ตัดเกรดและส่งคืนงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน


Classroom รองรับวิธีการประเมินหลายรูปแบบ คุณจะให้เกรดเป็นตัวเลข แสดงความคิดเห็นเท่านั้น หรือใช้ทั้งสองวิธีก็ได้

ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นสถานะงานของนักเรียนและป้อนเกรดเป็นตัวเลขในหน้างานของนักเรียนหรือหน้าเกรดได้

และคุณยังแสดงความคิดเห็น ป้อนเกรด หรือทำทั้งสองอย่างได้ด้วยเครื่องมือตัดเกรด โปรดดูวิธีการใช้เครื่องมือตัดเกรดได้ในหัวข้อแสดงความคิดเห็นในงาน

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างด้านภาพเล็กน้อยระหว่างในแท็บเล็ตและโทรศัพท์

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

ดูงานของนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. ในหน้าของนักเรียน คุณจะตรวจสอบสถานะงานของนักเรียนได้
  • ส่งแล้ว งานที่ส่งแล้วซึ่งคุณยังไม่ได้ให้คะแนนหรือส่งคืน
  • มอบหมายแล้ว งานที่ไม่ได้ส่งหรือยังไม่ส่ง
  • ให้คะแนนแล้ว งานที่คุณให้คะแนนและส่งคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว งานที่ไม่ได้ให้คะแนน (ไม่ต้องให้คะแนน) ที่คุณส่งคืนแล้ว
 4. หากต้องการดูงานที่นักเรียนส่ง ให้แตะชื่อของนักเรียน
 5. หากต้องการเปิดและตรวจสอบไฟล์แนบ ให้แตะภาพขนาดย่อ
ป้อนคะแนนในหน้างานของนักเรียน
คุณแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร
นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในงานของนักเรียนได้โดยตรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนหมายเหตุลงในงานของนักเรียน
นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วไม่ได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่ค่าคะแนน
  ป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น บันทึก จากนั้น อัปเดต
  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73
 4. แตะชื่อของนักเรียน
 5. แตะเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ
 6. หากต้องการกลับไปที่หน้างานของนักเรียน ให้แตะปิด ปิด
หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น 
ส่งคืนงาน

นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วไม่ได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน
 4. แตะส่งคืน จากนั้น ส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เมื่อคุณคืนงาน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หากตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

หมายเหตุ: คุณส่งงานคืนให้นักเรียนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน 

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
เมื่อสร้างงานที่ไม่ต้องให้คะแนน คุณจะตั้งค่างานดังกล่าวเป็นไม่ได้ให้คะแนนได้
เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะแตะส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในงานได้ โปรดดูส่วนส่งงาน
หมายเหตุ: หากนักเรียนไม่แตะส่งงานหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วก่อนวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายงานดังกล่าวเป็น "เลยกำหนด" แต่หากไม่มีวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายเป็น "มอบหมายแล้ว"
จากนั้นคุณจะตรวจงานและส่งคืนได้
ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน
 4. แตะส่งคืน จากนั้น ส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. แตะชื่อของนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนที่คุณต้องการแก้ไข
 4. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ
 5. แตะ "ปิด" เพื่อกลับไปยังหน้างานของนักเรียน ปิด

หมายเหตุ: หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติการให้คะแนนงาน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ส่งออกคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ดูงานของนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน เพื่อดูผู้ที่ยังไม่ได้ส่งงาน
 4. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการตรวจงานทั้งหมดของนักเรียนในโฟลเดอร์งาน ให้แตะไดรฟ์ ไดรฟ์ ที่ด้านบนของหน้า
  • แตะชื่อของนักเรียนแล้วแตะงานที่ส่งมา
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นป้อนความคิดเห็นแล้วแตะโพสต์ โพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะปิด ปิด จากนั้น คำสั่ง จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์
ให้คะแนนงานและส่งคืนให้นักเรียน

ให้คะแนนงาน

คุณแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในงานของนักเรียนได้โดยตรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนหมายเหตุลงในงานของนักเรียน

นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วไม่ได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น บันทึก
 5. แตะชื่อของนักเรียน
 6. แตะเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นป้อนความคิดเห็นแล้วแตะโพสต์ โพสต์
 8. หากต้องการกลับไปที่หน้างานของนักเรียน ให้แตะปิด ปิด
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะคำสั่ง จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์

สำคัญ: ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น แต่ระบบจะไม่บันทึกความคิดเห็นส่วนตัวที่ป้อนในระหว่างการให้คะแนน ยกเว้นคุณจะส่งงานคืนให้กับนักเรียนโดยทันที

ส่งคืนงาน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน จากนั้นแตะคืน และยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
เมื่อสร้างงานที่ไม่ต้องให้คะแนน คุณจะตั้งค่างานดังกล่าวเป็นไม่ได้ให้คะแนนได้
เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะแตะส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในงานได้ โปรดดูส่วนส่งงาน
หมายเหตุ: หากนักเรียนไม่แตะส่งงานหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วก่อนวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายงานดังกล่าวเป็น "เลยกำหนด" แต่หากไม่มีวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายเป็น "มอบหมายแล้ว"
จากนั้นคุณจะตรวจงานและส่งคืนได้
ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน
 5. แตะส่งคืน จากนั้น ส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ 

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะชื่อของนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนที่คุณต้องการแก้ไข
 5. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
 6. แตะปิด ปิด

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติการให้คะแนนงาน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ส่งออกคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร