ตัดเกรดและส่งคืนงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

เร็วๆ นี้: จัดระเบียบสมุดพกโดยแบ่งเป็นช่วงการตัดเกรด เช่น รายไตรมาสหรือภาคการศึกษา แล้วดูเกรดโดยรวมสำหรับแต่ละช่วงได้

ใน Classroom คุณจะตัดเกรดเป็นตัวเลข แสดงความคิดเห็น หรือทำทั้งสองอย่างก็ได้ นอกจากนี้ยังส่งคืนงานโดยไม่ตัดเกรดได้อีกด้วย

คุณจะป้อนเกรดและส่งคืนงานจากส่วนต่อไปนี้ได้

 • หน้างานของนักเรียน
 • เครื่องมือตัดเกรด
 • หน้าเกรด

โปรดดูวิธีการใช้หน้าเกรดที่หัวข้อดูหรืออัปเดตสมุดพกของคุณ

ดูงานหรือนำเข้าคะแนน

ดูงานของนักเรียน

ก่อนที่จะดูงานของนักเรียน คุณจะเห็นสถานะของงานและจำนวนนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่ 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 4. ในหน้างานของนักเรียน คุณจะเห็นจำนวนและชื่อของนักเรียนซึ่งจัดกลุ่มตามสถานะงาน ดังนี้
  • มอบหมายแล้ว - งานที่นักเรียนต้องส่งซึ่งรวมถึงงานที่ไม่ได้ส่งหรือยังไม่ส่ง
  • ส่งแล้ว - งานที่นักเรียนส่งแล้ว
  • ให้คะแนนแล้ว - งานที่คุณให้คะแนนและส่งคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว - งานที่ไม่ได้ให้คะแนน (ไม่ต้องให้คะแนน) ที่คุณส่งคืนแล้ว
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการดูนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่ ให้คลิกส่งแล้ว มอบหมายแล้ว ให้คะแนนแล้ว หรือส่งคืนแล้ว
 5. หากต้องการดูงานที่นักเรียนส่ง ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
นำเข้าคะแนนจากแบบทดสอบที่สร้างจาก Google ฟอร์ม

หากต้องการเปิดใช้การนำเข้าคะแนน แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มจะต้องเป็นไฟล์แนบเดียวในงาน

หากคุณไม่ได้เปิดใช้การนำเข้าคะแนนตอนที่สร้างงาน ให้แก้ไขงานหลังจากที่โพสต์งานและนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเคล็ดลับในการใช้แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มใน Classroom

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน

 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน

 4. คลิกนำเข้าคะแนนที่มุมขวาบน
 5. คลิกนำเข้าเพื่อยืนยัน 
  ระบบจะป้อนคะแนนถัดจากชื่อนักเรียนโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ: การนำเข้าคะแนนจะเขียนข้อมูลทับคะแนนที่ป้อนไว้เดิม
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนน ให้เลือกช่องถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วคลิกส่งคืน  
  นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้ใน Classroom และฟอร์ม

ป้อน ตรวจทาน หรือเปลี่ยนคะแนน

เมื่อคุณป้อนคะแนน ระบบจะซิงค์ข้อมูลดังกล่าวระหว่างเครื่องมือตัดเกรด หน้าเกรด และหน้างานของนักเรียน

ขณะให้คะแนนงาน คุณอาจเห็นว่างานหรือคะแนนมีสถานะเป็นรหัสสี ดังนี้

 • สีแดง - ยังไม่ได้ส่ง
 • สีเขียว - งานที่ส่งแล้วหรือคะแนนคร่าวๆ
 • สีดำ - งานที่ส่งคืนแล้ว

สีอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับธีมของชั้นเรียนและไม่ได้ใช้ระบุสถานะงานหรือคะแนน

ป้อนคะแนนในหน้างานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน

 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน

 4. หากต้องการเปิดและตรวจไฟล์ที่นักเรียนแนบมา ให้คลิกภาพขนาดย่อ

 5. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่คะแนนเต็ม ป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น อัปเดต
  เปลี่ยนค่าเกรด
  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. ใส่คะแนนถัดจากชื่อนักเรียน ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ

 7. ป้อนคะแนนของนักเรียนคนอื่น

นักเรียนจะได้รับคะแนนเมื่อคุณส่งงานคืน คุณอาจส่งงานคืนในระหว่างเซสชันการให้คะแนนอื่นได้

ป้อนคะแนนในเครื่องมือให้คะแนน

คุณจะใช้เครื่องมือให้คะแนนของ Classroom เพื่อป้อนคะแนนและแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะได้ โปรดดูวิธีการใช้เครื่องมือให้คะแนนได้ในหัวข้อแสดงความคิดเห็นในงาน

คะแนนเต็มเริ่มต้นคือ 100 แต่เปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ที่มากกว่า 0 โดยคุณเปลี่ยนตัวส่วนของคะแนนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนตัวส่วนของคะแนนจะมีผลกับงานที่ยังไม่ได้ส่งคืนเท่านั้น ส่วนงานที่ส่งคืนแล้วจะยังมีตัวส่วนเท่าเดิม

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. คลิกการให้คะแนน การตัดเกรด
 3. ใส่คะแนนในส่วนคะแนน
  คลิก "เกรด"
หมายเหตุ: คุณจะส่งงานคืนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน
ดูประวัติการให้คะแนนและการส่งงาน

คุณจะดูการเปลี่ยนแปลงคะแนนของงาน รวมทั้งจำนวนครั้งที่นักเรียนส่งงานได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะงานที่ส่งแล้วและตัดเกรดแล้วเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4. คลิกดูประวัติ
  ดูประวัติ
แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 4. คลิกคะแนนที่ต้องการเปลี่ยนข้างชื่อนักเรียน
 5. ป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ
 6. (ไม่บังคับ) คลิกส่งคืน จากนั้น ส่งคืนเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: นักเรียนจะดูคะแนนใหม่ได้เมื่อคุณส่งงานคืน

ส่งงานคืนหรือส่งออกคะแนน

นักเรียนแก้ไขไฟล์ที่แนบมากับงานไม่ได้จนกว่าคุณจะส่งคืน เมื่อคุณส่งงานคืน นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนหากเปิดการตั้งค่าไว้ คุณจะส่งงานคืนโดยให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนน และส่งคืนให้นักเรียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

ส่งงานคืนจากหน้างานของนักเรียน

นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้เมื่อคุณส่งงานคืน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 4. ถัดจากนักเรียนที่ต้องการส่งงานคืน ให้เลือกช่อง จากนั้น คลิกส่งคืน แล้วยืนยัน
  หมายเหตุ: หากต้องการใช้ตัวเลือกส่งคืน คุณจะต้องเลือกนักเรียนอย่างน้อย 1 คน
  คลิก "ส่งคืน"

หมายเหตุ: หากงานไม่สมบูรณ์ คุณจะส่งงานคืนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน ในกรณีนี้ สถานะคะแนนจะแสดงเป็น "มอบหมายแล้ว" หรือหากส่งล่าช้าจะแสดงเป็น "ยังไม่ได้ส่ง" และจะไม่มีข้อมูลในช่องคะแนน

ส่งงานคืนจากเครื่องมือให้คะแนน

นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้เมื่อคุณส่งงานคืน เครื่องมือให้คะแนนจะซิงค์ความคิดเห็นและคะแนนที่คุณให้ไว้กับ Classroom โปรดดูวิธีการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อแสดงความคิดเห็นในงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 4. เปิดงานของนักเรียน
 5. (ไม่บังคับ) ป้อนคะแนนหรือความคิดเห็น
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนงานของนักเรียน ให้คลิกส่งคืนที่มุมขวาบน
  ส่งคืน
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนงานให้นักเรียนหลายคน ให้ทำดังนี้
  1. ถัดจากส่งคืน ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้น ส่งคืนงานหลายรายการ
  2. ถัดจากชื่อของนักเรียนที่คุณต้องการส่งงานคืนให้ ให้เลือกช่อง จากนั้น คลิกส่งคืน

คุณจะส่งคืนงานทั้งหมดพร้อมกันได้ระหว่างเซสชันการให้คะแนนอื่น

หมายเหตุ: หากงานไม่สมบูรณ์ คุณจะส่งงานคืนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน ในกรณีนี้ สถานะคะแนนจะแสดงเป็น "มอบหมายแล้ว" หรือหากส่งล่าช้าจะแสดงเป็น "ยังไม่ได้ส่ง" และจะไม่มีข้อมูลในช่องคะแนน

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนนมีดังนี้
 • คุณจะเห็นสถานะเสร็จสิ้น "" ถัดจากชื่อของนักเรียน แทนที่จะเห็นคะแนน
 • งานของนักเรียนจะมีสถานะส่งคืนแล้ว

คุณอาจเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวก่อนส่งงานคืน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 4. ทางด้านซ้าย ให้เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งงานคืน
 5. คลิกส่งคืน แล้วยืนยัน
  คลิก "ส่งคืน"
ส่งออกคะแนน

หมายเหตุ: หากโรงเรียนของคุณลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมเวอร์ชันเบต้า คุณจะส่งคะแนนจาก Classroom ไปยัง SIS ได้โดยตรง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อแบบฟอร์มลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมเวอร์ชันเบต้า

คุณส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปที่ Google ชีตหรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ได้

ขณะนี้คุณจะส่งออกคะแนนได้ใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 4. ในหน้างานของนักเรียน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้น คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  ระบบจะสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ Classroom ในไดรฟ์
  ดาวน์โหลดเกรด

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น คลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 4. ในหน้างานของนักเรียน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนสำหรับงานเดียว ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV

   ระบบจะบันทึกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร