จ จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
  • ส่งคืนแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืน
  • (ไม่บังคับ) คลิกเสร็จสิ้น ยังไม่เสร็จสิ้น หรือส่งคืนแล้วเพื่อดูนักเรียนในหมวดหมู่นั้น

  หมายเหตุ: หากนักเรียนยกเลิกการส่งงาน จะมีสถานะยังไม่เสร็จ

 4. คลิกชื่อนักเรียนเพื่อดูงานที่ส่ง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกคำแนะนำ จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
ให้คะแนนงานและส่งคืนให้นักเรียน

คุณสามารถแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร

นักเรียนไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

ให้คะแนนงาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดและตรวจสอบไฟล์ที่นักเรียนแนบมา
 4. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น อัปเดต

  Click the point value

 5. คลิกเพิ่มคะแนนที่อยู่ติดกับชื่อนักเรียน แล้วป้อนคะแนน

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม สามารถใช้ตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยมได้ หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก คะแนนจะถูกปัดเศษให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 7. (ไม่บังคับ) ป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนคนอื่น

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น แต่ระบบจะไม่บันทึกความคิดเห็นส่วนตัวที่ป้อนในระหว่างการให้คะแนน ยกเว้นคุณจะส่งงานคืนให้กับนักเรียนโดยทันที

ส่งคืนงาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนงาน และคลิกส่งคืน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 5. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านมือถือหากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกคะแนนที่ต้องการแก้ไข
 4. ป้อนตัวเลขใหม่
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติคะแนน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น ดูประวัติ
ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

คุณสามารถส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปยัง Google ชีต หรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) เพื่อดูคะแนนของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนพร้อมกัน

ขณะนี้คุณสามารถส่งออกคะแนนได้ใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  จะมีการสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ Classroom ในไดรฟ์

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV

   ไฟล์จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร