ให้คะแนนและส่งคืนงาน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู 

คุณดูสถานะงานในปัจจุบันของนักเรียนได้จากหน้างานของนักเรียน

หากคุณได้ทำสำเนารายการของ Google ไดรฟ์สำหรับนักเรียนแต่ละคนไว้ และนักเรียนเปิดดูสำเนาดังกล่าว คุณจะเห็นสำเนาของนักเรียนในหน้างานของนักเรียน คุณตรวจสอบงานที่นักเรียนกำลังทำอยู่และเพิ่มความคิดเห็นลงในไฟล์ได้ แต่หากนักเรียนไม่เปิดไฟล์ก็จะยังไม่มีงานให้ตรวจสอบ

ดูงานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้าผลงานของนักเรียน
  • เสร็จสิ้น จำนวนและชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
  • ยังไม่เสร็จ จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
  • ส่งคืนแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืน
  • (ไม่บังคับ) คลิกเสร็จสิ้น ยังไม่เสร็จสิ้น หรือส่งคืนแล้วเพื่อดูนักเรียนในหมวดหมู่นั้น

  หมายเหตุ: หากนักเรียนยกเลิกการส่งงาน จะมีสถานะยังไม่เสร็จ

 4. คลิกชื่อนักเรียนเพื่อดูงานที่ส่ง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกคำแนะนำ จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
ให้คะแนนงานและส่งคืนให้นักเรียน

คุณสามารถแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร

นักเรียนไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

ให้คะแนนงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดและตรวจสอบไฟล์ที่นักเรียนแนบมา
 4. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น อัปเดต

 5. คลิกเพิ่มคะแนนที่อยู่ติดกับชื่อนักเรียน แล้วป้อนคะแนน

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม สามารถใช้ตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยมได้ หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก คะแนนจะถูกปัดเศษให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 7. (ไม่บังคับ) ป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนคนอื่น

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น แต่ระบบจะไม่บันทึกความคิดเห็นส่วนตัวที่ป้อนในระหว่างการให้คะแนน ยกเว้นคุณจะส่งงานคืนให้กับนักเรียนโดยทันที

ให้คะแนนและส่งคืนแบบทดสอบ Google ฟอร์ม

 1. หากงานมีแบบทดสอบ Google ฟอร์ม และเปิดใช้การนำเข้าคะแนนอยู่ เมื่อสร้างงาน ให้คลิกที่นำเข้าคะแนน
 2. คลิกนำเข้าเพื่อยืนยัน

  หมายเหตุ: การนำเข้าคะแนนจะเขียนทับข้อมูลคะแนนที่ป้อนไว้แล้ว

  ระบบจะป้อนคะแนนโดยอัตโนมัติที่ชื่อของนักเรียน

 3. คลิกส่งคืนเพื่อคืนคะแนนให้นักเรียน

  นักเรียนสามารถดูคะแนนในแบบฟอร์มได้เช่นกัน

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เปิดใช้การนำเข้าคะแนนตอนที่สร้างงาน คุณสามารถแก้ไขงานเพื่อเปิดใช้การนำเข้าคะแนนหลังจากที่โพสต์งานและนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดดูรายละเอียดในแก้ไขงาน

ส่งคืนงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนงาน และคลิกส่งคืน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 5. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านมือถือหากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกคะแนนที่ต้องการแก้ไข
 4. ป้อนตัวเลขใหม่
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติคะแนน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกชื่อของนักเรียน จากนั้น ดูประวัติ
ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

คุณสามารถส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปยัง Google ชีต หรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) เพื่อดูคะแนนของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนพร้อมกัน

ขณะนี้คุณสามารถส่งออกคะแนนได้ใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  จะมีการสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ Classroom ในไดรฟ์

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV

   ไฟล์จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร